ANDRX UGZ 2
ANDAR UGSS 7
ANDBV UG 87
ANDDX UGSS 87
ANDFN UGSS 23
ANDFO UGSU 39 219 (182%)
ANDFS UG 43
ANDIW UGZ 24
ANDIZ UG 114
ANDKV UGSU 32 6665 (2777%)
ANDKW UG 890
ANDLL UGSU 5394 5411 (108%)
ANDLT UG: no observation
ANDLX UG 32
ANDPQ UG 2267
ANDPT UG: 584
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 2979
APSAG UG 4
APSDT UG 20
AQLUU UGSS 156
AQLDH UGSU 169 178 (59%)
AQLFO UG 4
AQLKX UGSU: 1551 1551
AQLPQ UGSS: 2
AQLV725 UGSU 269 273 (27%)
AQLV875 UGZ: 2438
AQLV991 UGZ: 117
AQLV1047 UG 189
AQLV1101 UGZ: 7
AQLV1141 UGSU 7 897 (263%)
AQLV1233 UG 276
AQRVY UGSU 1452 1452
AQRVZ UGSS 188
AQREG UG 246
AQREH UG: 5698
ARAAT UG 4
ARABF UGSU 4 161 (190%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 3904
ARAKY UG 3904
ARAV422 UG: 5030
ARAV433 UGZ:+E 1861
ARAV499 UG 1861
ARAV877 UGSU 112 376 (115%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 49
AURSS UGSS 40
AURFS UG(SU?) 4
AURHV UGSU 31
AURV496 =New_Aur,_UG 122
BOOTT UGSU 48 921 (375%)
BOOUZ UGSU 2036
BOOCR HeDN 7
CAMZ UGZ 2
CAMAF UGSS 73
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 467
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 17
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 113
CAPAX UGSU 161
CAROQ UG 5
CAROY UGSU+E 172 1083 (313%)
CARV436 UG: 12
CASAM UGSS 5
CASDK UGSS 106
CASFI UG 39
CASGX UGSU 124 185 (60%)
CASHT UGSU+E 206 789
CASKP UG 138
CASKU UG 45
CASKZ UG 75
CASLM UG 136
CASV452 UGSU 64
CASV502 UG: 32
CASV513 UGZ: 13
CASV630 UGSS 3624
CENBV UGSS 12
CENMU UG 13
CENNN UG 13
CENV359 UGSU 5 369 (104%)
CENV373 UG 36
CENV436 UGSU 335 4292 (681%)
CENV442 UG 13
CENV485 UGSU 27 224 (70%)
CENV591 UG 80
CENV803 HeDN 4
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 22
CEPBS UGZ: 45
CEPCG UG 39
CEPFX UG 13
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 494
CETWW UGZ 87
CETWX UGSU 3532 6472 (647%)
CETEN =New_CET,_UG 4912
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 1728
CHAZ UGSU+E 80 4050 (1411%)
CHARX UGSU 21 36 (8%)
CHAST UG 5
CIRBZ UGSU 39
CMAWZ UGZ: 47
CMACG UGSU 398
CMAEU UGSS 429
CMAHL UGZ 2
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 358 471 (131%)
CMISV UGZ 11
CMIAQ UGSU 375 380 (92%)
CNCSY UGZ 2
CNCYZ UGSU 6 75 (55%)
CNCAK UGSU 32 82 (28%)
CNCAR UGSS+E 1129
CNCAT UGZ 2
CNCCC UGSU 7 1465 (395%)
CNCDE UG 6550
CNCEG UGSU 112 113
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 720
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 2
CNCHH =TmzV36,_UGSS 421
COMAL UGSU 1458
COMFU UG: 5798
COMFY UG: 5798
COMGO UGSU 67 68
COMIM UG: 2490
COMIR =S10932,_UGSU:+E 282
CRABP UGZ 117
CRAV662 UG 3879
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 173
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 78 281 (94%)
CRTSW UGZ: 690
CRTTT UGSS 62
CRTTU UGSU 38 3683 (820%)
CRVTV UGSU 1023 1025 (244%)
CYGSS UGSS 3
CYGEM UGZ 2
CYGEY UGSS 7
CYGV337 UGSU 124
CYGV503 UGSU 13 164 (184%)
CYGV516 UGSS 55
CYGV542 UGSS 38
CYGV550 UGSU 123
CYGV630 UGSU 68 73 (35%)
CYGV632 UGSS 54
CYGV767 UG 14
CYGV792 UG 7
CYGV793 UG 7
CYGV795 UGSS 151
CYGV811 UG 116
CYGV813 UG 340
CYGV823 UG 306
CYGV868 UGZ 123
CYGV905 UG: 2122
CYGV1006 UG 8
CYGV1028 UGSU 241 250 (60%)
CYGV1032 UG 243
CYGV1052 UG 112
CYGV1060 UGSS 13
CYGV1062 UG 81
CYGV1065 UG 157
CYGV1075 UG 323
CYGV1081 UG 147
CYGV1089 UG 192
CYGV1113 UGSU 2 205 (108%)
CYGV1114 UG 254
CYGV1153 UG 17
CYGV1162 UG: 2144
CYGV1251 UGSU 3783 3799 (327%)
CYGV1310 UG 321
CYGV1316 UGSU 88
CYGV1363 UGZ:/pec? 84
CYGV1377 UG: 2413
CYGV1390 UG 2424
CYGV1404 UGZ 78
CYGV1449 UG 17
CYGV1452 UG 128
CYGV1454 UG 541
CYGV1504 UGSU 7 38 (27%)
CYGV1505 UGZ 254
CYGV1570 UG: 2502
CYGV1697 UG: 2424
CYGV1711 UG: 8016
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 7573
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 89
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 6368
DELCM UGZ: 76
DELEZ UGSS 113
DELHO UGSU 131 136 (18%)
DELIO UG: 4692
DELIS UGZ: 113
DORBC =CAL86,_UGSU: 92
DRAAB UGZ 42
DRACG UGSS 52
DRACP UGSU 127 1080 (270%)
DRADM UGSU 388 392 (89%)
DRADO UGSS+DQ 2
DRADV UGSU 4618
DRAES UG 4
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 2
DRAIX UGSU(ER) 2 2 (3%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 3069
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 401 6044 (719%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 136
ERIXZ UGSU+E 442
ERIAH UGSS 26
ERIAQ UGSU 58 1828 (609%)
ERIBF UG 18
ERICP HeDN 1287
FORVX UG: 3434
GEMU UGSS+E 2
GEMUV UGSU 24 369 (256%)
GEMAW UGSU 93 96 (32%)
GEMCI UG 1092
GEMHM UG: 5217
GEMHQ UG: 3647
GEMIR UGSU 21 479 (261%)
GEMKN UG: 2587
GEMKT UG 475
GEMKZ UGSS: 118
GEMMV UG 36
GRUCI UG 4560
HERAH UGZ 2
HERCH UG 237
HERPR UG 2659
HERPU UG 178
HERV446 NA+UG 127
HERV544 UG 200
HERV589 UGSU: 238
HERV592 UGSU 613
HERV610 UG 4771
HERV611 UG 38
HERV631 UG 2438
HERV632 UG 207
HERV660 UGSU 63 63 (16%)
HERV809 UG 5069
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 184 3988 (1563%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 38
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 49
HERV1010 =New_Her,_UG: 2482
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 250
HORRU UGSU 194
HYAAG UG 57
HYACT UGSU 49 72 (25%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 13
HYAGY UGSS 292
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 43 49 (12%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 4
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 6179
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 12
HYIVW UGSU 5 126 (70%)
HYIWX UGSU 6 170 (97%)
INDTT UG 179
INDTU UG 4
LACEG UG 153
LACKM UG 60
LACMN UGZ 224
LACMR UG: 198
LACNQ UG 54
LACPS UG 88
LEOX UGSS 9
LEORZ UGSU 1130 1130
LEODO UG+E 54
LIBGW UGSU: 1764
LMIRU UGSS 145
LMIRZ UGSU(ER) 17 38 (200%)
LMISX UGSU 7 786 (281%)
LUPBR UGSU 12
LYRAY UGSU 38 47 (22%)
LYRCY UGSS 42
LYRDM UGSU 237 3863 (1545%)
LYRIR UG: 223
LYRLL UGSS 142
LYRV344 UGSU 84 100 (91%)
LYRV363 UG 282
LYRV391 UGZ 35
LYRV394 UG: 35
LYRV415 UG 255
LYRV419 UGSU 7 514 (151%)
LYRV447 UG: no observation
LYRV452 UG: no observation
LYRV492 UG no observation
LYRV493 UG 142
LYRV516 UG 2424
LYRV585 =TK4,_UGSU 1373
LYRV587 =TK5,_UGSS 135
MENTU UGSU 173 175 (29%)
MENAD UGSS: 12
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 208
MICCM =EC20335-4332,_UG: 220
MONCW UGSS+E 8
MONFQ UGSU 126
NORAB UGSU 205
NORHP UGZ 20
NORIK UG 12
OCTAO UGSU 112
OCTBE UGSU 130
OCTDT =NSV10934,_UGSU 48
OPHV426 UG+NLDQ: 5
OPHV651 UG 2349
OPHV699 UGSU 49 56
OPHV982 UG 979
OPHV1063 UG 4273
OPHV1195 UGSU 49
OPHV1326 UG 2530
OPHV2051 UGSU+E 273 277 (122%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 8284
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 199
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 6480
ORIBI UGZ 21
ORICN UGZ 2
ORICZ UGSS 24
ORIV344 UGSU: 503 5204
ORIV650 UG: 43
ORIV1159 UGSU(ER) 11 17 (34%)
PAVBD UGSS 192
PAVGS UG+E 76
PAVV344 UGSU 144
PEGRU UGSS 67
PEGEF UGSU 13 279 (23%)
PEGHX UGZ 44
PEGIP UGSS+E 99
PEGV364 UG 128
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 78
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 73 78 (20%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 150 153 (47%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 153
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 2
PERUV UGSU 32 458 (47%)
PERUW UG: 3698
PERFO UGZ 6
PERKT UGZ 6
PERMY UG 32
PERNS UGSS 232
PERPT UG 43
PERPU UGSU 127 591 (118%)
PERPV UGSU 43 45 (25%)
PERPY UGZ: 14
PERQY UGSU 433 434 (24%)
PERV336 UG 957
PERV368 UGZ: 537
PERV372 UG 2654
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 106 111 (50%)
PSCTY UGSU 33 169 (80%)
PSCXY UG 632
PSCAY UGZ+E 43
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 131 132
PSCNew UG? 152
PUPUY UGSS 11
PUPBV UGZ 11
PUPBX UGZ 14
PYXVZ UGSU 13 68 (25%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 875
RETVX =EC04030-5801,_UG 256
SCODV UGSU: 201
SCOFQ UG 170
SCOMM UGSU 47 528 (137%)
SCOV478 UG 4
SCOV598 UG 144
SCOV601 UG? 2202
SCOV794 UG? 5777
SCOV893 UGSU:+E 2
SERRY UGSS 57
SERUZ UGZ 4
SERNY =PG1510+234,_UGSU 7 7 (8%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 57 412 (162%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 184
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 25
SGERZ UGSU 113 711 (267%)
SGEWZ UGSU+E 6392 6432 (67%)
SGEAW UGSU 199
SGEET UG? 3427
SGEGL UG 129
SGRV522 UG: 6479
SGRV551 UGSU 233
SGRV729 UGZ:+E 117
SGRV735 UGZ? 1254
SGRV1089 UG 180
SGRV1830 UG 206
SGRV2038 UG? 6430
SGRV2276 UG 1025
SGRV2323 LPV? 582
SGRV2359 UG? 5745
SGRV2435 UG: 5756
SGRV2468 UG: 3435
SGRV2493 UG: 2519
SGRV2839 UG? 5508
SGRV3462 UG? 7173
SGRV3608 UG 5370
SGRV3774 UG 199
SGRV3909 UG: 224
SGRV3914 UG: 582
SGRV3941 UG: 6018
SGRV4140 UGSU:+E 1000
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 293
SGRV5099 UGSU: 3478
SGRV5508 UG: 7222
SGRV5509 UG: 7222
SGRV5510 UG: 233
SGRV5513 UG: 32
TAUV701 UGSU 218 3780 (994%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 170
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 832
TELYY UG 7467
TELKK UGSU 168 585 (148%)
TRAEK UGSU 388 395 (81%)
TRAFL UGSU 273
TRITU UGSU 23
TRITW UGZ 33
TRITX UGSS 112
TRIUW UGSU: 3789
TRIWY UGSU 184
TUCVW UGSS: 85
TUCVZ UG: 4949
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 208
UMASU UGSU 17 70 (43%)
UMASW UGSU 83 102 (15%)
UMABC UGSU 2554 3457 (192%)
UMABZ UGSU: 67 746
UMACE UG? 2532
UMACH UGSS 316
UMACI UGSU 83 381 (272%)
UMACY UGSU 25 154 (51%)
UMADI UGSU(ER) 8 1493 (4391%)
UMADR UG: 2505
UMADV UGSU+E 136 4384 (569%)
UMAEL UG 3329
UMAER UGSU(ER) 11 308 (716%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 370 1988 (696%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 64 431 (169%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 110 110 (29%)
UMISS UGSU 35 603 (711%)
VELBB UG 167
VELCU UGSU 126 126 (15%)
VELV383 UG 13
VIRTW UGSS 2
VIRHS UGSU 20 353 (189%)
VIRHV UGSU 1086 1099 (28%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 74
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 89 1106 (263%)
VOLRX UGSU 25
VULSW UG 148
VULTY UGSU 135
VULVW UGZ 13
VULDO UGSU 516
VULFY UGZ: 116
VULIL UG 358
VULV405 =S10943,_UGSU: 164
1502+09 UG 5402
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 3617
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU 2938
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 18
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 81
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU 220
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 321
NSV24663 UG: 5696
NSV24667 UG: 2438
NSV24685 UG: 32
NSV24785 UG: 132
NSV24843 UG: 2424
NSV25717 =M30V4,_UGSS 2807
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 2429
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 3586
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 4668
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 3680
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 74
SDSSJ124819.36+072049.4 UG 1716
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 35
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG 395
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 83
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU no observation
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation