ANDRX UGZ 3
ANDAR UGSS 93
ANDBV UG 199
ANDDX UGSS 275
ANDFN UGSS 135
ANDFO UGSU 117 260 (216%)
ANDFS UG 129
ANDIW UGZ 114
ANDIZ UG 953
ANDKV UGSU 305 5665 (2360%)
ANDKW UG 554
ANDLL UGSU 4394 4411 (88%)
ANDLT UG: no observation
ANDLX UG 125
ANDPQ UG 1267
ANDPT UG: 2029
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 1979
APSAG UG 25
APSDT UG 41
AQLUU UGSS 66
AQLDH UGSU 308 2634 (878%)
AQLFO UG 23
AQLKX UGSU: 551 551
AQLPQ UGSS: 56
AQLV725 UGSU 66 2419 (241%)
AQLV875 UGZ: 1438
AQLV991 UGZ: 223
AQLV1047 UG 253
AQLV1101 UGZ: 179
AQLV1141 UGSU 75 4373 (1286%)
AQLV1233 UG 973
AQRVY UGSU 452 452
AQRVZ UGSS 255
AQREG UG 306
AQREH UG: 4698
ARAAT UG 26
ARABF UGSU 11 13 (15%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 2904
ARAKY UG 2904
ARAV422 UG: 4030
ARAV433 UGZ:+E 861
ARAV499 UG 861
ARAV877 UGSU 481 2263 (694%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 881
AURSS UGSS 65
AURFS UG(SU?) 89
AURHV UGSU 112
AURV496 =New_Aur,_UG 1001
BOOTT UGSU 277 895 (365%)
BOOUZ UGSU 1036
BOOCR HeDN 41
CAMZ UGZ 9
CAMAF UGSS 89
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 2001
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 279
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 97
CAPAX UGSU 993
CAROQ UG 11
CAROY UGSU+E 71 83 (23%)
CARV436 UG: 11
CASAM UGSS 78
CASDK UGSS 36
CASFI UG 15
CASGX UGSU 187 2065 (672%)
CASHT UGSU+E 243 243
CASKP UG 7
CASKU UG 15
CASKZ UG 199
CASLM UG 924
CASV452 UGSU 135
CASV502 UG: 6355
CASV513 UGZ: 7
CASV630 UGSS 2624
CENBV UGSS 10
CENMU UG 12
CENNN UG 41
CENV359 UGSU 82 852 (242%)
CENV373 UG 60
CENV436 UGSU 1281 3292 (522%)
CENV442 UG 39
CENV485 UGSU 12 170 (53%)
CENV591 UG 133
CENV803 HeDN 23
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 10
CEPBS UGZ: 2268
CEPCG UG 173
CEPFX UG 44
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 80
CETWW UGZ 160
CETWX UGSU 2532 5472 (547%)
CETEN =New_CET,_UG 3912
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 728
CHAZ UGSU+E 12 3050 (1062%)
CHARX UGSU 117 125 (29%)
CHAST UG 11
CIRBZ UGSU 12
CMAWZ UGZ: 41
CMACG UGSU 190
CMAEU UGSS 80
CMAHL UGZ 24
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 105 112 (31%)
CMISV UGZ 24
CMIAQ UGSU 106 111 (27%)
CNCSY UGZ 20
CNCYZ UGSU 38 3061 (2284%)
CNCAK UGSU 76 79 (27%)
CNCAR UGSS+E 129
CNCAT UGZ 33
CNCCC UGSU 458 465 (125%)
CNCDE UG 5550
CNCEG UGSU 2448 2448
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 243
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 26
CNCHH =TmzV36,_UGSS 433
COMAL UGSU 458
COMFU UG: 4798
COMFY UG: 4798
COMGO UGSU 413 413
COMIM UG: no observation
COMIR =S10932,_UGSU:+E 22
CRABP UGZ 23
CRAV662 UG 2879
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 2916
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 44 2581 (866%)
CRTSW UGZ: 1449
CRTTT UGSS 114
CRTTU UGSU 116 2683 (597%)
CRVTV UGSU 23 25 (5%)
CYGSS UGSS 2
CYGEM UGZ 19
CYGEY UGSS 23
CYGV337 UGSU 226
CYGV503 UGSU 35 546 (613%)
CYGV516 UGSS 50
CYGV542 UGSS 71
CYGV550 UGSU 245
CYGV630 UGSU 237 257 (125%)
CYGV632 UGSS 44
CYGV767 UG 252
CYGV792 UG 39
CYGV793 UG 39
CYGV795 UGSS 288
CYGV811 UG 13
CYGV813 UG 13
CYGV823 UG 3977
CYGV868 UGZ 22
CYGV905 UG: 1122
CYGV1006 UG 3
CYGV1028 UGSU 97 2001 (483%)
CYGV1032 UG 23
CYGV1052 UG 1782
CYGV1060 UGSS 1431
CYGV1062 UG 2448
CYGV1065 UG no observation
CYGV1075 UG 1132
CYGV1081 UG 263
CYGV1089 UG 22
CYGV1113 UGSU 243 301 (158%)
CYGV1114 UG 232
CYGV1153 UG 1078
CYGV1162 UG: 1144
CYGV1251 UGSU 2783 2799 (241%)
CYGV1310 UG 1144
CYGV1316 UGSU 630
CYGV1363 UGZ:/pec? 7
CYGV1377 UG: 1413
CYGV1390 UG 1424
CYGV1404 UGZ 605
CYGV1449 UG 1424
CYGV1452 UG 1369
CYGV1454 UG 47
CYGV1504 UGSU 15 15 (10%)
CYGV1505 UGZ 1696
CYGV1570 UG: no observation
CYGV1697 UG: no observation
CYGV1711 UG: 7016
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 6573
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 15
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 5368
DELCM UGZ: 25
DELEZ UGSS 10
DELHO UGSU 338 338 (45%)
DELIO UG: 3692
DELIS UGZ: 201
DORBC =CAL86,_UGSU: 51
DRAAB UGZ 3
DRACG UGSS 248
DRACP UGSU 80 80 (20%)
DRADM UGSU 26 1375 (312%)
DRADO UGSS+DQ 21
DRADV UGSU 3618
DRAES UG 23
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 25
DRAIX UGSU(ER) 21 25 (47%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 2069
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 49 5044 (600%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 897
ERIXZ UGSU+E 220
ERIAH UGSS 160
ERIAQ UGSU 140 828 (276%)
ERIBF UG 82
ERICP HeDN 996
FORVX UG: 2434
GEMU UGSS+E 133
GEMUV UGSU 77 133 (92%)
GEMAW UGSU 250 259 (86%)
GEMCI UG 92
GEMHM UG: 4217
GEMHQ UG: 2647
GEMIR UGSU 57 5207 (2845%)
GEMKN UG: 1587
GEMKT UG 1367
GEMKZ UGSS: 96
GEMMV UG 1586
GRUCI UG 3560
HERAH UGZ 3
HERCH UG 114
HERPR UG 1659
HERPU UG 7273
HERV446 NA+UG 1003
HERV544 UG 705
HERV589 UGSU: 2470
HERV592 UGSU 1788
HERV610 UG 3771
HERV611 UG 706
HERV631 UG 1438
HERV632 UG 4389
HERV660 UGSU 105 593 (156%)
HERV809 UG 4069
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 232 2988 (1171%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 46
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 1043
HERV1010 =New_Her,_UG: 1482
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 676
HORRU UGSU 138
HYAAG UG 24
HYACT UGSU 11 12 (4%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 10
HYAGY UGSS 25
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 468 787 (207%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 55
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 4505
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 486
HYIVW UGSU 24 220 (122%)
HYIWX UGSU 63 279 (160%)
INDTT UG 10
INDTU UG 12
LACEG UG 1429
LACKM UG 210
LACMN UGZ 1852
LACMR UG: 7548
LACNQ UG 6906
LACPS UG 7
LEOX UGSS 29
LEORZ UGSU 130 130
LEODO UG+E 114
LIBGW UGSU: 764
LMIRU UGSS 2322
LMIRZ UGSU(ER) 20 109 (573%)
LMISX UGSU 37 1603 (574%)
LUPBR UGSU 19
LYRAY UGSU 13 21 (10%)
LYRCY UGSS 5
LYRDM UGSU 351 2863 (1145%)
LYRIR UG: 1173
LYRLL UGSS 14
LYRV344 UGSU 7 1371 (1250%)
LYRV363 UG 1022
LYRV391 UGZ 223
LYRV394 UG: 223
LYRV415 UG 2528
LYRV419 UGSU 7 3187 (937%)
LYRV447 UG: no observation
LYRV452 UG: no observation
LYRV492 UG no observation
LYRV493 UG 201
LYRV516 UG no observation
LYRV585 =TK4,_UGSU 373
LYRV587 =TK5,_UGSS 15
MENTU UGSU 10 1093 (182%)
MENAD UGSS: 82
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 3032
MICCM =EC20335-4332,_UG: 3221
MONCW UGSS+E 55
MONFQ UGSU 881
NORAB UGSU 461
NORHP UGZ 13
NORIK UG 24
OCTAO UGSU 40
OCTBE UGSU 12
OCTDT =NSV10934,_UGSU 13
OPHV426 UG+NLDQ: 3
OPHV651 UG 1349
OPHV699 UGSU 35 40
OPHV982 UG 99
OPHV1063 UG 3273
OPHV1195 UGSU 1904
OPHV1326 UG 1530
OPHV2051 UGSU+E 77 77 (33%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 7284
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 255
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 5480
ORIBI UGZ 78
ORICN UGZ 61
ORICZ UGSS 79
ORIV344 UGSU: 545 4204
ORIV650 UG: 88
ORIV1159 UGSU(ER) 60 112 (229%)
PAVBD UGSS 25
PAVGS UG+E 10
PAVV344 UGSU 12
PEGRU UGSS 163
PEGEF UGSU 527 2378 (198%)
PEGHX UGZ 160
PEGIP UGSS+E 188
PEGV364 UG 186
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 2572
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 275 275 (70%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 972 972 (303%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 972
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 3
PERUV UGSU 3 575 (59%)
PERUW UG: 2698
PERFO UGZ 78
PERKT UGZ 79
PERMY UG 626
PERNS UGSS 114
PERPT UG 135
PERPU UGSU 266 4985 (997%)
PERPV UGSU 218 885 (491%)
PERPY UGZ: 106
PERQY UGSU 219 3897 (216%)
PERV336 UG 1686
PERV368 UGZ: 875
PERV372 UG 1654
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 279 286 (130%)
PSCTY UGSU 122 237 (112%)
PSCXY UG 2405
PSCAY UGZ+E 165
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 406 406
PSCNew UG? 1982
PUPUY UGSS 12
PUPBV UGZ 11
PUPBX UGZ 42
PYXVZ UGSU 24 24 (8%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 105
RETVX =EC04030-5801,_UG 465
SCODV UGSU: 13
SCOFQ UG 86
SCOMM UGSU 257 265 (68%)
SCOV478 UG 24
SCOV598 UG 3387
SCOV601 UG? 1202
SCOV794 UG? 4777
SCOV893 UGSU:+E 11
SERRY UGSS 12
SERUZ UGZ 12
SERNY =PG1510+234,_UGSU 58 59 (70%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 14 348 (137%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 51
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 50
SGERZ UGSU 7 25 (9%)
SGEWZ UGSU+E 5392 5432 (57%)
SGEAW UGSU 7
SGEET UG? 2427
SGEGL UG 1023
SGRV522 UG: 5479
SGRV551 UGSU 314
SGRV729 UGZ:+E 10
SGRV735 UGZ? 254
SGRV1089 UG 40
SGRV1830 UG 643
SGRV2038 UG? 5430
SGRV2276 UG 25
SGRV2323 LPV? 1487
SGRV2359 UG? 4745
SGRV2435 UG: 4756
SGRV2468 UG: 2435
SGRV2493 UG: 1519
SGRV2839 UG? 4508
SGRV3462 UG? 6173
SGRV3608 UG 4370
SGRV3774 UG 1467
SGRV3909 UG: 2571
SGRV3914 UG: 252
SGRV3941 UG: 223
SGRV4140 UGSU:+E 5013
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 1489
SGRV5099 UGSU: 2478
SGRV5508 UG: no observation
SGRV5509 UG: no observation
SGRV5510 UG: no observation
SGRV5513 UG: 2427
TAUV701 UGSU 226 2780 (731%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 176
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 136
TELYY UG 6467
TELKK UGSU 10 10 (2%)
TRAEK UGSU 86 287 (59%)
TRAFL UGSU 10
TRITU UGSU 1012
TRITW UGZ 129
TRITX UGSS 135
TRIUW UGSU: 2789
TRIWY UGSU 560
TUCVW UGSS: 10
TUCVZ UG: 3949
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 2517
UMASU UGSU 18 279 (174%)
UMASW UGSU 718 2030 (306%)
UMABC UGSU 1554 2457 (136%)
UMABZ UGSU: 69 71
UMACE UG? 1532
UMACH UGSS 22
UMACI UGSU 91 1007 (719%)
UMACY UGSU 53 399 (133%)
UMADI UGSU(ER) 493 493 (1450%)
UMADR UG: 1505
UMADV UGSU+E 425 3384 (439%)
UMAEL UG 2329
UMAER UGSU(ER) 25 54 (125%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 424 988 (346%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 19 197 (77%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 146 468 (126%)
UMISS UGSU 52 1557 (1838%)
VELBB UG 26
VELCU UGSU 49 59 (7%)
VELV383 UG 42
VIRTW UGSS 19
VIRHS UGSU 60 70 (37%)
VIRHV UGSU 86 99 (2%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 371
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 32 106 (25%)
VOLRX UGSU 29
VULSW UG 189
VULTY UGSU 1435
VULVW UGZ 229
VULDO UGSU 2454
VULFY UGZ: 179
VULIL UG 1097
VULV405 =S10943,_UGSU: 1668
1502+09 UG 4402
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 2617
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU 1938
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 166
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 45
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU 1081
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 760
NSV24663 UG: 4696
NSV24667 UG: 1438
NSV24685 UG: 2807
NSV24785 UG: 1424
NSV24843 UG: 1424
NSV25717 =M30V4,_UGSS 1807
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 1429
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 2586
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 3668
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 2680
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 91
SDSSJ124819.36+072049.4 UG 716
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 70
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG 669
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 227
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU 26
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation