ANDRX UGZ 11
ANDAR UGSS 45
ANDBV UG 95
ANDDX UGSS 180
ANDFN UGSS 52
ANDFO UGSU 52 69 (57%)
ANDFS UG 36
ANDIW UGZ 33
ANDIZ UG 136
ANDKV UGSU 237 8137 (3390%)
ANDKW UG 80
ANDLL UGSU 540 554 (11%)
ANDLT UG: 171
ANDLX UG 23
ANDPQ UG 987
ANDPT UG: 2056
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 795
APSAG UG 572
APSDT UG 45
AQLUU UGSS 34
AQLDH UGSU 26 852 (284%)
AQLFO UG 120
AQLKX UGSU: 258 259
AQLPQ UGSS: 39
AQLV725 UGSU 183 183 (18%)
AQLV875 UGZ: 274
AQLV991 UGZ: 50
AQLV1047 UG 13
AQLV1101 UGZ: 19
AQLV1141 UGSU 224 2369 (696%)
AQLV1233 UG 272
AQRVY UGSU 249 252
AQRVZ UGSS 98
AQREG UG 946
AQREH UG: 2105
ARAAT UG 8
ARABF UGSU 28 37 (43%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 5376
ARAKY UG 5499
ARAV422 UG: 328
ARAV433 UGZ:+E 3333
ARAV499 UG 1398
ARAV877 UGSU 417 564 (173%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 66
AURSS UGSS 18
AURFS UG(SU?) 23
AURHV UGSU 35
AURV496 =New_Aur,_UG 779
BOOTT UGSU 87 440 (179%)
BOOUZ UGSU 3508
BOOCR HeDN 4
CAMZ UGZ 1
CAMAF UGSS 44
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 95
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 30
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 5
CAPAX UGSU 178
CAROQ UG 10
CAROY UGSU+E 64 1429 (413%)
CARV436 UG: 10
CASAM UGSS 17
CASDK UGSS 66
CASFI UG 58
CASGX UGSU 128 137 (44%)
CASHT UGSU+E 552 552
CASKP UG 77
CASKU UG 82
CASKZ UG 95
CASLM UG 161
CASV452 UGSU 99
CASV502 UG: 167
CASV513 UGZ: 44
CASV630 UGSS 546
CENBV UGSS 9
CENMU UG 9
CENNN UG 60
CENV359 UGSU 47 1841 (523%)
CENV373 UG 37
CENV436 UGSU 285 5764 (914%)
CENV442 UG 13
CENV485 UGSU 10 127 (39%)
CENV591 UG 241
CENV803 HeDN 9
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 8
CEPBS UGZ: 55
CEPCG UG 56
CEPFX UG 94
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 819
CETWW UGZ 66
CETWX UGSU 165 179 (17%)
CETEN =New_CET,_UG 6384
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 3200
CHAZ UGSU+E 93 418 (145%)
CHARX UGSU 78 1508 (350%)
CHAST UG 9
CIRBZ UGSU 189
CMAWZ UGZ: 4
CMACG UGSU 1129
CMAEU UGSS 83
CMAHL UGZ 2
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 48 183 (51%)
CMISV UGZ 3
CMIAQ UGSU 120 123 (30%)
CNCSY UGZ 3
CNCYZ UGSU 4 449 (335%)
CNCAK UGSU 36 43 (15%)
CNCAR UGSS+E 442
CNCAT UGZ 3
CNCCC UGSU 9 149 (40%)
CNCDE UG 8022
CNCEG UGSU 1584 1585
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 44
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 10
CNCHH =TmzV36,_UGSS 79
COMAL UGSU 1413
COMFU UG: 7270
COMFY UG: 7270
COMGO UGSU 48 48
COMIM UG: 3962
COMIR =S10932,_UGSU:+E 33
CRABP UGZ 16
CRAV662 UG 141
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 15
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 63 355 (119%)
CRTSW UGZ: 357
CRTTT UGSS 19
CRTTU UGSU 20 154 (34%)
CRVTV UGSU 441 458 (109%)
CYGSS UGSS 53
CYGEM UGZ 13
CYGEY UGSS 147
CYGV337 UGSU 198
CYGV503 UGSU 4 568 (638%)
CYGV516 UGSS 13
CYGV542 UGSS 39
CYGV550 UGSU 128
CYGV630 UGSU 153 158 (77%)
CYGV632 UGSS 18
CYGV767 UG 107
CYGV792 UG 126
CYGV793 UG 1230
CYGV795 UGSS 153
CYGV811 UG 128
CYGV813 UG 1812
CYGV823 UG 153
CYGV868 UGZ 118
CYGV905 UG: 692
CYGV1006 UG 3
CYGV1028 UGSU 181 291 (70%)
CYGV1032 UG 130
CYGV1052 UG 98
CYGV1060 UGSS 183
CYGV1062 UG 149
CYGV1065 UG 241
CYGV1075 UG 166
CYGV1081 UG 96
CYGV1089 UG 231
CYGV1113 UGSU 39 252 (132%)
CYGV1114 UG 129
CYGV1153 UG 1690
CYGV1162 UG: 3616
CYGV1251 UGSU 3 3 (0%)
CYGV1310 UG 148
CYGV1316 UGSU 147
CYGV1363 UGZ:/pec? 135
CYGV1377 UG: 3885
CYGV1390 UG 369
CYGV1404 UGZ 72
CYGV1449 UG 1216
CYGV1452 UG 206
CYGV1454 UG 1265
CYGV1504 UGSU 3 8 (5%)
CYGV1505 UGZ 249
CYGV1570 UG: 3974
CYGV1697 UG: 3896
CYGV1711 UG: 1422
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 9045
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 106
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 1217
DELCM UGZ: 3
DELEZ UGSS 133
DELHO UGSU 88 262 (35%)
DELIO UG: 519
DELIS UGZ: 103
DORBC =CAL86,_UGSU: 175
DRAAB UGZ 3
DRACG UGSS 27
DRACP UGSU 43 45 (11%)
DRADM UGSU 44 51 (11%)
DRADO UGSS+DQ 44
DRADV UGSU 769
DRAES UG 4
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 4
DRAIX UGSU(ER) 4 10 (18%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 147
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 265 7516 (894%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 97
ERIXZ UGSU+E 9
ERIAH UGSS 9
ERIAQ UGSU 106 108 (36%)
ERIBF UG 5
ERICP HeDN 1353
FORVX UG: 538
GEMU UGSS+E 94
GEMUV UGSU 13 128 (88%)
GEMAW UGSU 108 160 (53%)
GEMCI UG 472
GEMHM UG: 502
GEMHQ UG: 516
GEMIR UGSU 33 1951 (1066%)
GEMKN UG: 4059
GEMKT UG 803
GEMKZ UGSS: 26
GEMMV UG 33
GRUCI UG 6032
HERAH UGZ 4
HERCH UG 186
HERPR UG 329
HERPU UG 386
HERV446 NA+UG 133
HERV544 UG 251
HERV589 UGSU: 29
HERV592 UGSU 288
HERV610 UG 669
HERV611 UG 204
HERV631 UG 3910
HERV632 UG 1679
HERV660 UGSU 45 424 (111%)
HERV809 UG 872
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 250 1079 (423%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 19
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 3
HERV1010 =New_Her,_UG: 30
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 42
HORRU UGSU 630
HYAAG UG 20
HYACT UGSU 45 78 (27%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 8
HYAGY UGSS 14
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 696 707 (186%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 9
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 240
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 335
HYIVW UGSU 24 72 (40%)
HYIWX UGSU 9 86 (49%)
INDTT UG 121
INDTU UG 123
LACEG UG 156
LACKM UG 81
LACMN UGZ 135
LACMR UG: 164
LACNQ UG 83
LACPS UG 86
LEOX UGSS 2
LEORZ UGSU 366 366
LEODO UG+E 34
LIBGW UGSU: 3236
LMIRU UGSS 76
LMIRZ UGSU(ER) 26 26 (136%)
LMISX UGSU 34 44 (15%)
LUPBR UGSU 5
LYRAY UGSU 13 120 (57%)
LYRCY UGSS 13
LYRDM UGSU 116 1026 (410%)
LYRIR UG: 1695
LYRLL UGSS 84
LYRV344 UGSU 3 193 (176%)
LYRV363 UG 656
LYRV391 UGZ 41
LYRV394 UG: 41
LYRV415 UG 196
LYRV419 UGSU 18 201 (59%)
LYRV447 UG: 1097
LYRV452 UG: 3480
LYRV492 UG 139
LYRV493 UG 261
LYRV516 UG 3896
LYRV585 =TK4,_UGSU 35
LYRV587 =TK5,_UGSS 185
MENTU UGSU 123 124 (20%)
MENAD UGSS: 9
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 88
MICCM =EC20335-4332,_UG: 132
MONCW UGSS+E 129
MONFQ UGSU 498
NORAB UGSU 572
NORHP UGZ 8
NORIK UG 41
OCTAO UGSU 106
OCTBE UGSU 42
OCTDT =NSV10934,_UGSU 10
OPHV426 UG+NLDQ: 4
OPHV651 UG 149
OPHV699 UGSU 84 302
OPHV982 UG 211
OPHV1063 UG 5745
OPHV1195 UGSU 41
OPHV1326 UG 242
OPHV2051 UGSU+E 226 230 (101%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 1034
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 16
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 5504
ORIBI UGZ 11
ORICN UGZ 10
ORICZ UGSS 30
ORIV344 UGSU: 1078 6676
ORIV650 UG: 4
ORIV1159 UGSU(ER) 2 56 (114%)
PAVBD UGSS 10
PAVGS UG+E 10
PAVV344 UGSU 37
PEGRU UGSS 98
PEGEF UGSU 181 453 (37%)
PEGHX UGZ 46
PEGIP UGSS+E 71
PEGV364 UG 114
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 138
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 233 236 (60%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 126 163 (50%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 892
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 3
PERUV UGSU 996 1012 (105%)
PERUW UG: 5170
PERFO UGZ 13
PERKT UGZ 32
PERMY UG 30
PERNS UGSS 168
PERPT UG 95
PERPU UGSU 171 180 (36%)
PERPV UGSU 28 168 (93%)
PERPY UGZ: 36
PERQY UGSU 1290 1306 (72%)
PERV336 UG 2429
PERV368 UGZ: 147
PERV372 UG 651
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 94 128 (58%)
PSCTY UGSU 53 268 (127%)
PSCXY UG 1269
PSCAY UGZ+E 56
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 198 198
PSCNew UG? 483
PUPUY UGSS 4
PUPBV UGZ 19
PUPBX UGZ 10
PYXVZ UGSU 4 122 (45%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 5157
RETVX =EC04030-5801,_UG 9
SCODV UGSU: 8
SCOFQ UG 40
SCOMM UGSU 204 366 (95%)
SCOV478 UG 10
SCOV598 UG 10
SCOV601 UG? 299
SCOV794 UG? 7249
SCOV893 UGSU:+E 4
SERRY UGSS 6
SERUZ UGZ 19
SERNY =PG1510+234,_UGSU 4 19 (22%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 56 250 (98%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 1067
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 5
SGERZ UGSU 137 150 (56%)
SGEWZ UGSU+E 7864 7904 (83%)
SGEAW UGSU 299
SGEET UG? 4899
SGEGL UG 123
SGRV522 UG: 7951
SGRV551 UGSU 285
SGRV729 UGZ:+E 127
SGRV735 UGZ? 142
SGRV1089 UG 8
SGRV1830 UG 28
SGRV2038 UG? 7902
SGRV2276 UG 212
SGRV2323 LPV? 365
SGRV2359 UG? 1470
SGRV2435 UG: 388
SGRV2468 UG: 524
SGRV2493 UG: 242
SGRV2839 UG? 6980
SGRV3462 UG? 5131
SGRV3608 UG 6842
SGRV3774 UG 241
SGRV3909 UG: 22
SGRV3914 UG: 165
SGRV3941 UG: 872
SGRV4140 UGSU:+E 273
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 27
SGRV5099 UGSU: 4950
SGRV5508 UG: 8694
SGRV5509 UG: 8694
SGRV5510 UG: 285
SGRV5513 UG: 1504
TAUV701 UGSU 114 219 (57%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 153
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 1228
TELYY UG 8939
TELKK UGSU 136 241 (61%)
TRAEK UGSU 630 747 (154%)
TRAFL UGSU 96
TRITU UGSU 104
TRITW UGZ 45
TRITX UGSS 125
TRIUW UGSU: 440
TRIWY UGSU 168
TUCVW UGSS: 80
TUCVZ UG: 6421
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 84
UMASU UGSU 2 2 (1%)
UMASW UGSU 328 539 (81%)
UMABC UGSU 327 964 (53%)
UMABZ UGSU: 210 210
UMACE UG? 368
UMACH UGSS 44
UMACI UGSU 44 53 (37%)
UMACY UGSU 88 1626 (542%)
UMADI UGSU(ER) 23 843 (2479%)
UMADR UG: 3977
UMADV UGSU+E 30 41 (5%)
UMAEL UG 4801
UMAER UGSU(ER) 6 34 (79%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 3 349 (122%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 61 1080 (425%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 96 269 (72%)
UMISS UGSU 34 82 (96%)
VELBB UG 88
VELCU UGSU 371 697 (87%)
VELV383 UG 47
VIRTW UGSS 11
VIRHS UGSU 232 239 (128%)
VIRHV UGSU 382 2571 (67%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 79
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 100 276 (65%)
VOLRX UGSU 15
VULSW UG 135
VULTY UGSU 164
VULVW UGZ 3
VULDO UGSU 1263
VULFY UGZ: 3
VULIL UG 284
VULV405 =S10943,_UGSU: 154
1502+09 UG 6874
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 140
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU no observation
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 848
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 44
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU no observation
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 45
NSV24663 UG: 7168
NSV24667 UG: 33
NSV24685 UG: 1504
NSV24785 UG: 207
NSV24843 UG: 3896
NSV25717 =M30V4,_UGSS 526
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 214
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 5058
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 6140
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 779
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 65
SDSSJ124819.36+072049.4 UG no observation
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 64
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG no observation
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 84
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU no observation
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation