ANDRX UGZ 2
ANDAR UGSS 6
ANDBV UG 28
ANDDX UGSS 321
ANDFN UGSS 13
ANDFO UGSU 13 52 (43%)
ANDFS UG 17
ANDIW UGZ 7
ANDIZ UG 19
ANDKV UGSU 16 7383 (3076%)
ANDKW UG 140
ANDLL UGSU 6112 6129 (122%)
ANDLT UG: 1898
ANDLX UG 14
ANDPQ UG 234
ANDPT UG: 1302
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 41
APSAG UG 597
APSDT UG 23
AQLUU UGSS 174
AQLDH UGSU 534 636 (211%)
AQLFO UG 8
AQLKX UGSU: 194 194
AQLPQ UGSS: 92
AQLV725 UGSU 3 7 (0%)
AQLV875 UGZ: 3156
AQLV991 UGZ: 158
AQLV1047 UG 17
AQLV1101 UGZ: 5
AQLV1141 UGSU 169 1615 (475%)
AQLV1233 UG 540
AQRVY UGSU 96 96
AQRVZ UGSS 138
AQREG UG 194
AQREH UG: 6416
ARAAT UG 12
ARABF UGSU 12 20 (23%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 4622
ARAKY UG 4622
ARAV422 UG: 5748
ARAV433 UGZ:+E 2579
ARAV499 UG 644
ARAV877 UGSU 180 1094 (335%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 97
AURSS UGSS 8
AURFS UG(SU?) 13
AURHV UGSU 11
AURV496 =New_Aur,_UG 25
BOOTT UGSU 60 1639 (668%)
BOOUZ UGSU 2754
BOOCR HeDN 5
CAMZ UGZ 2
CAMAF UGSS 6
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 415
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 33
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 190
CAPAX UGSU 560
CAROQ UG 12
CAROY UGSU+E 80 675 (195%)
CARV436 UG: 26
CASAM UGSS 6
CASDK UGSS 76
CASFI UG 30
CASGX UGSU 86 903 (294%)
CASHT UGSU+E 255 256
CASKP UG 56
CASKU UG 6
CASKZ UG 124
CASLM UG 103
CASV452 UGSU 37
CASV502 UG: 192
CASV513 UGZ: 18
CASV630 UGSS 4342
CENBV UGSS 26
CENMU UG 7
CENNN UG 18
CENV359 UGSU 354 1087 (308%)
CENV373 UG 7
CENV436 UGSU 1053 5010 (795%)
CENV442 UG 11
CENV485 UGSU 18 20 (6%)
CENV591 UG 288
CENV803 HeDN 7
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 26
CEPBS UGZ: 139
CEPCG UG 28
CEPFX UG 51
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 66
CETWW UGZ 60
CETWX UGSU 4250 7190 (719%)
CETEN =New_CET,_UG 5630
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 2446
CHAZ UGSU+E 18 26 (9%)
CHARX UGSU 20 754 (175%)
CHAST UG 7
CIRBZ UGSU 361
CMAWZ UGZ: 43
CMACG UGSU 375
CMAEU UGSS 295
CMAHL UGZ 8
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 31 42 (11%)
CMISV UGZ 14
CMIAQ UGSU 1093 1098 (267%)
CNCSY UGZ 13
CNCYZ UGSU 5 322 (240%)
CNCAK UGSU 14 22 (7%)
CNCAR UGSS+E 1847
CNCAT UGZ 2
CNCCC UGSU 24 2183 (590%)
CNCDE UG 7268
CNCEG UGSU 830 831
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 92
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 20
CNCHH =TmzV36,_UGSS 5
COMAL UGSU 659
COMFU UG: 6516
COMFY UG: 6516
COMGO UGSU 283 284
COMIM UG: 3208
COMIR =S10932,_UGSU:+E 15
CRABP UGZ 12
CRAV662 UG 4597
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 270
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 32 382 (128%)
CRTSW UGZ: 292
CRTTT UGSS 76
CRTTU UGSU 23 442 (98%)
CRVTV UGSU 19 1743 (415%)
CYGSS UGSS 2
CYGEM UGZ 12
CYGEY UGSS 172
CYGV337 UGSU 107
CYGV503 UGSU 71 555 (623%)
CYGV516 UGSS 32
CYGV542 UGSS 32
CYGV550 UGSU 299
CYGV630 UGSU 41 191 (93%)
CYGV632 UGSS 63
CYGV767 UG 7
CYGV792 UG 28
CYGV793 UG 476
CYGV795 UGSS 229
CYGV811 UG 120
CYGV813 UG 1058
CYGV823 UG 135
CYGV868 UGZ 6
CYGV905 UG: 2840
CYGV1006 UG 109
CYGV1028 UGSU 166 968 (233%)
CYGV1032 UG 202
CYGV1052 UG 63
CYGV1060 UGSS 37
CYGV1062 UG 250
CYGV1065 UG 875
CYGV1075 UG 155
CYGV1081 UG 55
CYGV1089 UG 349
CYGV1113 UGSU 71 74 (38%)
CYGV1114 UG 147
CYGV1153 UG 936
CYGV1162 UG: 2862
CYGV1251 UGSU 4501 4517 (389%)
CYGV1310 UG 261
CYGV1316 UGSU 124
CYGV1363 UGZ:/pec? 161
CYGV1377 UG: 3131
CYGV1390 UG 3142
CYGV1404 UGZ 60
CYGV1449 UG 462
CYGV1452 UG 153
CYGV1454 UG 511
CYGV1504 UGSU 15 149 (108%)
CYGV1505 UGZ 511
CYGV1570 UG: 3220
CYGV1697 UG: 3142
CYGV1711 UG: 668
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 8291
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 59
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 463
DELCM UGZ: 5
DELEZ UGSS 25
DELHO UGSU 104 169 (22%)
DELIO UG: 5410
DELIS UGZ: 85
DORBC =CAL86,_UGSU: 258
DRAAB UGZ 2
DRACG UGSS 125
DRACP UGSU 320 327 (81%)
DRADM UGSU 356 614 (139%)
DRADO UGSS+DQ 106
DRADV UGSU 15
DRAES UG 5
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 2
DRAIX UGSU(ER) 10 116 (218%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 168
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 5 6762 (805%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 85
ERIXZ UGSU+E 97
ERIAH UGSS 33
ERIAQ UGSU 22 362 (120%)
ERIBF UG 6
ERICP HeDN 2005
FORVX UG: 18
GEMU UGSS+E 98
GEMUV UGSU 15 38 (26%)
GEMAW UGSU 102 814 (271%)
GEMCI UG 1810
GEMHM UG: 163
GEMHQ UG: 4365
GEMIR UGSU 25 1197 (654%)
GEMKN UG: 3305
GEMKT UG 49
GEMKZ UGSS: 89
GEMMV UG 17
GRUCI UG 5278
HERAH UGZ 7
HERCH UG 30
HERPR UG 3377
HERPU UG 503
HERV446 NA+UG 7
HERV544 UG 324
HERV589 UGSU: 152
HERV592 UGSU 1331
HERV610 UG 570
HERV611 UG 219
HERV631 UG 3156
HERV632 UG 925
HERV660 UGSU 48 585 (153%)
HERV809 UG 222
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 24 325 (127%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 3
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 282
HERV1010 =New_Her,_UG: 584
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 968
HORRU UGSU 399
HYAAG UG 11
HYACT UGSU 42 44 (15%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 2
HYAGY UGSS 4
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 429 433 (113%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 6
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 6897
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 404
HYIVW UGSU 17 26 (14%)
HYIWX UGSU 7 23 (13%)
INDTT UG 211
INDTU UG 104
LACEG UG 871
LACKM UG 62
LACMN UGZ 60
LACMR UG: 916
LACNQ UG 49
LACPS UG 49
LEOX UGSS 2
LEORZ UGSU 1848 1848
LEODO UG+E 33
LIBGW UGSU: 2482
LMIRU UGSS 106
LMIRZ UGSU(ER) 5 6 (31%)
LMISX UGSU 12 136 (48%)
LUPBR UGSU 180
LYRAY UGSU 128 194 (92%)
LYRCY UGSS 25
LYRDM UGSU 149 272 (108%)
LYRIR UG: 941
LYRLL UGSS 174
LYRV344 UGSU 90 90 (82%)
LYRV363 UG 342
LYRV391 UGZ 27
LYRV394 UG: 27
LYRV415 UG 627
LYRV419 UGSU 30 149 (43%)
LYRV447 UG: 343
LYRV452 UG: no observation
LYRV492 UG no observation
LYRV493 UG 200
LYRV516 UG 3142
LYRV585 =TK4,_UGSU 2091
LYRV587 =TK5,_UGSS 32
MENTU UGSU 111 523 (87%)
MENAD UGSS: 46
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 926
MICCM =EC20335-4332,_UG: 938
MONCW UGSS+E 97
MONFQ UGSU 376
NORAB UGSU 376
NORHP UGZ 18
NORIK UG 12
OCTAO UGSU 591
OCTBE UGSU 85
OCTDT =NSV10934,_UGSU 44
OPHV426 UG+NLDQ: 27
OPHV651 UG 27
OPHV699 UGSU 10 774
OPHV982 UG 132
OPHV1063 UG 4991
OPHV1195 UGSU 707
OPHV1326 UG 3248
OPHV2051 UGSU+E 205 995 (438%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 280
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 917
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 7198
ORIBI UGZ 12
ORICN UGZ 6
ORICZ UGSS 30
ORIV344 UGSU: 324 5922
ORIV650 UG: 5
ORIV1159 UGSU(ER) 2 30 (61%)
PAVBD UGSS 88
PAVGS UG+E 79
PAVV344 UGSU 326
PEGRU UGSS 103
PEGEF UGSU 189 997 (83%)
PEGHX UGZ 43
PEGIP UGSS+E 35
PEGV364 UG 100
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 167
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 169 172 (44%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 163 871 (272%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 163
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 3
PERUV UGSU 242 258 (26%)
PERUW UG: 4416
PERFO UGZ 2
PERKT UGZ 6
PERMY UG 11
PERNS UGSS 47
PERPT UG 6
PERPU UGSU 89 97 (19%)
PERPV UGSU 56 597 (331%)
PERPY UGZ: 76
PERQY UGSU 546 552 (30%)
PERV336 UG 1675
PERV368 UGZ: 25
PERV372 UG 948
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 88 174 (79%)
PSCTY UGSU 2 107 (50%)
PSCXY UG 515
PSCAY UGZ+E 18
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 541 545
PSCNew UG? 870
PUPUY UGSS 4
PUPBV UGZ 7
PUPBX UGZ 16
PYXVZ UGSU 11 118 (43%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 1593
RETVX =EC04030-5801,_UG 974
SCODV UGSU: 18
SCOFQ UG 262
SCOMM UGSU 513 525 (136%)
SCOV478 UG 12
SCOV598 UG 149
SCOV601 UG? 2920
SCOV794 UG? 6495
SCOV893 UGSU:+E 12
SERRY UGSS 9
SERUZ UGZ 8
SERNY =PG1510+234,_UGSU 8 16 (19%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 20 394 (155%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 322
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 18
SGERZ UGSU 185 1429 (537%)
SGEWZ UGSU+E 7110 7150 (75%)
SGEAW UGSU 124
SGEET UG? 4145
SGEGL UG 511
SGRV522 UG: 7197
SGRV551 UGSU 661
SGRV729 UGZ:+E 12
SGRV735 UGZ? 1972
SGRV1089 UG 262
SGRV1830 UG 112
SGRV2038 UG? 7148
SGRV2276 UG 713
SGRV2323 LPV? 536
SGRV2359 UG? 6463
SGRV2435 UG: 6474
SGRV2468 UG: 4153
SGRV2493 UG: 3237
SGRV2839 UG? 6226
SGRV3462 UG? 7891
SGRV3608 UG 6088
SGRV3774 UG 253
SGRV3909 UG: 222
SGRV3914 UG: 1300
SGRV3941 UG: 536
SGRV4140 UGSU:+E 1718
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 1011
SGRV5099 UGSU: 4196
SGRV5508 UG: 7940
SGRV5509 UG: 7940
SGRV5510 UG: 661
SGRV5513 UG: 750
TAUV701 UGSU 33 4498 (1183%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 63
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 474
TELYY UG 8185
TELKK UGSU 253 256 (64%)
TRAEK UGSU 326 1113 (229%)
TRAFL UGSU 141
TRITU UGSU 177
TRITW UGZ 16
TRITX UGSS 139
TRIUW UGSU: 4507
TRIWY UGSU 515
TUCVW UGSS: 18
TUCVZ UG: 5667
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 926
UMASU UGSU 2 142 (88%)
UMASW UGSU 90 268 (40%)
UMABC UGSU 204 4175 (231%)
UMABZ UGSU: 267 267
UMACE UG? 3250
UMACH UGSS 76
UMACI UGSU 23 33 (23%)
UMACY UGSU 33 872 (290%)
UMADI UGSU(ER) 49 90 (264%)
UMADR UG: 3223
UMADV UGSU+E 292 454 (58%)
UMAEL UG 4047
UMAER UGSU(ER) 2 49 (113%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 4 15 (5%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 12 326 (128%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 103 115 (31%)
UMISS UGSU 15 256 (302%)
VELBB UG 296
VELCU UGSU 315 315 (39%)
VELV383 UG 19
VIRTW UGSS 24
VIRHS UGSU 12 266 (143%)
VIRHV UGSU 1804 1817 (47%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 326
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 86 656 (156%)
VOLRX UGSU 295
VULSW UG 9
VULTY UGSU 250
VULVW UGZ 10
VULDO UGSU 509
VULFY UGZ: 3
VULIL UG 93
VULV405 =S10943,_UGSU: 10
1502+09 UG 6120
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 4335
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU no observation
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 94
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 98
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU no observation
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 292
NSV24663 UG: 6414
NSV24667 UG: 3156
NSV24685 UG: 750
NSV24785 UG: 850
NSV24843 UG: 3142
NSV25717 =M30V4,_UGSS 3525
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 3147
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 4304
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 5386
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 4398
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 66
SDSSJ124819.36+072049.4 UG no observation
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 7
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG 293
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 82
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU no observation
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation