ANDRX UGZ 4
ANDAR UGSS 24
ANDBV UG 31
ANDDX UGSS 325
ANDFN UGSS 44
ANDFO UGSU 10 457 (380%)
ANDFS UG 10
ANDIW UGZ 10
ANDIZ UG 352
ANDKV UGSU 24 6903 (2876%)
ANDKW UG 236
ANDLL UGSU 5632 5649 (112%)
ANDLT UG: no observation
ANDLX UG 13
ANDPQ UG 2505
ANDPT UG: 822
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 3217
APSAG UG 117
APSDT UG 59
AQLUU UGSS 32
AQLDH UGSU 144 416 (138%)
AQLFO UG 15
AQLKX UGSU: 108 123
AQLPQ UGSS: 26
AQLV725 UGSU 507 511 (51%)
AQLV875 UGZ: 2676
AQLV991 UGZ: 13
AQLV1047 UG 31
AQLV1101 UGZ: 10
AQLV1141 UGSU 45 1135 (333%)
AQLV1233 UG 514
AQRVY UGSU 1690 1690
AQRVZ UGSS 83
AQREG UG 484
AQREH UG: 5936
ARAAT UG 25
ARABF UGSU 15 15 (17%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 4142
ARAKY UG 4142
ARAV422 UG: 5268
ARAV433 UGZ:+E 2099
ARAV499 UG 164
ARAV877 UGSU 59 614 (188%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 287
AURSS UGSS 4
AURFS UG(SU?) 13
AURHV UGSU 269
AURV496 =New_Aur,_UG 360
BOOTT UGSU 62 1159 (473%)
BOOUZ UGSU 2274
BOOCR HeDN 68
CAMZ UGZ 4
CAMAF UGSS 29
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 705
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 255
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 351
CAPAX UGSU 80
CAROQ UG 11
CAROY UGSU+E 190 195 (56%)
CARV436 UG: 11
CASAM UGSS 5
CASDK UGSS 26
CASFI UG 9
CASGX UGSU 362 423 (137%)
CASHT UGSU+E 444 1027
CASKP UG 376
CASKU UG 13
CASKZ UG 313
CASLM UG 14
CASV452 UGSU 59
CASV502 UG: 270
CASV513 UGZ: 9
CASV630 UGSS 3862
CENBV UGSS 24
CENMU UG 82
CENNN UG 81
CENV359 UGSU 235 607 (172%)
CENV373 UG 119
CENV436 UGSU 573 4530 (719%)
CENV442 UG 11
CENV485 UGSU 136 462 (144%)
CENV591 UG 318
CENV803 HeDN 45
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 11
CEPBS UGZ: 16
CEPCG UG 13
CEPFX UG 41
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 732
CETWW UGZ 8
CETWX UGSU 3770 6710 (671%)
CETEN =New_CET,_UG 5150
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 1966
CHAZ UGSU+E 47 4288 (1494%)
CHARX UGSU 259 274 (63%)
CHAST UG 11
CIRBZ UGSU 277
CMAWZ UGZ: 43
CMACG UGSU 636
CMAEU UGSS 667
CMAHL UGZ 5
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 596 709 (198%)
CMISV UGZ 5
CMIAQ UGSU 613 618 (150%)
CNCSY UGZ 10
CNCYZ UGSU 13 313 (233%)
CNCAK UGSU 220 320 (111%)
CNCAR UGSS+E 1367
CNCAT UGZ 9
CNCCC UGSU 24 1703 (460%)
CNCDE UG 6788
CNCEG UGSU 350 351
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 198
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 9
CNCHH =TmzV36,_UGSS 659
COMAL UGSU 179
COMFU UG: 6036
COMFY UG: 6036
COMGO UGSU 305 306
COMIM UG: 2728
COMIR =S10932,_UGSU:+E 520
CRABP UGZ 16
CRAV662 UG 4117
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 24
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 130 519 (174%)
CRTSW UGZ: 928
CRTTT UGSS 151
CRTTU UGSU 159 159 (35%)
CRVTV UGSU 1261 1263 (301%)
CYGSS UGSS 6
CYGEM UGZ 10
CYGEY UGSS 10
CYGV337 UGSU 187
CYGV503 UGSU 9 75 (84%)
CYGV516 UGSS 4
CYGV542 UGSS 49
CYGV550 UGSU 361
CYGV630 UGSU 56 158 (77%)
CYGV632 UGSS 292
CYGV767 UG 24
CYGV792 UG 31
CYGV793 UG 31
CYGV795 UGSS 389
CYGV811 UG 354
CYGV813 UG 578
CYGV823 UG 51
CYGV868 UGZ 32
CYGV905 UG: 2360
CYGV1006 UG 246
CYGV1028 UGSU 60 488 (117%)
CYGV1032 UG 147
CYGV1052 UG 24
CYGV1060 UGSS 251
CYGV1062 UG 32
CYGV1065 UG 395
CYGV1075 UG 39
CYGV1081 UG 14
CYGV1089 UG 430
CYGV1113 UGSU 17 26 (13%)
CYGV1114 UG 56
CYGV1153 UG 13
CYGV1162 UG: 2382
CYGV1251 UGSU 4021 4037 (348%)
CYGV1310 UG 188
CYGV1316 UGSU 9
CYGV1363 UGZ:/pec? 217
CYGV1377 UG: 2651
CYGV1390 UG 2662
CYGV1404 UGZ 15
CYGV1449 UG 13
CYGV1452 UG 366
CYGV1454 UG 31
CYGV1504 UGSU 21 70 (51%)
CYGV1505 UGZ 31
CYGV1570 UG: 2740
CYGV1697 UG: 2662
CYGV1711 UG: 188
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 7811
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 40
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 6606
DELCM UGZ: 15
DELEZ UGSS 44
DELHO UGSU 15 374 (50%)
DELIO UG: 4930
DELIS UGZ: 351
DORBC =CAL86,_UGSU: 197
DRAAB UGZ 31
DRACG UGSS 23
DRACP UGSU 176 1318 (329%)
DRADM UGSU 131 630 (143%)
DRADO UGSS+DQ 240
DRADV UGSU 4856
DRAES UG 15
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 10
DRAIX UGSU(ER) 175 236 (445%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 3307
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 213 6282 (747%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 374
ERIXZ UGSU+E 680
ERIAH UGSS 264
ERIAQ UGSU 222 2066 (688%)
ERIBF UG 13
ERICP HeDN 1525
FORVX UG: 3672
GEMU UGSS+E 10
GEMUV UGSU 35 35 (24%)
GEMAW UGSU 331 334 (111%)
GEMCI UG 1330
GEMHM UG: 5455
GEMHQ UG: 3885
GEMIR UGSU 9 717 (391%)
GEMKN UG: 2825
GEMKT UG 713
GEMKZ UGSS: 209
GEMMV UG 193
GRUCI UG 4798
HERAH UGZ 16
HERCH UG 187
HERPR UG 2897
HERPU UG 23
HERV446 NA+UG 15
HERV544 UG 154
HERV589 UGSU: 191
HERV592 UGSU 851
HERV610 UG 5009
HERV611 UG 42
HERV631 UG 2676
HERV632 UG 445
HERV660 UGSU 79 301 (79%)
HERV809 UG 5307
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 142 4226 (1657%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 27
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 80
HERV1010 =New_Her,_UG: 104
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 488
HORRU UGSU 432
HYAAG UG 165
HYACT UGSU 160 160 (57%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 77
HYAGY UGSS 185
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 281 287 (75%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 102
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 6417
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 250
HYIVW UGSU 14 23 (12%)
HYIWX UGSU 15 204 (117%)
INDTT UG 155
INDTU UG 23
LACEG UG 391
LACKM UG 298
LACMN UGZ 462
LACMR UG: 436
LACNQ UG 24
LACPS UG 29
LEOX UGSS 18
LEORZ UGSU 1368 1368
LEODO UG+E 13
LIBGW UGSU: 2002
LMIRU UGSS 226
LMIRZ UGSU(ER) 13 16 (84%)
LMISX UGSU 122 122 (43%)
LUPBR UGSU 60
LYRAY UGSU 17 17 (8%)
LYRCY UGSS 23
LYRDM UGSU 23 25 (10%)
LYRIR UG: 461
LYRLL UGSS 41
LYRV344 UGSU 37 220 (200%)
LYRV363 UG 520
LYRV391 UGZ 23
LYRV394 UG: 23
LYRV415 UG 493
LYRV419 UGSU 23 32 (9%)
LYRV447 UG: no observation
LYRV452 UG: no observation
LYRV492 UG no observation
LYRV493 UG 131
LYRV516 UG 2662
LYRV585 =TK4,_UGSU 1611
LYRV587 =TK5,_UGSS 41
MENTU UGSU 37 43 (7%)
MENAD UGSS: 14
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 446
MICCM =EC20335-4332,_UG: 458
MONCW UGSS+E 9
MONFQ UGSU 364
NORAB UGSU 443
NORHP UGZ 24
NORIK UG 244
OCTAO UGSU 111
OCTBE UGSU 80
OCTDT =NSV10934,_UGSU 51
OPHV426 UG+NLDQ: 13
OPHV651 UG 2587
OPHV699 UGSU 27 294
OPHV982 UG 1217
OPHV1063 UG 4511
OPHV1195 UGSU 287
OPHV1326 UG 2768
OPHV2051 UGSU+E 511 515 (226%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 8522
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 437
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 6718
ORIBI UGZ 9
ORICN UGZ 5
ORICZ UGSS 13
ORIV344 UGSU: 741 5442
ORIV650 UG: 281
ORIV1159 UGSU(ER) 5 36 (73%)
PAVBD UGSS 17
PAVGS UG+E 15
PAVV344 UGSU 143
PEGRU UGSS 66
PEGEF UGSU 251 517 (43%)
PEGHX UGZ 9
PEGIP UGSS+E 84
PEGV364 UG 188
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 316
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 56 316 (81%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 388 391 (122%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 391
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 4
PERUV UGSU 270 696 (72%)
PERUW UG: 3936
PERFO UGZ 9
PERKT UGZ 7
PERMY UG 31
PERNS UGSS 12
PERPT UG 41
PERPU UGSU 365 829 (165%)
PERPV UGSU 281 283 (157%)
PERPY UGZ: 9
PERQY UGSU 66 72 (4%)
PERV336 UG 1195
PERV368 UGZ: 775
PERV372 UG 2892
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 131 131 (59%)
PSCTY UGSU 23 31 (14%)
PSCXY UG 35
PSCAY UGZ+E 13
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 61 65
PSCNew UG? 390
PUPUY UGSS 10
PUPBV UGZ 14
PUPBX UGZ 152
PYXVZ UGSU 14 165 (61%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 1113
RETVX =EC04030-5801,_UG 494
SCODV UGSU: 76
SCOFQ UG 33
SCOMM UGSU 33 45 (11%)
SCOV478 UG 24
SCOV598 UG 24
SCOV601 UG? 2440
SCOV794 UG? 6015
SCOV893 UGSU:+E 42
SERRY UGSS 51
SERUZ UGZ 31
SERNY =PG1510+234,_UGSU 27 97 (115%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 177 180 (71%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 422
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 24
SGERZ UGSU 18 949 (356%)
SGEWZ UGSU+E 6630 6670 (70%)
SGEAW UGSU 437
SGEET UG? 3665
SGEGL UG 31
SGRV522 UG: 6717
SGRV551 UGSU 181
SGRV729 UGZ:+E 16
SGRV735 UGZ? 1492
SGRV1089 UG 16
SGRV1830 UG 24
SGRV2038 UG? 6668
SGRV2276 UG 233
SGRV2323 LPV? 56
SGRV2359 UG? 5983
SGRV2435 UG: 5994
SGRV2468 UG: 3673
SGRV2493 UG: 2757
SGRV2839 UG? 5746
SGRV3462 UG? 7411
SGRV3608 UG 5608
SGRV3774 UG 437
SGRV3909 UG: 56
SGRV3914 UG: 820
SGRV3941 UG: 56
SGRV4140 UGSU:+E 1238
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 531
SGRV5099 UGSU: 3716
SGRV5508 UG: 7460
SGRV5509 UG: 7460
SGRV5510 UG: 181
SGRV5513 UG: 270
TAUV701 UGSU 5 4018 (1057%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 31
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 1070
TELYY UG 7705
TELKK UGSU 14 141 (35%)
TRAEK UGSU 50 633 (130%)
TRAFL UGSU 59
TRITU UGSU 261
TRITW UGZ 9
TRITX UGSS 350
TRIUW UGSU: 4027
TRIWY UGSU 35
TUCVW UGSS: 140
TUCVZ UG: 5187
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 446
UMASU UGSU 11 226 (141%)
UMASW UGSU 68 340 (51%)
UMABC UGSU 2792 3695 (205%)
UMABZ UGSU: 305 984
UMACE UG? 2770
UMACH UGSS 141
UMACI UGSU 24 619 (442%)
UMACY UGSU 263 392 (130%)
UMADI UGSU(ER) 10 1731 (5091%)
UMADR UG: 2743
UMADV UGSU+E 227 4622 (600%)
UMAEL UG 3567
UMAER UGSU(ER) 9 179 (416%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 9 193 (67%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 175 669 (263%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 229 348 (94%)
UMISS UGSU 18 23 (27%)
VELBB UG 405
VELCU UGSU 190 190 (23%)
VELV383 UG 133
VIRTW UGSS 108
VIRHS UGSU 85 136 (73%)
VIRHV UGSU 1324 1337 (35%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 197
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 168 176 (41%)
VOLRX UGSU 43
VULSW UG 195
VULTY UGSU 60
VULVW UGZ 23
VULDO UGSU 29
VULFY UGZ: 15
VULIL UG 596
VULV405 =S10943,_UGSU: 31
1502+09 UG 5640
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 3855
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU 3176
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 103
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 319
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU 123
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 191
NSV24663 UG: 5934
NSV24667 UG: 2676
NSV24685 UG: 270
NSV24785 UG: 370
NSV24843 UG: 2662
NSV25717 =M30V4,_UGSS 3045
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 2667
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 3824
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 4906
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 3918
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 211
SDSSJ124819.36+072049.4 UG no observation
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 27
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG 633
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 10
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU no observation
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation