ANDRX UGZ 1
ANDAR UGSS 5
ANDBV UG 268
ANDDX UGSS 268
ANDFN UGSS 204
ANDFO UGSU 18 400 (333%)
ANDFS UG 224
ANDIW UGZ 6
ANDIZ UG 295
ANDKV UGSU 213 6846 (2852%)
ANDKW UG 179
ANDLL UGSU 5575 5592 (111%)
ANDLT UG: no observation
ANDLX UG 10
ANDPQ UG 2448
ANDPT UG: 765
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 3160
APSAG UG 60
APSDT UG 2
AQLUU UGSS 26
AQLDH UGSU 87 359 (119%)
AQLFO UG 1
AQLKX UGSU: 51 66
AQLPQ UGSS: 8
AQLV725 UGSU 450 454 (45%)
AQLV875 UGZ: 2619
AQLV991 UGZ: 13
AQLV1047 UG 13
AQLV1101 UGZ: 8
AQLV1141 UGSU 188 1078 (317%)
AQLV1233 UG 457
AQRVY UGSU 1633 1633
AQRVZ UGSS 26
AQREG UG 427
AQREH UG: 5879
ARAAT UG 19
ARABF UGSU 50 50 (59%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 4085
ARAKY UG 4085
ARAV422 UG: 5211
ARAV433 UGZ:+E 2042
ARAV499 UG 107
ARAV877 UGSU 2 557 (170%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 230
AURSS UGSS 3
AURFS UG(SU?) 137
AURHV UGSU 212
AURV496 =New_Aur,_UG 303
BOOTT UGSU 5 1102 (449%)
BOOUZ UGSU 2217
BOOCR HeDN 11
CAMZ UGZ 4
CAMAF UGSS 10
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 648
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 198
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 294
CAPAX UGSU 23
CAROQ UG 2
CAROY UGSU+E 133 138 (39%)
CARV436 UG: 20
CASAM UGSS 5
CASDK UGSS 287
CASFI UG 220
CASGX UGSU 305 366 (119%)
CASHT UGSU+E 387 970
CASKP UG 319
CASKU UG 82
CASKZ UG 256
CASLM UG 317
CASV452 UGSU 2
CASV502 UG: 213
CASV513 UGZ: 194
CASV630 UGSS 3805
CENBV UGSS 24
CENMU UG 25
CENNN UG 24
CENV359 UGSU 178 550 (156%)
CENV373 UG 62
CENV436 UGSU 516 4473 (710%)
CENV442 UG 61
CENV485 UGSU 79 405 (126%)
CENV591 UG 261
CENV803 HeDN 20
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 20
CEPBS UGZ: 9
CEPCG UG 220
CEPFX UG 131
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 675
CETWW UGZ 2
CETWX UGSU 3713 6653 (665%)
CETEN =New_CET,_UG 5093
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 1909
CHAZ UGSU+E 59 4231 (1474%)
CHARX UGSU 202 217 (50%)
CHAST UG 2
CIRBZ UGSU 220
CMAWZ UGZ: 103
CMACG UGSU 579
CMAEU UGSS 610
CMAHL UGZ 4
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 539 652 (182%)
CMISV UGZ 8
CMIAQ UGSU 556 561 (136%)
CNCSY UGZ 124
CNCYZ UGSU 135 256 (191%)
CNCAK UGSU 163 263 (91%)
CNCAR UGSS+E 1310
CNCAT UGZ 119
CNCCC UGSU 154 1646 (444%)
CNCDE UG 6731
CNCEG UGSU 293 294
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 141
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 138
CNCHH =TmzV36,_UGSS 602
COMAL UGSU 122
COMFU UG: 5979
COMFY UG: 5979
COMGO UGSU 248 249
COMIM UG: 2671
COMIR =S10932,_UGSU:+E 463
CRABP UGZ 27
CRAV662 UG 4060
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 62
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 73 462 (155%)
CRTSW UGZ: 871
CRTTT UGSS 94
CRTTU UGSU 102 102 (22%)
CRVTV UGSU 1204 1206 (287%)
CYGSS UGSS 15
CYGEM UGZ 8
CYGEY UGSS 49
CYGV337 UGSU 130
CYGV503 UGSU 1 18 (20%)
CYGV516 UGSS 1
CYGV542 UGSS 125
CYGV550 UGSU 304
CYGV630 UGSU 98 101 (49%)
CYGV632 UGSS 235
CYGV767 UG 159
CYGV792 UG 26
CYGV793 UG 26
CYGV795 UGSS 332
CYGV811 UG 297
CYGV813 UG 521
CYGV823 UG 487
CYGV868 UGZ 52
CYGV905 UG: 2303
CYGV1006 UG 189
CYGV1028 UGSU 4 431 (104%)
CYGV1032 UG 90
CYGV1052 UG 125
CYGV1060 UGSS 194
CYGV1062 UG 262
CYGV1065 UG 338
CYGV1075 UG 8
CYGV1081 UG 328
CYGV1089 UG 373
CYGV1113 UGSU 56 386 (203%)
CYGV1114 UG 52
CYGV1153 UG 130
CYGV1162 UG: 2325
CYGV1251 UGSU 3964 3980 (343%)
CYGV1310 UG 131
CYGV1316 UGSU 269
CYGV1363 UGZ:/pec? 160
CYGV1377 UG: 2594
CYGV1390 UG 2605
CYGV1404 UGZ 138
CYGV1449 UG 130
CYGV1452 UG 309
CYGV1454 UG 51
CYGV1504 UGSU 6 13 (9%)
CYGV1505 UGZ 435
CYGV1570 UG: 2683
CYGV1697 UG: 2605
CYGV1711 UG: 131
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 7754
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 270
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 6549
DELCM UGZ: 9
DELEZ UGSS 23
DELHO UGSU 85 317 (42%)
DELIO UG: 4873
DELIS UGZ: 294
DORBC =CAL86,_UGSU: 140
DRAAB UGZ 12
DRACG UGSS 138
DRACP UGSU 119 1261 (315%)
DRADM UGSU 74 573 (130%)
DRADO UGSS+DQ 183
DRADV UGSU 4799
DRAES UG 41
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 1
DRAIX UGSU(ER) 118 179 (337%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 3250
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 156 6225 (741%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 317
ERIXZ UGSU+E 623
ERIAH UGSS 207
ERIAQ UGSU 165 2009 (669%)
ERIBF UG 4
ERICP HeDN 1468
FORVX UG: 3615
GEMU UGSS+E 169
GEMUV UGSU 168 550 (381%)
GEMAW UGSU 274 277 (92%)
GEMCI UG 1273
GEMHM UG: 5398
GEMHQ UG: 3828
GEMIR UGSU 158 660 (360%)
GEMKN UG: 2768
GEMKT UG 656
GEMKZ UGSS: 152
GEMMV UG 136
GRUCI UG 4741
HERAH UGZ 12
HERCH UG 130
HERPR UG 2840
HERPU UG 359
HERV446 NA+UG 308
HERV544 UG 97
HERV589 UGSU: 134
HERV592 UGSU 794
HERV610 UG 4952
HERV611 UG 154
HERV631 UG 2619
HERV632 UG 388
HERV660 UGSU 22 244 (64%)
HERV809 UG 5250
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 85 4169 (1634%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 8
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 23
HERV1010 =New_Her,_UG: 47
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 431
HORRU UGSU 375
HYAAG UG 108
HYACT UGSU 103 103 (36%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 20
HYAGY UGSS 128
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 224 230 (60%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 45
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 6360
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 193
HYIVW UGSU 8 307 (171%)
HYIWX UGSU 22 147 (84%)
INDTT UG 98
INDTU UG 25
LACEG UG 334
LACKM UG 241
LACMN UGZ 405
LACMR UG: 379
LACNQ UG 235
LACPS UG 269
LEOX UGSS 95
LEORZ UGSU 1311 1311
LEODO UG+E 151
LIBGW UGSU: 1945
LMIRU UGSS 169
LMIRZ UGSU(ER) 129 129 (678%)
LMISX UGSU 65 65 (23%)
LUPBR UGSU 3
LYRAY UGSU 5 228 (108%)
LYRCY UGSS 4
LYRDM UGSU 74 4044 (1617%)
LYRIR UG: 404
LYRLL UGSS 111
LYRV344 UGSU 17 163 (148%)
LYRV363 UG 463
LYRV391 UGZ 25
LYRV394 UG: 25
LYRV415 UG 436
LYRV419 UGSU 74 695 (204%)
LYRV447 UG: no observation
LYRV452 UG: no observation
LYRV492 UG no observation
LYRV493 UG 74
LYRV516 UG 2605
LYRV585 =TK4,_UGSU 1554
LYRV587 =TK5,_UGSS 125
MENTU UGSU 354 356 (59%)
MENAD UGSS: 159
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 389
MICCM =EC20335-4332,_UG: 401
MONCW UGSS+E 189
MONFQ UGSU 307
NORAB UGSU 386
NORHP UGZ 2
NORIK UG 187
OCTAO UGSU 54
OCTBE UGSU 23
OCTDT =NSV10934,_UGSU 24
OPHV426 UG+NLDQ: 16
OPHV651 UG 2530
OPHV699 UGSU 90 237
OPHV982 UG 1160
OPHV1063 UG 4454
OPHV1195 UGSU 230
OPHV1326 UG 2711
OPHV2051 UGSU+E 454 458 (201%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 8465
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 380
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 6661
ORIBI UGZ 147
ORICN UGZ 4
ORICZ UGSS 152
ORIV344 UGSU: 684 5385
ORIV650 UG: 224
ORIV1159 UGSU(ER) 143 198 (405%)
PAVBD UGSS 76
PAVGS UG+E 2
PAVV344 UGSU 86
PEGRU UGSS 9
PEGEF UGSU 194 460 (38%)
PEGHX UGZ 12
PEGIP UGSS+E 27
PEGV364 UG 131
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 259
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 254 259 (66%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 331 334 (104%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 334
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 1
PERUV UGSU 213 639 (66%)
PERUW UG: 3879
PERFO UGZ 15
PERKT UGZ 1
PERMY UG 213
PERNS UGSS 413
PERPT UG 224
PERPU UGSU 308 772 (154%)
PERPV UGSU 224 226 (125%)
PERPY UGZ: 13
PERQY UGSU 9 15 (0%)
PERV336 UG 1138
PERV368 UGZ: 718
PERV372 UG 2835
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 74 74 (33%)
PSCTY UGSU 42 350 (166%)
PSCXY UG 813
PSCAY UGZ+E 214
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 4 8
PSCNew UG? 333
PUPUY UGSS 8
PUPBV UGZ 8
PUPBX UGZ 95
PYXVZ UGSU 8 108 (40%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 1056
RETVX =EC04030-5801,_UG 437
SCODV UGSU: 19
SCOFQ UG 19
SCOMM UGSU 228 709 (184%)
SCOV478 UG 2
SCOV598 UG 2
SCOV601 UG? 2383
SCOV794 UG? 5958
SCOV893 UGSU:+E 2
SERRY UGSS 2
SERUZ UGZ 2
SERNY =PG1510+234,_UGSU 8 40 (47%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 120 123 (48%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 365
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 134
SGERZ UGSU 156 892 (335%)
SGEWZ UGSU+E 6573 6613 (69%)
SGEAW UGSU 380
SGEET UG? 3608
SGEGL UG 310
SGRV522 UG: 6660
SGRV551 UGSU 124
SGRV729 UGZ:+E 2
SGRV735 UGZ? 1435
SGRV1089 UG 51
SGRV1830 UG 94
SGRV2038 UG? 6611
SGRV2276 UG 176
SGRV2323 LPV? 763
SGRV2359 UG? 5926
SGRV2435 UG: 5937
SGRV2468 UG: 3616
SGRV2493 UG: 2700
SGRV2839 UG? 5689
SGRV3462 UG? 7354
SGRV3608 UG 5551
SGRV3774 UG 380
SGRV3909 UG: 51
SGRV3914 UG: 763
SGRV3941 UG: 161
SGRV4140 UGSU:+E 1181
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 474
SGRV5099 UGSU: 3659
SGRV5508 UG: 7403
SGRV5509 UG: 7403
SGRV5510 UG: 124
SGRV5513 UG: 213
TAUV701 UGSU 399 3961 (1042%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 351
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 1013
TELYY UG 7648
TELKK UGSU 83 84 (21%)
TRAEK UGSU 569 576 (118%)
TRAFL UGSU 2
TRITU UGSU 204
TRITW UGZ 16
TRITX UGSS 293
TRIUW UGSU: 3970
TRIWY UGSU 365
TUCVW UGSS: 83
TUCVZ UG: 5130
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 389
UMASU UGSU 102 169 (105%)
UMASW UGSU 11 283 (42%)
UMABC UGSU 2735 3638 (202%)
UMABZ UGSU: 248 927
UMACE UG? 2713
UMACH UGSS 84
UMACI UGSU 119 562 (401%)
UMACY UGSU 206 335 (111%)
UMADI UGSU(ER) 125 1674 (4923%)
UMADR UG: 2686
UMADV UGSU+E 170 4565 (592%)
UMAEL UG 3510
UMAER UGSU(ER) 103 122 (283%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 130 136 (47%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 118 612 (240%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 172 291 (78%)
UMISS UGSU 20 784 (925%)
VELBB UG 348
VELCU UGSU 133 133 (16%)
VELV383 UG 76
VIRTW UGSS 51
VIRHS UGSU 28 79 (42%)
VIRHV UGSU 1267 1280 (33%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 140
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 111 119 (28%)
VOLRX UGSU 78
VULSW UG 138
VULTY UGSU 8
VULVW UGZ 13
VULDO UGSU 697
VULFY UGZ: 8
VULIL UG 539
VULV405 =S10943,_UGSU: 125
1502+09 UG 5583
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 3798
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU 3119
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 46
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 262
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU 66
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 134
NSV24663 UG: 5877
NSV24667 UG: 2619
NSV24685 UG: 213
NSV24785 UG: 313
NSV24843 UG: 2605
NSV25717 =M30V4,_UGSS 2988
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 2610
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 3767
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 4849
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 3861
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 154
SDSSJ124819.36+072049.4 UG no observation
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 168
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG 576
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 19
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU no observation
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation