ANDRX UGZ 2
ANDAR UGSS 7
ANDBV UG 65
ANDDX UGSS 178
ANDFN UGSS 203
ANDFO UGSU 31 164 (136%)
ANDFS UG 129
ANDIW UGZ 47
ANDIZ UG 41
ANDKV UGSU 196 7868 (3278%)
ANDKW UG 157
ANDLL UGSU 271 285 (5%)
ANDLT UG: 2383
ANDLX UG 5
ANDPQ UG 719
ANDPT UG: 1787
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 526
APSAG UG 303
APSDT UG 58
AQLUU UGSS 46
AQLDH UGSU 6 1121 (373%)
AQLFO UG 4
AQLKX UGSU: 679 679
AQLPQ UGSS: 6
AQLV725 UGSU 133 470 (47%)
AQLV875 UGZ: 5
AQLV991 UGZ: 5
AQLV1047 UG 3
AQLV1101 UGZ: 6
AQLV1141 UGSU 119 2100 (617%)
AQLV1233 UG 3
AQRVY UGSU 581 581
AQRVZ UGSS 209
AQREG UG 677
AQREH UG: 6901
ARAAT UG 4
ARABF UGSU 10 16 (18%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 5107
ARAKY UG 5107
ARAV422 UG: 249
ARAV433 UGZ:+E 3064
ARAV499 UG 1129
ARAV877 UGSU 148 295 (90%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 253
AURSS UGSS 45
AURFS UG(SU?) 80
AURHV UGSU 123
AURV496 =New_Aur,_UG 510
BOOTT UGSU 14 171 (69%)
BOOUZ UGSU 3239
BOOCR HeDN 2
CAMZ UGZ 2
CAMAF UGSS 100
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 210
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 121
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 119
CAPAX UGSU 28
CAROQ UG 4
CAROY UGSU+E 265 1160 (335%)
CARV436 UG: 4
CASAM UGSS 49
CASDK UGSS 221
CASFI UG 45
CASGX UGSU 205 1388 (452%)
CASHT UGSU+E 283 283
CASKP UG 179
CASKU UG 32
CASKZ UG 161
CASLM UG 161
CASV452 UGSU 30
CASV502 UG: 128
CASV513 UGZ: 138
CASV630 UGSS 277
CENBV UGSS 3
CENMU UG 7
CENNN UG 69
CENV359 UGSU 54 1572 (446%)
CENV373 UG 4
CENV436 UGSU 16 5495 (872%)
CENV442 UG 58
CENV485 UGSU 9 34 (10%)
CENV591 UG 361
CENV803 HeDN 3
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 4
CEPBS UGZ: 5
CEPCG UG 45
CEPFX UG 25
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 550
CETWW UGZ 170
CETWX UGSU 4735 7675 (767%)
CETEN =New_CET,_UG 6115
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 2931
CHAZ UGSU+E 100 149 (51%)
CHARX UGSU 85 1239 (288%)
CHAST UG 4
CIRBZ UGSU 62
CMAWZ UGZ: 9
CMACG UGSU 89
CMAEU UGSS 599
CMAHL UGZ 16
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 421 527 (147%)
CMISV UGZ 40
CMIAQ UGSU 112 1583 (386%)
CNCSY UGZ 28
CNCYZ UGSU 28 180 (134%)
CNCAK UGSU 65 75 (26%)
CNCAR UGSS+E 233
CNCAT UGZ 28
CNCCC UGSU 68 2668 (721%)
CNCDE UG 7753
CNCEG UGSU 1315 1316
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 72
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 45
CNCHH =TmzV36,_UGSS 141
COMAL UGSU 1144
COMFU UG: 7001
COMFY UG: 7001
COMGO UGSU 429 437
COMIM UG: 3693
COMIR =S10932,_UGSU:+E 40
CRABP UGZ 4
CRAV662 UG 90
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 62
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 67 282 (94%)
CRTSW UGZ: 88
CRTTT UGSS 4
CRTTU UGSU 64 65 (14%)
CRVTV UGSU 172 189 (45%)
CYGSS UGSS 1
CYGEM UGZ 2
CYGEY UGSS 7
CYGV337 UGSU 175
CYGV503 UGSU 14 299 (335%)
CYGV516 UGSS 5
CYGV542 UGSS 26
CYGV550 UGSU 225
CYGV630 UGSU 50 219 (106%)
CYGV632 UGSS 257
CYGV767 UG 49
CYGV792 UG 3
CYGV793 UG 961
CYGV795 UGSS 141
CYGV811 UG 58
CYGV813 UG 1543
CYGV823 UG 387
CYGV868 UGZ 28
CYGV905 UG: 423
CYGV1006 UG 58
CYGV1028 UGSU 10 22 (5%)
CYGV1032 UG 11
CYGV1052 UG 30
CYGV1060 UGSS 91
CYGV1062 UG 91
CYGV1065 UG 7
CYGV1075 UG 257
CYGV1081 UG 63
CYGV1089 UG 261
CYGV1113 UGSU 38 382 (201%)
CYGV1114 UG 94
CYGV1153 UG 1421
CYGV1162 UG: 3347
CYGV1251 UGSU 331 5002 (431%)
CYGV1310 UG 35
CYGV1316 UGSU 89
CYGV1363 UGZ:/pec? 58
CYGV1377 UG: 3616
CYGV1390 UG 100
CYGV1404 UGZ 5
CYGV1449 UG 947
CYGV1452 UG 275
CYGV1454 UG 996
CYGV1504 UGSU 10 40 (29%)
CYGV1505 UGZ 45
CYGV1570 UG: 3705
CYGV1697 UG: 3627
CYGV1711 UG: 1153
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 8776
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 33
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 948
DELCM UGZ: 5
DELEZ UGSS 22
DELHO UGSU 306 308 (41%)
DELIO UG: 250
DELIS UGZ: 25
DORBC =CAL86,_UGSU: 265
DRAAB UGZ 2
DRACG UGSS 5
DRACP UGSU 119 125 (31%)
DRADM UGSU 204 204 (46%)
DRADO UGSS+DQ 27
DRADV UGSU 500
DRAES UG 5
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 3
DRAIX UGSU(ER) 35 78 (147%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 88
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 58 7247 (862%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 30
ERIXZ UGSU+E 158
ERIAH UGSS 156
ERIAQ UGSU 170 847 (282%)
ERIBF UG 98
ERICP HeDN 2490
FORVX UG: 269
GEMU UGSS+E 177
GEMUV UGSU 99 190 (131%)
GEMAW UGSU 45 1299 (433%)
GEMCI UG 203
GEMHM UG: 233
GEMHQ UG: 247
GEMIR UGSU 95 1682 (919%)
GEMKN UG: 3790
GEMKT UG 534
GEMKZ UGSS: 121
GEMMV UG 93
GRUCI UG 5763
HERAH UGZ 2
HERCH UG 49
HERPR UG 60
HERPU UG 655
HERV446 NA+UG 53
HERV544 UG 299
HERV589 UGSU: 49
HERV592 UGSU 19
HERV610 UG 400
HERV611 UG 77
HERV631 UG 3641
HERV632 UG 1410
HERV660 UGSU 138 155 (40%)
HERV809 UG 603
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 109 810 (317%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 5
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 112
HERV1010 =New_Her,_UG: 5
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 60
HORRU UGSU 361
HYAAG UG 16
HYACT UGSU 103 119 (42%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 3
HYAGY UGSS 19
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 427 438 (115%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 4
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 7382
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 502
HYIVW UGSU 141 148 (82%)
HYIWX UGSU 6 508 (291%)
INDTT UG 241
INDTU UG 3
LACEG UG 220
LACKM UG 5
LACMN UGZ 49
LACMR UG: 213
LACNQ UG 5
LACPS UG 5
LEOX UGSS 39
LEORZ UGSU 97 97
LEODO UG+E 28
LIBGW UGSU: 2967
LMIRU UGSS 29
LMIRZ UGSU(ER) 46 47 (247%)
LMISX UGSU 34 133 (47%)
LUPBR UGSU 7
LYRAY UGSU 40 64 (30%)
LYRCY UGSS 13
LYRDM UGSU 243 757 (302%)
LYRIR UG: 1426
LYRLL UGSS 112
LYRV344 UGSU 24 42 (38%)
LYRV363 UG 387
LYRV391 UGZ 40
LYRV394 UG: 40
LYRV415 UG 12
LYRV419 UGSU 28 634 (186%)
LYRV447 UG: 828
LYRV452 UG: 3211
LYRV492 UG 12
LYRV493 UG 2
LYRV516 UG 3627
LYRV585 =TK4,_UGSU 91
LYRV587 =TK5,_UGSS 3
MENTU UGSU 40 215 (35%)
MENAD UGSS: 60
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 1411
MICCM =EC20335-4332,_UG: 218
MONCW UGSS+E 160
MONFQ UGSU 229
NORAB UGSU 303
NORHP UGZ 7
NORIK UG 3
OCTAO UGSU 371
OCTBE UGSU 3
OCTDT =NSV10934,_UGSU 3
OPHV426 UG+NLDQ: 2
OPHV651 UG 30
OPHV699 UGSU 28 33
OPHV982 UG 44
OPHV1063 UG 5476
OPHV1195 UGSU 409
OPHV1326 UG 6
OPHV2051 UGSU+E 148 148 (65%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 765
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 146
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 7683
ORIBI UGZ 63
ORICN UGZ 73
ORICZ UGSS 64
ORIV344 UGSU: 809 6407
ORIV650 UG: 78
ORIV1159 UGSU(ER) 65 128 (262%)
PAVBD UGSS 7
PAVGS UG+E 4
PAVV344 UGSU 62
PEGRU UGSS 28
PEGEF UGSU 34 184 (15%)
PEGHX UGZ 5
PEGIP UGSS+E 172
PEGV364 UG 44
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 228
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 281 282 (72%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 197 1356 (423%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 623
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 8
PERUV UGSU 727 743 (77%)
PERUW UG: 4901
PERFO UGZ 89
PERKT UGZ 2
PERMY UG 121
PERNS UGSS 100
PERPT UG 26
PERPU UGSU 222 223 (44%)
PERPV UGSU 124 124 (68%)
PERPY UGZ: 108
PERQY UGSU 1021 1037 (57%)
PERV336 UG 2160
PERV368 UGZ: 275
PERV372 UG 382
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 179 293 (133%)
PSCTY UGSU 130 187 (89%)
PSCXY UG 1000
PSCAY UGZ+E 139
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 1026 1030
PSCNew UG? 214
PUPUY UGSS 9
PUPBV UGZ 70
PUPBX UGZ 34
PYXVZ UGSU 78 79 (29%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 2078
RETVX =EC04030-5801,_UG 104
SCODV UGSU: 62
SCOFQ UG 148
SCOMM UGSU 88 97 (25%)
SCOV478 UG 4
SCOV598 UG 7
SCOV601 UG? 30
SCOV794 UG? 6980
SCOV893 UGSU:+E 3
SERRY UGSS 5
SERUZ UGZ 2
SERNY =PG1510+234,_UGSU 7 18 (21%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 54 148 (58%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 798
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 34
SGERZ UGSU 81 1914 (719%)
SGEWZ UGSU+E 7595 7635 (80%)
SGEAW UGSU 30
SGEET UG? 4630
SGEGL UG 996
SGRV522 UG: 7682
SGRV551 UGSU 16
SGRV729 UGZ:+E 5
SGRV735 UGZ? 93
SGRV1089 UG 10
SGRV1830 UG 5
SGRV2038 UG? 7633
SGRV2276 UG 248
SGRV2323 LPV? 96
SGRV2359 UG? 6948
SGRV2435 UG: 119
SGRV2468 UG: 255
SGRV2493 UG: 94
SGRV2839 UG? 6711
SGRV3462 UG? 8376
SGRV3608 UG 6573
SGRV3774 UG 270
SGRV3909 UG: 282
SGRV3914 UG: 30
SGRV3941 UG: 603
SGRV4140 UGSU:+E 2203
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 254
SGRV5099 UGSU: 4681
SGRV5508 UG: 8425
SGRV5509 UG: 8425
SGRV5510 UG: 16
SGRV5513 UG: 1235
TAUV701 UGSU 129 273 (71%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 137
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 959
TELYY UG 8670
TELKK UGSU 222 358 (90%)
TRAEK UGSU 361 478 (98%)
TRAFL UGSU 40
TRITU UGSU 180
TRITW UGZ 30
TRITX UGSS 30
TRIUW UGSU: 171
TRIWY UGSU 140
TUCVW UGSS: 176
TUCVZ UG: 6152
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 1411
UMASU UGSU 4 90 (56%)
UMASW UGSU 59 270 (40%)
UMABC UGSU 58 695 (38%)
UMABZ UGSU: 222 222
UMACE UG? 99
UMACH UGSS 71
UMACI UGSU 39 49 (35%)
UMACY UGSU 163 1357 (452%)
UMADI UGSU(ER) 73 574 (1688%)
UMADR UG: 3708
UMADV UGSU+E 85 939 (121%)
UMAEL UG 4532
UMAER UGSU(ER) 2 105 (244%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 68 80 (28%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 46 811 (319%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 2 3 (0%)
UMISS UGSU 37 40 (47%)
VELBB UG 114
VELCU UGSU 102 428 (53%)
VELV383 UG 34
VIRTW UGSS 4
VIRHS UGSU 41 72 (38%)
VIRHV UGSU 113 2302 (60%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 112
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 4 7 (1%)
VOLRX UGSU 76
VULSW UG 64
VULTY UGSU 735
VULVW UGZ 25
VULDO UGSU 994
VULFY UGZ: 5
VULIL UG 315
VULV405 =S10943,_UGSU: 50
1502+09 UG 6605
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 4820
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU no observation
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 579
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 48
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU no observation
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 28
NSV24663 UG: 6899
NSV24667 UG: 3641
NSV24685 UG: 1235
NSV24785 UG: 381
NSV24843 UG: 3627
NSV25717 =M30V4,_UGSS 257
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 3632
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 4789
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 5871
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 510
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 28
SDSSJ124819.36+072049.4 UG no observation
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 2
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG no observation
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 25
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU no observation
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation