ANDRX UGZ 2
ANDAR UGSS 6
ANDBV UG 46
ANDDX UGSS 16
ANDFN UGSS 41
ANDFO UGSU 2 2 (1%)
ANDFS UG 65
ANDIW UGZ 5
ANDIZ UG 10
ANDKV UGSU 34 7706 (3210%)
ANDKW UG 459
ANDLL UGSU 109 123 (2%)
ANDLT UG: 2221
ANDLX UG 5
ANDPQ UG 557
ANDPT UG: 1625
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 364
APSAG UG 141
APSDT UG 141
AQLUU UGSS 100
AQLDH UGSU 119 959 (319%)
AQLFO UG 68
AQLKX UGSU: 517 517
AQLPQ UGSS: 95
AQLV725 UGSU 216 308 (30%)
AQLV875 UGZ: 103
AQLV991 UGZ: 89
AQLV1047 UG 128
AQLV1101 UGZ: 49
AQLV1141 UGSU 491 1938 (570%)
AQLV1233 UG 95
AQRVY UGSU 419 419
AQRVZ UGSS 47
AQREG UG 515
AQREH UG: 6739
ARAAT UG 120
ARABF UGSU 6 6 (7%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 4945
ARAKY UG 4945
ARAV422 UG: 6071
ARAV433 UGZ:+E 2902
ARAV499 UG 967
ARAV877 UGSU 133 133 (40%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 91
AURSS UGSS 6
AURFS UG(SU?) 4
AURHV UGSU 33
AURV496 =New_Aur,_UG 348
BOOTT UGSU 3 9 (3%)
BOOUZ UGSU 3077
BOOCR HeDN 4
CAMZ UGZ 14
CAMAF UGSS 29
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 48
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 307
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 18
CAPAX UGSU 87
CAROQ UG 2
CAROY UGSU+E 103 998 (288%)
CARV436 UG: 2
CASAM UGSS 16
CASDK UGSS 59
CASFI UG 26
CASGX UGSU 43 1226 (399%)
CASHT UGSU+E 121 121
CASKP UG 17
CASKU UG 23
CASKZ UG 55
CASLM UG 8
CASV452 UGSU 10
CASV502 UG: 16
CASV513 UGZ: 3
CASV630 UGSS 606
CENBV UGSS 1
CENMU UG 1
CENNN UG 45
CENV359 UGSU 78 1410 (400%)
CENV373 UG 32
CENV436 UGSU 26 5333 (846%)
CENV442 UG 1
CENV485 UGSU 26 28 (8%)
CENV591 UG 199
CENV803 HeDN 1
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 1
CEPBS UGZ: 18
CEPCG UG 12
CEPFX UG 43
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 388
CETWW UGZ 34
CETWX UGSU 4573 7513 (751%)
CETEN =New_CET,_UG 5953
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 2769
CHAZ UGSU+E 35 349 (121%)
CHARX UGSU 343 1077 (250%)
CHAST UG 2
CIRBZ UGSU 256
CMAWZ UGZ: 2
CMACG UGSU 331
CMAEU UGSS 437
CMAHL UGZ 1
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 259 365 (102%)
CMISV UGZ 16
CMIAQ UGSU 51 1421 (346%)
CNCSY UGZ 1
CNCYZ UGSU 5 18 (13%)
CNCAK UGSU 86 345 (120%)
CNCAR UGSS+E 415
CNCAT UGZ 1
CNCCC UGSU 347 2506 (677%)
CNCDE UG 7591
CNCEG UGSU 1153 1154
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 10
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 7
CNCHH =TmzV36,_UGSS 328
COMAL UGSU 982
COMFU UG: 6839
COMFY UG: 6839
COMGO UGSU 267 275
COMIM UG: 3531
COMIR =S10932,_UGSU:+E 210
CRABP UGZ 79
CRAV662 UG 4920
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 593
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 103 120 (40%)
CRTSW UGZ: 294
CRTTT UGSS 12
CRTTU UGSU 66 765 (170%)
CRVTV UGSU 10 27 (6%)
CYGSS UGSS 2
CYGEM UGZ 18
CYGEY UGSS 68
CYGV337 UGSU 13
CYGV503 UGSU 58 137 (153%)
CYGV516 UGSS 7
CYGV542 UGSS 192
CYGV550 UGSU 63
CYGV630 UGSU 33 57 (27%)
CYGV632 UGSS 95
CYGV767 UG 87
CYGV792 UG 24
CYGV793 UG 799
CYGV795 UGSS 257
CYGV811 UG 74
CYGV813 UG 1381
CYGV823 UG 225
CYGV868 UGZ 68
CYGV905 UG: 261
CYGV1006 UG 58
CYGV1028 UGSU 26 1291 (311%)
CYGV1032 UG 81
CYGV1052 UG 23
CYGV1060 UGSS 58
CYGV1062 UG 92
CYGV1065 UG 138
CYGV1075 UG 95
CYGV1081 UG 158
CYGV1089 UG 99
CYGV1113 UGSU 58 220 (115%)
CYGV1114 UG 42
CYGV1153 UG 1259
CYGV1162 UG: 3185
CYGV1251 UGSU 169 4840 (417%)
CYGV1310 UG 72
CYGV1316 UGSU 49
CYGV1363 UGZ:/pec? 68
CYGV1377 UG: 3454
CYGV1390 UG 199
CYGV1404 UGZ 34
CYGV1449 UG 785
CYGV1452 UG 113
CYGV1454 UG 834
CYGV1504 UGSU 66 79 (57%)
CYGV1505 UGZ 135
CYGV1570 UG: 3543
CYGV1697 UG: 3465
CYGV1711 UG: 991
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 8614
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 58
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 786
DELCM UGZ: 59
DELEZ UGSS 87
DELHO UGSU 144 146 (19%)
DELIO UG: 88
DELIS UGZ: 72
DORBC =CAL86,_UGSU: 103
DRAAB UGZ 16
DRACG UGSS 25
DRACP UGSU 73 74 (18%)
DRADM UGSU 42 42 (9%)
DRADO UGSS+DQ 57
DRADV UGSU 338
DRAES UG 169
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 49
DRAIX UGSU(ER) 22 85 (160%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 60
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 33 7085 (843%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 95
ERIXZ UGSU+E 149
ERIAH UGSS 1
ERIAQ UGSU 8 685 (228%)
ERIBF UG 2
ERICP HeDN 2328
FORVX UG: 341
GEMU UGSS+E 15
GEMUV UGSU 7 28 (19%)
GEMAW UGSU 39 1137 (379%)
GEMCI UG 41
GEMHM UG: 71
GEMHQ UG: 85
GEMIR UGSU 11 1520 (830%)
GEMKN UG: 3628
GEMKT UG 372
GEMKZ UGSS: 34
GEMMV UG 23
GRUCI UG 5601
HERAH UGZ 3
HERCH UG 194
HERPR UG 3700
HERPU UG 493
HERV446 NA+UG 65
HERV544 UG 137
HERV589 UGSU: 159
HERV592 UGSU 20
HERV610 UG 238
HERV611 UG 132
HERV631 UG 3479
HERV632 UG 1248
HERV660 UGSU 125 906 (238%)
HERV809 UG 441
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 170 648 (254%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 4
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 292
HERV1010 =New_Her,_UG: 80
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 527
HORRU UGSU 199
HYAAG UG 25
HYACT UGSU 35 100 (35%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 1
HYAGY UGSS 170
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 265 276 (72%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 1
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 7220
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 340
HYIVW UGSU 47 349 (194%)
HYIWX UGSU 34 346 (198%)
INDTT UG 79
INDTU UG 34
LACEG UG 58
LACKM UG 79
LACMN UGZ 35
LACMR UG: 51
LACNQ UG 8
LACPS UG 20
LEOX UGSS 7
LEORZ UGSU 6 6
LEODO UG+E 9
LIBGW UGSU: 2805
LMIRU UGSS 72
LMIRZ UGSU(ER) 7 42 (221%)
LMISX UGSU 51 459 (164%)
LUPBR UGSU 108
LYRAY UGSU 62 105 (50%)
LYRCY UGSS 19
LYRDM UGSU 81 595 (238%)
LYRIR UG: 1264
LYRLL UGSS 180
LYRV344 UGSU 44 100 (91%)
LYRV363 UG 225
LYRV391 UGZ 68
LYRV394 UG: 68
LYRV415 UG 151
LYRV419 UGSU 65 472 (138%)
LYRV447 UG: 666
LYRV452 UG: 3049
LYRV492 UG 80
LYRV493 UG 117
LYRV516 UG 3465
LYRV585 =TK4,_UGSU 79
LYRV587 =TK5,_UGSS 83
MENTU UGSU 49 53 (8%)
MENAD UGSS: 14
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 1249
MICCM =EC20335-4332,_UG: 56
MONCW UGSS+E 1
MONFQ UGSU 67
NORAB UGSU 141
NORHP UGZ 6
NORIK UG 335
OCTAO UGSU 209
OCTBE UGSU 51
OCTDT =NSV10934,_UGSU 1
OPHV426 UG+NLDQ: 61
OPHV651 UG 128
OPHV699 UGSU 175 290
OPHV982 UG 103
OPHV1063 UG 5314
OPHV1195 UGSU 247
OPHV1326 UG 181
OPHV2051 UGSU+E 146 1318 (580%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 603
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 174
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 7521
ORIBI UGZ 16
ORICN UGZ 7
ORICZ UGSS 19
ORIV344 UGSU: 647 6245
ORIV650 UG: 4
ORIV1159 UGSU(ER) 4 22 (45%)
PAVBD UGSS 47
PAVGS UG+E 4
PAVV344 UGSU 67
PEGRU UGSS 2
PEGEF UGSU 7 22 (1%)
PEGHX UGZ 3
PEGIP UGSS+E 10
PEGV364 UG 83
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 66
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 119 120 (30%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 35 1194 (373%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 461
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 2
PERUV UGSU 565 581 (60%)
PERUW UG: 4739
PERFO UGZ 10
PERKT UGZ 5
PERMY UG 51
PERNS UGSS 42
PERPT UG 5
PERPU UGSU 60 61 (12%)
PERPV UGSU 75 84 (46%)
PERPY UGZ: 5
PERQY UGSU 859 875 (48%)
PERV336 UG 1998
PERV368 UGZ: 113
PERV372 UG 220
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 17 131 (59%)
PSCTY UGSU 16 25 (11%)
PSCXY UG 838
PSCAY UGZ+E 5
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 864 868
PSCNew UG? 52
PUPUY UGSS 4
PUPBV UGZ 2
PUPBX UGZ 14
PYXVZ UGSU 15 45 (16%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 1916
RETVX =EC04030-5801,_UG 76
SCODV UGSU: 177
SCOFQ UG 79
SCOMM UGSU 280 288 (74%)
SCOV478 UG 79
SCOV598 UG 82
SCOV601 UG? 3243
SCOV794 UG? 6818
SCOV893 UGSU:+E 4
SERRY UGSS 90
SERUZ UGZ 69
SERNY =PG1510+234,_UGSU 18 46 (54%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 126 196 (77%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 636
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 4
SGERZ UGSU 72 1752 (658%)
SGEWZ UGSU+E 7433 7473 (78%)
SGEAW UGSU 130
SGEET UG? 4468
SGEGL UG 834
SGRV522 UG: 7520
SGRV551 UGSU 121
SGRV729 UGZ:+E 58
SGRV735 UGZ? 208
SGRV1089 UG 84
SGRV1830 UG 114
SGRV2038 UG? 7471
SGRV2276 UG 86
SGRV2323 LPV? 114
SGRV2359 UG? 6786
SGRV2435 UG: 93
SGRV2468 UG: 93
SGRV2493 UG: 3560
SGRV2839 UG? 6549
SGRV3462 UG? 8214
SGRV3608 UG 6411
SGRV3774 UG 108
SGRV3909 UG: 120
SGRV3914 UG: 1622
SGRV3941 UG: 441
SGRV4140 UGSU:+E 2041
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 92
SGRV5099 UGSU: 4519
SGRV5508 UG: 8263
SGRV5509 UG: 8263
SGRV5510 UG: 121
SGRV5513 UG: 1073
TAUV701 UGSU 100 111 (29%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 2
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 797
TELYY UG 8508
TELKK UGSU 60 196 (49%)
TRAEK UGSU 199 316 (65%)
TRAFL UGSU 170
TRITU UGSU 18
TRITW UGZ 3
TRITX UGSS 141
TRIUW UGSU: 9
TRIWY UGSU 33
TUCVW UGSS: 14
TUCVZ UG: 5990
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 1249
UMASU UGSU 6 102 (63%)
UMASW UGSU 89 108 (16%)
UMABC UGSU 519 4498 (249%)
UMABZ UGSU: 60 61
UMACE UG? 22
UMACH UGSS 48
UMACI UGSU 30 35 (25%)
UMACY UGSU 1 1195 (398%)
UMADI UGSU(ER) 12 412 (1211%)
UMADR UG: 3546
UMADV UGSU+E 289 777 (100%)
UMAEL UG 4370
UMAER UGSU(ER) 18 72 (167%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 278 337 (118%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 9 649 (255%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 313 314 (84%)
UMISS UGSU 42 227 (268%)
VELBB UG 26
VELCU UGSU 259 266 (33%)
VELV383 UG 41
VIRTW UGSS 25
VIRHS UGSU 19 290 (155%)
VIRHV UGSU 16 2140 (56%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 318
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 95 979 (233%)
VOLRX UGSU 15
VULSW UG 59
VULTY UGSU 573
VULVW UGZ 7
VULDO UGSU 832
VULFY UGZ: 42
VULIL UG 153
VULV405 =S10943,_UGSU: 93
1502+09 UG 6443
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 4658
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU no observation
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 417
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 17
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU no observation
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 294
NSV24663 UG: 6737
NSV24667 UG: 3479
NSV24685 UG: 1073
NSV24785 UG: 219
NSV24843 UG: 3465
NSV25717 =M30V4,_UGSS 95
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 3470
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 4627
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 5709
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 348
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 100
SDSSJ124819.36+072049.4 UG no observation
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 165
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG no observation
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 23
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU no observation
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation