ANDRX UGZ 2
ANDAR UGSS 59
ANDBV UG 151
ANDDX UGSS 151
ANDFN UGSS 87
ANDFO UGSU 103 283 (235%)
ANDFS UG 107
ANDIW UGZ 88
ANDIZ UG 178
ANDKV UGSU 96 6729 (2803%)
ANDKW UG 62
ANDLL UGSU 5458 5475 (109%)
ANDLT UG: no observation
ANDLX UG 62
ANDPQ UG 2331
ANDPT UG: 648
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 3043
APSAG UG 2
APSDT UG 30
AQLUU UGSS 21
AQLDH UGSU 233 242 (80%)
AQLFO UG 16
AQLKX UGSU: 1615 1615
AQLPQ UGSS: 41
AQLV725 UGSU 333 337 (33%)
AQLV875 UGZ: 2502
AQLV991 UGZ: 181
AQLV1047 UG 253
AQLV1101 UGZ: 14
AQLV1141 UGSU 71 961 (282%)
AQLV1233 UG 340
AQRVY UGSU 1516 1516
AQRVZ UGSS 252
AQREG UG 310
AQREH UG: 5762
ARAAT UG 16
ARABF UGSU 2 225 (266%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 3968
ARAKY UG 3968
ARAV422 UG: 5094
ARAV433 UGZ:+E 1925
ARAV499 UG 1925
ARAV877 UGSU 176 440 (134%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 113
AURSS UGSS 3
AURFS UG(SU?) 20
AURHV UGSU 95
AURV496 =New_Aur,_UG 186
BOOTT UGSU 34 985 (402%)
BOOUZ UGSU 2100
BOOCR HeDN 1
CAMZ UGZ 2
CAMAF UGSS 50
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 531
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 81
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 177
CAPAX UGSU 225
CAROQ UG 3
CAROY UGSU+E 16 21 (6%)
CARV436 UG: 2
CASAM UGSS 38
CASDK UGSS 170
CASFI UG 103
CASGX UGSU 188 249 (81%)
CASHT UGSU+E 270 853
CASKP UG 202
CASKU UG 109
CASKZ UG 139
CASLM UG 200
CASV452 UGSU 61
CASV502 UG: 96
CASV513 UGZ: 77
CASV630 UGSS 3688
CENBV UGSS 35
CENMU UG 41
CENNN UG 19
CENV359 UGSU 61 433 (123%)
CENV373 UG 41
CENV436 UGSU 399 4356 (691%)
CENV442 UG 16
CENV485 UGSU 30 288 (90%)
CENV591 UG 144
CENV803 HeDN 16
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 41
CEPBS UGZ: 109
CEPCG UG 103
CEPFX UG 14
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 558
CETWW UGZ 151
CETWX UGSU 3596 6536 (653%)
CETEN =New_CET,_UG 4976
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 1792
CHAZ UGSU+E 59 4114 (1433%)
CHARX UGSU 85 100 (23%)
CHAST UG 2
CIRBZ UGSU 103
CMAWZ UGZ: 47
CMACG UGSU 462
CMAEU UGSS 493
CMAHL UGZ 3
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 422 535 (149%)
CMISV UGZ 5
CMIAQ UGSU 439 444 (108%)
CNCSY UGZ 7
CNCYZ UGSU 18 139 (103%)
CNCAK UGSU 46 146 (51%)
CNCAR UGSS+E 1193
CNCAT UGZ 8
CNCCC UGSU 37 1529 (413%)
CNCDE UG 6614
CNCEG UGSU 176 177
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 24
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 21
CNCHH =TmzV36,_UGSS 485
COMAL UGSU 5
COMFU UG: 5862
COMFY UG: 5862
COMGO UGSU 131 132
COMIM UG: 2554
COMIR =S10932,_UGSU:+E 346
CRABP UGZ 16
CRAV662 UG 3943
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 23
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 142 345 (115%)
CRTSW UGZ: 754
CRTTT UGSS 60
CRTTU UGSU 102 3747 (834%)
CRVTV UGSU 1087 1089 (259%)
CYGSS UGSS 2
CYGEM UGZ 5
CYGEY UGSS 22
CYGV337 UGSU 13
CYGV503 UGSU 17 228 (256%)
CYGV516 UGSS 20
CYGV542 UGSS 8
CYGV550 UGSU 187
CYGV630 UGSU 20 137 (66%)
CYGV632 UGSS 118
CYGV767 UG 42
CYGV792 UG 14
CYGV793 UG 14
CYGV795 UGSS 215
CYGV811 UG 180
CYGV813 UG 404
CYGV823 UG 370
CYGV868 UGZ 21
CYGV905 UG: 2186
CYGV1006 UG 72
CYGV1028 UGSU 305 314 (75%)
CYGV1032 UG 307
CYGV1052 UG 8
CYGV1060 UGSS 77
CYGV1062 UG 145
CYGV1065 UG 221
CYGV1075 UG 387
CYGV1081 UG 211
CYGV1089 UG 256
CYGV1113 UGSU 66 269 (141%)
CYGV1114 UG 318
CYGV1153 UG 13
CYGV1162 UG: 2208
CYGV1251 UGSU 3847 3863 (333%)
CYGV1310 UG 14
CYGV1316 UGSU 152
CYGV1363 UGZ:/pec? 43
CYGV1377 UG: 2477
CYGV1390 UG 2488
CYGV1404 UGZ 21
CYGV1449 UG 13
CYGV1452 UG 192
CYGV1454 UG 605
CYGV1504 UGSU 21 37 (27%)
CYGV1505 UGZ 318
CYGV1570 UG: 2566
CYGV1697 UG: 2488
CYGV1711 UG: 14
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 7637
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 153
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 6432
DELCM UGZ: 140
DELEZ UGSS 42
DELHO UGSU 195 200 (27%)
DELIO UG: 4756
DELIS UGZ: 177
DORBC =CAL86,_UGSU: 23
DRAAB UGZ 53
DRACG UGSS 21
DRACP UGSU 191 1144 (286%)
DRADM UGSU 452 456 (103%)
DRADO UGSS+DQ 66
DRADV UGSU 4682
DRAES UG 14
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 1
DRAIX UGSU(ER) 1 62 (116%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 3133
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 39 6108 (727%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 200
ERIXZ UGSU+E 506
ERIAH UGSS 90
ERIAQ UGSU 48 1892 (630%)
ERIBF UG 82
ERICP HeDN 1351
FORVX UG: 3498
GEMU UGSS+E 52
GEMUV UGSU 51 433 (300%)
GEMAW UGSU 157 160 (53%)
GEMCI UG 1156
GEMHM UG: 5281
GEMHQ UG: 3711
GEMIR UGSU 41 543 (296%)
GEMKN UG: 2651
GEMKT UG 539
GEMKZ UGSS: 35
GEMMV UG 19
GRUCI UG 4624
HERAH UGZ 2
HERCH UG 13
HERPR UG 2723
HERPU UG 242
HERV446 NA+UG 191
HERV544 UG 264
HERV589 UGSU: 17
HERV592 UGSU 677
HERV610 UG 4835
HERV611 UG 37
HERV631 UG 2502
HERV632 UG 271
HERV660 UGSU 17 127 (33%)
HERV809 UG 5133
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 55 4052 (1589%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 40
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 113
HERV1010 =New_Her,_UG: 2546
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 314
HORRU UGSU 258
HYAAG UG 121
HYACT UGSU 62 136 (48%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 3
HYAGY UGSS 11
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 107 113 (29%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 16
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 6243
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 76
HYIVW UGSU 16 190 (106%)
HYIWX UGSU 26 30 (17%)
INDTT UG 243
INDTU UG 47
LACEG UG 217
LACKM UG 124
LACMN UGZ 288
LACMR UG: 262
LACNQ UG 118
LACPS UG 152
LEOX UGSS 12
LEORZ UGSU 1194 1194
LEODO UG+E 34
LIBGW UGSU: 1828
LMIRU UGSS 52
LMIRZ UGSU(ER) 12 12 (63%)
LMISX UGSU 71 850 (304%)
LUPBR UGSU 26
LYRAY UGSU 30 111 (52%)
LYRCY UGSS 12
LYRDM UGSU 301 3927 (1570%)
LYRIR UG: 287
LYRLL UGSS 1
LYRV344 UGSU 37 46 (41%)
LYRV363 UG 346
LYRV391 UGZ 8
LYRV394 UG: 8
LYRV415 UG 319
LYRV419 UGSU 40 578 (170%)
LYRV447 UG: no observation
LYRV452 UG: no observation
LYRV492 UG no observation
LYRV493 UG 206
LYRV516 UG 2488
LYRV585 =TK4,_UGSU 1437
LYRV587 =TK5,_UGSS 8
MENTU UGSU 237 239 (39%)
MENAD UGSS: 42
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 272
MICCM =EC20335-4332,_UG: 284
MONCW UGSS+E 72
MONFQ UGSU 190
NORAB UGSU 269
NORHP UGZ 24
NORIK UG 70
OCTAO UGSU 176
OCTBE UGSU 30
OCTDT =NSV10934,_UGSU 3
OPHV426 UG+NLDQ: 39
OPHV651 UG 2413
OPHV699 UGSU 113 120
OPHV982 UG 1043
OPHV1063 UG 4337
OPHV1195 UGSU 113
OPHV1326 UG 2594
OPHV2051 UGSU+E 337 341 (150%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 8348
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 263
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 6544
ORIBI UGZ 30
ORICN UGZ 26
ORICZ UGSS 35
ORIV344 UGSU: 567 5268
ORIV650 UG: 107
ORIV1159 UGSU(ER) 26 81 (165%)
PAVBD UGSS 41
PAVGS UG+E 16
PAVV344 UGSU 208
PEGRU UGSS 42
PEGEF UGSU 77 343 (28%)
PEGHX UGZ 108
PEGIP UGSS+E 163
PEGV364 UG 14
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 142
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 137 142 (36%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 214 217 (67%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 217
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 50
PERUV UGSU 96 522 (54%)
PERUW UG: 3762
PERFO UGZ 35
PERKT UGZ 70
PERMY UG 96
PERNS UGSS 296
PERPT UG 107
PERPU UGSU 191 655 (131%)
PERPV UGSU 107 109 (60%)
PERPY UGZ: 78
PERQY UGSU 497 498 (27%)
PERV336 UG 1021
PERV368 UGZ: 601
PERV372 UG 2718
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 170 175 (79%)
PSCTY UGSU 97 233 (110%)
PSCXY UG 696
PSCAY UGZ+E 97
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 195 196
PSCNew UG? 216
PUPUY UGSS 3
PUPBV UGZ 26
PUPBX UGZ 5
PYXVZ UGSU 43 132 (48%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 939
RETVX =EC04030-5801,_UG 320
SCODV UGSU: 265
SCOFQ UG 2
SCOMM UGSU 111 592 (153%)
SCOV478 UG 2
SCOV598 UG 2
SCOV601 UG? 2266
SCOV794 UG? 5841
SCOV893 UGSU:+E 1
SERRY UGSS 23
SERUZ UGZ 6
SERNY =PG1510+234,_UGSU 13 71 (84%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 6 6 (2%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 248
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 17
SGERZ UGSU 39 775 (291%)
SGEWZ UGSU+E 6456 6496 (68%)
SGEAW UGSU 263
SGEET UG? 3491
SGEGL UG 193
SGRV522 UG: 6543
SGRV551 UGSU 7
SGRV729 UGZ:+E 16
SGRV735 UGZ? 1318
SGRV1089 UG 25
SGRV1830 UG 270
SGRV2038 UG? 6494
SGRV2276 UG 1089
SGRV2323 LPV? 646
SGRV2359 UG? 5809
SGRV2435 UG: 5820
SGRV2468 UG: 3499
SGRV2493 UG: 2583
SGRV2839 UG? 5572
SGRV3462 UG? 7237
SGRV3608 UG 5434
SGRV3774 UG 263
SGRV3909 UG: 8
SGRV3914 UG: 646
SGRV3941 UG: 44
SGRV4140 UGSU:+E 1064
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 357
SGRV5099 UGSU: 3542
SGRV5508 UG: 7286
SGRV5509 UG: 7286
SGRV5510 UG: 7
SGRV5513 UG: 96
TAUV701 UGSU 282 3844 (1011%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 234
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 896
TELYY UG 7531
TELKK UGSU 232 649 (164%)
TRAEK UGSU 452 459 (94%)
TRAFL UGSU 337
TRITU UGSU 87
TRITW UGZ 97
TRITX UGSS 176
TRIUW UGSU: 3853
TRIWY UGSU 248
TUCVW UGSS: 149
TUCVZ UG: 5013
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 272
UMASU UGSU 8 52 (32%)
UMASW UGSU 147 166 (25%)
UMABC UGSU 2618 3521 (195%)
UMABZ UGSU: 131 810
UMACE UG? 2596
UMACH UGSS 380
UMACI UGSU 4 445 (317%)
UMACY UGSU 89 218 (72%)
UMADI UGSU(ER) 8 1557 (4579%)
UMADR UG: 2569
UMADV UGSU+E 53 4448 (577%)
UMAEL UG 3393
UMAER UGSU(ER) 5 5 (11%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 13 19 (6%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 62 495 (194%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 55 174 (47%)
UMISS UGSU 99 667 (787%)
VELBB UG 231
VELCU UGSU 16 16 (2%)
VELV383 UG 77
VIRTW UGSS 2
VIRHS UGSU 5 417 (224%)
VIRHV UGSU 1150 1163 (30%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 23
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 1 2 (0%)
VOLRX UGSU 89
VULSW UG 21
VULTY UGSU 21
VULVW UGZ 12
VULDO UGSU 580
VULFY UGZ: 180
VULIL UG 422
VULV405 =S10943,_UGSU: 8
1502+09 UG 5466
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 3681
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU 3002
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 13
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 145
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU 284
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 17
NSV24663 UG: 5760
NSV24667 UG: 2502
NSV24685 UG: 96
NSV24785 UG: 196
NSV24843 UG: 2488
NSV25717 =M30V4,_UGSS 2871
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 2493
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 3650
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 4732
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 3744
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 37
SDSSJ124819.36+072049.4 UG no observation
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 51
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG 459
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 147
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU no observation
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation