ANDRX UGZ 2
ANDAR UGSS 2
ANDBV UG 24
ANDDX UGSS 24
ANDFN UGSS 94
ANDFO UGSU 10 156 (130%)
ANDFS UG 20
ANDIW UGZ 3
ANDIZ UG 51
ANDKV UGSU 38 6602 (2750%)
ANDKW UG 827
ANDLL UGSU 5331 5348 (106%)
ANDLT UG: no observation
ANDLX UG 17
ANDPQ UG 2204
ANDPT UG: 521
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 2916
APSAG UG 54
APSDT UG 11
AQLUU UGSS 93
AQLDH UGSU 106 115 (38%)
AQLFO UG 81
AQLKX UGSU: 1488 1488
AQLPQ UGSS: 75
AQLV725 UGSU 206 210 (21%)
AQLV875 UGZ: 2375
AQLV991 UGZ: 54
AQLV1047 UG 126
AQLV1101 UGZ: 18
AQLV1141 UGSU 96 834 (245%)
AQLV1233 UG 213
AQRVY UGSU 1389 1389
AQRVZ UGSS 125
AQREG UG 183
AQREH UG: 5635
ARAAT UG 81
ARABF UGSU 98 98 (116%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 3841
ARAKY UG 3841
ARAV422 UG: 4967
ARAV433 UGZ:+E 1798
ARAV499 UG 1798
ARAV877 UGSU 49 313 (96%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 800
AURSS UGSS 28
AURFS UG(SU?) 34
AURHV UGSU 4
AURV496 =New_Aur,_UG 59
BOOTT UGSU 157 858 (350%)
BOOUZ UGSU 1973
BOOCR HeDN 4
CAMZ UGZ 2
CAMAF UGSS 10
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 2938
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 65
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 50
CAPAX UGSU 98
CAROQ UG 5
CAROY UGSU+E 109 1020 (294%)
CARV436 UG: 5
CASAM UGSS 3
CASDK UGSS 43
CASFI UG 10
CASGX UGSU 61 122 (39%)
CASHT UGSU+E 143 726
CASKP UG 75
CASKU UG 92
CASKZ UG 15
CASLM UG 73
CASV452 UGSU 1
CASV502 UG: 20
CASV513 UGZ: 4
CASV630 UGSS 3561
CENBV UGSS 17
CENMU UG 5
CENNN UG 5
CENV359 UGSU 306 306 (86%)
CENV373 UG 6
CENV436 UGSU 272 4229 (671%)
CENV442 UG 14
CENV485 UGSU 5 161 (50%)
CENV591 UG 17
CENV803 HeDN 5
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 14
CEPBS UGZ: 17
CEPCG UG 5
CEPFX UG 15
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 431
CETWW UGZ 24
CETWX UGSU 3469 6409 (640%)
CETEN =New_CET,_UG 4849
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 1665
CHAZ UGSU+E 17 3987 (1389%)
CHARX UGSU 313 1062 (246%)
CHAST UG 5
CIRBZ UGSU 330
CMAWZ UGZ: 14
CMACG UGSU 335
CMAEU UGSS 366
CMAHL UGZ 3
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 295 408 (114%)
CMISV UGZ 14
CMIAQ UGSU 312 317 (77%)
CNCSY UGZ 4
CNCYZ UGSU 2 12 (8%)
CNCAK UGSU 17 19 (6%)
CNCAR UGSS+E 1066
CNCAT UGZ 2
CNCCC UGSU 309 1402 (378%)
CNCDE UG 6487
CNCEG UGSU 49 50
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 657
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 17
CNCHH =TmzV36,_UGSS 358
COMAL UGSU 1395
COMFU UG: 5735
COMFY UG: 5735
COMGO UGSU 4 5
COMIM UG: 2427
COMIR =S10932,_UGSU:+E 219
CRABP UGZ 54
CRAV662 UG 3816
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 110
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 15 218 (73%)
CRTSW UGZ: 627
CRTTT UGSS 4
CRTTU UGSU 35 3620 (806%)
CRVTV UGSU 960 962 (229%)
CYGSS UGSS 9
CYGEM UGZ 5
CYGEY UGSS 21
CYGV337 UGSU 61
CYGV503 UGSU 25 101 (113%)
CYGV516 UGSS 12
CYGV542 UGSS 205
CYGV550 UGSU 60
CYGV630 UGSU 5 10 (4%)
CYGV632 UGSS 21
CYGV767 UG 25
CYGV792 UG 44
CYGV793 UG 44
CYGV795 UGSS 88
CYGV811 UG 53
CYGV813 UG 277
CYGV823 UG 243
CYGV868 UGZ 60
CYGV905 UG: 2059
CYGV1006 UG 44
CYGV1028 UGSU 178 187 (45%)
CYGV1032 UG 180
CYGV1052 UG 49
CYGV1060 UGSS 111
CYGV1062 UG 18
CYGV1065 UG 94
CYGV1075 UG 260
CYGV1081 UG 84
CYGV1089 UG 129
CYGV1113 UGSU 54 142 (74%)
CYGV1114 UG 191
CYGV1153 UG 25
CYGV1162 UG: 2081
CYGV1251 UGSU 3720 3736 (322%)
CYGV1310 UG 258
CYGV1316 UGSU 25
CYGV1363 UGZ:/pec? 21
CYGV1377 UG: 2350
CYGV1390 UG 2361
CYGV1404 UGZ 18
CYGV1449 UG 34
CYGV1452 UG 65
CYGV1454 UG 478
CYGV1504 UGSU 22 22 (16%)
CYGV1505 UGZ 191
CYGV1570 UG: 2439
CYGV1697 UG: 2361
CYGV1711 UG: 7953
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 7510
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 26
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 6305
DELCM UGZ: 18
DELEZ UGSS 50
DELHO UGSU 68 73 (9%)
DELIO UG: 4629
DELIS UGZ: 50
DORBC =CAL86,_UGSU: 29
DRAAB UGZ 15
DRACG UGSS 15
DRACP UGSU 64 1017 (254%)
DRADM UGSU 325 329 (74%)
DRADO UGSS+DQ 719
DRADV UGSU 4555
DRAES UG 11
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 4
DRAIX UGSU(ER) 52 59 (111%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 3006
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 338 5981 (712%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 73
ERIXZ UGSU+E 379
ERIAH UGSS 32
ERIAQ UGSU 62 1765 (588%)
ERIBF UG 6
ERICP HeDN 1224
FORVX UG: 3371
GEMU UGSS+E 26
GEMUV UGSU 30 306 (212%)
GEMAW UGSU 30 33 (11%)
GEMCI UG 1029
GEMHM UG: 5154
GEMHQ UG: 3584
GEMIR UGSU 84 416 (227%)
GEMKN UG: 2524
GEMKT UG 412
GEMKZ UGSS: 55
GEMMV UG 11
GRUCI UG 4497
HERAH UGZ 4
HERCH UG 174
HERPR UG 2596
HERPU UG 115
HERV446 NA+UG 73
HERV544 UG 137
HERV589 UGSU: 175
HERV592 UGSU 550
HERV610 UG 4708
HERV611 UG 356
HERV631 UG 2375
HERV632 UG 144
HERV660 UGSU 89 210 (55%)
HERV809 UG 5006
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 121 3925 (1539%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 86
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 300
HERV1010 =New_Her,_UG: 2419
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 187
HORRU UGSU 131
HYAAG UG 5
HYACT UGSU 4 9 (3%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 11
HYAGY UGSS 229
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 249 255 (67%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 5
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 6116
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 352
HYIVW UGSU 30 63 (35%)
HYIWX UGSU 17 107 (61%)
INDTT UG 116
INDTU UG 23
LACEG UG 90
LACKM UG 4
LACMN UGZ 161
LACMR UG: 135
LACNQ UG 17
LACPS UG 25
LEOX UGSS 9
LEORZ UGSU 1067 1067
LEODO UG+E 200
LIBGW UGSU: 1701
LMIRU UGSS 330
LMIRZ UGSU(ER) 4 24 (126%)
LMISX UGSU 265 723 (259%)
LUPBR UGSU 113
LYRAY UGSU 94 165 (78%)
LYRCY UGSS 63
LYRDM UGSU 174 3800 (1520%)
LYRIR UG: 160
LYRLL UGSS 79
LYRV344 UGSU 21 37 (33%)
LYRV363 UG 219
LYRV391 UGZ 68
LYRV394 UG: 68
LYRV415 UG 192
LYRV419 UGSU 85 451 (132%)
LYRV447 UG: no observation
LYRV452 UG: no observation
LYRV492 UG no observation
LYRV493 UG 79
LYRV516 UG 2361
LYRV585 =TK4,_UGSU 1310
LYRV587 =TK5,_UGSS 72
MENTU UGSU 110 112 (18%)
MENAD UGSS: 62
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 145
MICCM =EC20335-4332,_UG: 157
MONCW UGSS+E 109
MONFQ UGSU 63
NORAB UGSU 142
NORHP UGZ 81
NORIK UG 133
OCTAO UGSU 49
OCTBE UGSU 67
OCTDT =NSV10934,_UGSU 54
OPHV426 UG+NLDQ: 56
OPHV651 UG 2286
OPHV699 UGSU 272 977
OPHV982 UG 916
OPHV1063 UG 4210
OPHV1195 UGSU 273
OPHV1326 UG 2467
OPHV2051 UGSU+E 210 214 (94%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 8221
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 136
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 6417
ORIBI UGZ 24
ORICN UGZ 4
ORICZ UGSS 2
ORIV344 UGSU: 440 5141
ORIV650 UG: 30
ORIV1159 UGSU(ER) 4 9 (18%)
PAVBD UGSS 129
PAVGS UG+E 13
PAVV344 UGSU 81
PEGRU UGSS 4
PEGEF UGSU 206 216 (18%)
PEGHX UGZ 4
PEGIP UGSS+E 36
PEGV364 UG 65
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 15
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 10 21 (5%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 87 90 (28%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 90
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 2
PERUV UGSU 393 395 (41%)
PERUW UG: 3635
PERFO UGZ 7
PERKT UGZ 2
PERMY UG 14
PERNS UGSS 169
PERPT UG 34
PERPU UGSU 64 528 (105%)
PERPV UGSU 63 1822 (1012%)
PERPY UGZ: 16
PERQY UGSU 370 371 (20%)
PERV336 UG 894
PERV368 UGZ: 474
PERV372 UG 2591
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 43 48 (21%)
PSCTY UGSU 38 106 (50%)
PSCXY UG 569
PSCAY UGZ+E 13
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 68 69
PSCNew UG? 89
PUPUY UGSS 3
PUPBV UGZ 12
PUPBX UGZ 14
PYXVZ UGSU 5 5 (1%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 812
RETVX =EC04030-5801,_UG 193
SCODV UGSU: 138
SCOFQ UG 107
SCOMM UGSU 457 465 (120%)
SCOV478 UG 69
SCOV598 UG 81
SCOV601 UG? 2139
SCOV794 UG? 5714
SCOV893 UGSU:+E 81
SERRY UGSS 133
SERUZ UGZ 82
SERNY =PG1510+234,_UGSU 11 11 (13%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 190 349 (137%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 121
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 252
SGERZ UGSU 50 648 (243%)
SGEWZ UGSU+E 6329 6369 (67%)
SGEAW UGSU 136
SGEET UG? 3364
SGEGL UG 66
SGRV522 UG: 6416
SGRV551 UGSU 170
SGRV729 UGZ:+E 54
SGRV735 UGZ? 1191
SGRV1089 UG 117
SGRV1830 UG 143
SGRV2038 UG? 6367
SGRV2276 UG 962
SGRV2323 LPV? 519
SGRV2359 UG? 5682
SGRV2435 UG: 5693
SGRV2468 UG: 3372
SGRV2493 UG: 2456
SGRV2839 UG? 5445
SGRV3462 UG? 7110
SGRV3608 UG 5307
SGRV3774 UG 136
SGRV3909 UG: 161
SGRV3914 UG: 519
SGRV3941 UG: no observation
SGRV4140 UGSU:+E 937
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 230
SGRV5099 UGSU: 3415
SGRV5508 UG: 7159
SGRV5509 UG: 7159
SGRV5510 UG: 170
SGRV5513 UG: 273
TAUV701 UGSU 155 3717 (978%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 107
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 769
TELYY UG 7404
TELKK UGSU 105 522 (132%)
TRAEK UGSU 325 332 (68%)
TRAFL UGSU 210
TRITU UGSU 451
TRITW UGZ 4
TRITX UGSS 49
TRIUW UGSU: 3726
TRIWY UGSU 121
TUCVW UGSS: 22
TUCVZ UG: 4886
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 145
UMASU UGSU 5 7 (4%)
UMASW UGSU 20 39 (5%)
UMABC UGSU 2491 3394 (188%)
UMABZ UGSU: 4 683
UMACE UG? 2469
UMACH UGSS 253
UMACI UGSU 20 318 (227%)
UMACY UGSU 21 91 (30%)
UMADI UGSU(ER) 72 1430 (4205%)
UMADR UG: 2442
UMADV UGSU+E 73 4321 (561%)
UMAEL UG 3266
UMAER UGSU(ER) 4 245 (569%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 307 1925 (674%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 47 368 (144%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 47 47 (12%)
UMISS UGSU 25 540 (637%)
VELBB UG 104
VELCU UGSU 63 63 (7%)
VELV383 UG 5
VIRTW UGSS 20
VIRHS UGSU 15 290 (155%)
VIRHV UGSU 1023 1036 (27%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 11
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 26 1043 (248%)
VOLRX UGSU 5
VULSW UG 85
VULTY UGSU 72
VULVW UGZ 12
VULDO UGSU 453
VULFY UGZ: 53
VULIL UG 295
VULV405 =S10943,_UGSU: 101
1502+09 UG 5339
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 3554
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU 2875
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 13
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 18
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU 157
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 258
NSV24663 UG: 5633
NSV24667 UG: 2375
NSV24685 UG: 3744
NSV24785 UG: 69
NSV24843 UG: 2361
NSV25717 =M30V4,_UGSS 2744
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 2366
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 3523
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 4605
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 3617
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 11
SDSSJ124819.36+072049.4 UG 1653
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 160
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG 332
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 20
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU no observation
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation