ANDRX UGZ 87
ANDAR UGSS 68
ANDBV UG 174
ANDDX UGSS 250
ANDFN UGSS 110
ANDFO UGSU 92 235 (195%)
ANDFS UG 104
ANDIW UGZ 89
ANDIZ UG 928
ANDKV UGSU 280 5640 (2350%)
ANDKW UG 529
ANDLL UGSU 4369 4386 (87%)
ANDLT UG: no observation
ANDLX UG 100
ANDPQ UG 1242
ANDPT UG: 2004
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 1954
APSAG UG 26
APSDT UG 16
AQLUU UGSS 41
AQLDH UGSU 283 2609 (869%)
AQLFO UG 15
AQLKX UGSU: 526 526
AQLPQ UGSS: 31
AQLV725 UGSU 41 2394 (239%)
AQLV875 UGZ: 1413
AQLV991 UGZ: 198
AQLV1047 UG 228
AQLV1101 UGZ: 154
AQLV1141 UGSU 50 4348 (1278%)
AQLV1233 UG 948
AQRVY UGSU 427 427
AQRVZ UGSS 230
AQREG UG 281
AQREH UG: 4673
ARAAT UG 24
ARABF UGSU 24 261 (309%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 2879
ARAKY UG 2879
ARAV422 UG: 4005
ARAV433 UGZ:+E 836
ARAV499 UG 836
ARAV877 UGSU 456 2238 (686%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 856
AURSS UGSS 40
AURFS UG(SU?) 64
AURHV UGSU 87
AURV496 =New_Aur,_UG 976
BOOTT UGSU 252 870 (355%)
BOOUZ UGSU 1011
BOOCR HeDN 16
CAMZ UGZ 2
CAMAF UGSS 64
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 1976
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 254
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 72
CAPAX UGSU 968
CAROQ UG 4
CAROY UGSU+E 46 58 (16%)
CARV436 UG: 4
CASAM UGSS 53
CASDK UGSS 11
CASFI UG 132
CASGX UGSU 162 2040 (664%)
CASHT UGSU+E 218 218
CASKP UG 170
CASKU UG 113
CASKZ UG 174
CASLM UG 899
CASV452 UGSU 110
CASV502 UG: 6330
CASV513 UGZ: 112
CASV630 UGSS 2599
CENBV UGSS 17
CENMU UG 44
CENNN UG 16
CENV359 UGSU 57 827 (234%)
CENV373 UG 35
CENV436 UGSU 1256 3267 (518%)
CENV442 UG 14
CENV485 UGSU 3 145 (45%)
CENV591 UG 108
CENV803 HeDN 4
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 15
CEPBS UGZ: 2243
CEPCG UG 148
CEPFX UG 19
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 55
CETWW UGZ 135
CETWX UGSU 2507 5447 (544%)
CETEN =New_CET,_UG 3887
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 703
CHAZ UGSU+E 35 3025 (1054%)
CHARX UGSU 92 100 (23%)
CHAST UG 4
CIRBZ UGSU 51
CMAWZ UGZ: 16
CMACG UGSU 165
CMAEU UGSS 55
CMAHL UGZ 16
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 80 87 (24%)
CMISV UGZ 4
CMIAQ UGSU 81 86 (20%)
CNCSY UGZ 3
CNCYZ UGSU 13 3036 (2265%)
CNCAK UGSU 51 54 (18%)
CNCAR UGSS+E 104
CNCAT UGZ 8
CNCCC UGSU 433 440 (118%)
CNCDE UG 5525
CNCEG UGSU 2423 2423
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 218
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 55
CNCHH =TmzV36,_UGSS 408
COMAL UGSU 433
COMFU UG: 4773
COMFY UG: 4773
COMGO UGSU 388 388
COMIM UG: no observation
COMIR =S10932,_UGSU:+E 391
CRABP UGZ 15
CRAV662 UG 2854
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 2891
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 19 2556 (857%)
CRTSW UGZ: 1424
CRTTT UGSS 89
CRTTU UGSU 91 2658 (591%)
CRVTV UGSU 423 3800 (906%)
CYGSS UGSS 35
CYGEM UGZ 19
CYGEY UGSS 210
CYGV337 UGSU 201
CYGV503 UGSU 10 521 (585%)
CYGV516 UGSS 25
CYGV542 UGSS 46
CYGV550 UGSU 220
CYGV630 UGSU 212 232 (113%)
CYGV632 UGSS 19
CYGV767 UG 227
CYGV792 UG 14
CYGV793 UG 14
CYGV795 UGSS 263
CYGV811 UG 22
CYGV813 UG 22
CYGV823 UG 3952
CYGV868 UGZ 72
CYGV905 UG: 1097
CYGV1006 UG 224
CYGV1028 UGSU 72 1976 (477%)
CYGV1032 UG 240
CYGV1052 UG 1757
CYGV1060 UGSS 1406
CYGV1062 UG 2423
CYGV1065 UG no observation
CYGV1075 UG 1107
CYGV1081 UG 238
CYGV1089 UG 2470
CYGV1113 UGSU 218 276 (145%)
CYGV1114 UG 207
CYGV1153 UG 1053
CYGV1162 UG: 1119
CYGV1251 UGSU 2758 2774 (239%)
CYGV1310 UG 1119
CYGV1316 UGSU 605
CYGV1363 UGZ:/pec? 14
CYGV1377 UG: 1388
CYGV1390 UG 1399
CYGV1404 UGZ 580
CYGV1449 UG 1399
CYGV1452 UG 1344
CYGV1454 UG 22
CYGV1504 UGSU 66 207 (151%)
CYGV1505 UGZ 1671
CYGV1570 UG: no observation
CYGV1697 UG: no observation
CYGV1711 UG: 6991
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 6548
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 161
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 5343
DELCM UGZ: 149
DELEZ UGSS 282
DELHO UGSU 313 313 (42%)
DELIO UG: 3667
DELIS UGZ: 176
DORBC =CAL86,_UGSU: 26
DRAAB UGZ 89
DRACG UGSS 223
DRACP UGSU 55 55 (13%)
DRADM UGSU 314 1350 (306%)
DRADO UGSS+DQ 2
DRADV UGSU 3593
DRAES UG 55
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 2
DRAIX UGSU(ER) 117 117 (220%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 2044
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 24 5019 (597%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 872
ERIXZ UGSU+E 195
ERIAH UGSS 135
ERIAQ UGSU 115 803 (267%)
ERIBF UG 57
ERICP HeDN 971
FORVX UG: 2409
GEMU UGSS+E 108
GEMUV UGSU 52 108 (75%)
GEMAW UGSU 225 234 (78%)
GEMCI UG 67
GEMHM UG: 4192
GEMHQ UG: 2622
GEMIR UGSU 32 5182 (2831%)
GEMKN UG: 1562
GEMKT UG 1342
GEMKZ UGSS: 71
GEMMV UG 1561
GRUCI UG 3535
HERAH UGZ 2
HERCH UG 89
HERPR UG 1634
HERPU UG 7248
HERV446 NA+UG 978
HERV544 UG 680
HERV589 UGSU: 2445
HERV592 UGSU 1763
HERV610 UG 3746
HERV611 UG 681
HERV631 UG 1413
HERV632 UG 4364
HERV660 UGSU 80 568 (149%)
HERV809 UG 4044
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 207 2963 (1161%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 21
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 1018
HERV1010 =New_Her,_UG: 1457
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 651
HORRU UGSU 113
HYAAG UG 4
HYACT UGSU 35 76 (27%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 4
HYAGY UGSS 17
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 443 762 (200%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 30
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 4480
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 461
HYIVW UGSU 4 195 (108%)
HYIWX UGSU 38 254 (145%)
INDTT UG 167
INDTU UG 17
LACEG UG 1404
LACKM UG 185
LACMN UGZ 1827
LACMR UG: 7523
LACNQ UG 6881
LACPS UG 201
LEOX UGSS 4
LEORZ UGSU 105 105
LEODO UG+E 89
LIBGW UGSU: 739
LMIRU UGSS 2297
LMIRZ UGSU(ER) 12 84 (442%)
LMISX UGSU 12 1578 (565%)
LUPBR UGSU 29
LYRAY UGSU 2 183 (87%)
LYRCY UGSS 30
LYRDM UGSU 326 2838 (1135%)
LYRIR UG: 1148
LYRLL UGSS 169
LYRV344 UGSU 56 1346 (1228%)
LYRV363 UG 997
LYRV391 UGZ 198
LYRV394 UG: 198
LYRV415 UG 2503
LYRV419 UGSU 198 3162 (930%)
LYRV447 UG: no observation
LYRV452 UG: no observation
LYRV492 UG no observation
LYRV493 UG 176
LYRV516 UG no observation
LYRV585 =TK4,_UGSU 348
LYRV587 =TK5,_UGSS 207
MENTU UGSU 152 1068 (178%)
MENAD UGSS: 57
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 3007
MICCM =EC20335-4332,_UG: 3196
MONCW UGSS+E 30
MONFQ UGSU 856
NORAB UGSU 436
NORHP UGZ 16
NORIK UG 53
OCTAO UGSU 15
OCTBE UGSU 140
OCTDT =NSV10934,_UGSU 16
OPHV426 UG+NLDQ: 22
OPHV651 UG 1324
OPHV699 UGSU 10 15
OPHV982 UG 74
OPHV1063 UG 3248
OPHV1195 UGSU 1879
OPHV1326 UG 1505
OPHV2051 UGSU+E 52 52 (22%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 7259
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 230
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 5455
ORIBI UGZ 53
ORICN UGZ 36
ORICZ UGSS 54
ORIV344 UGSU: 520 4179
ORIV650 UG: 63
ORIV1159 UGSU(ER) 35 87 (178%)
PAVBD UGSS 314
PAVGS UG+E 3
PAVV344 UGSU 25
PEGRU UGSS 138
PEGEF UGSU 502 2353 (196%)
PEGHX UGZ 135
PEGIP UGSS+E 163
PEGV364 UG 161
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 2547
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 250 250 (64%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 947 947 (295%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 947
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 48
PERUV UGSU 255 550 (57%)
PERUW UG: 2673
PERFO UGZ 53
PERKT UGZ 54
PERMY UG 601
PERNS UGSS 89
PERPT UG 110
PERPU UGSU 241 4960 (992%)
PERPV UGSU 193 860 (477%)
PERPY UGZ: 81
PERQY UGSU 194 3872 (215%)
PERV336 UG 1661
PERV368 UGZ: 850
PERV372 UG 1629
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 254 261 (118%)
PSCTY UGSU 97 212 (100%)
PSCXY UG 2380
PSCAY UGZ+E 140
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 381 381
PSCNew UG? 1957
PUPUY UGSS 37
PUPBV UGZ 16
PUPBX UGZ 17
PYXVZ UGSU 34 88 (32%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 80
RETVX =EC04030-5801,_UG 440
SCODV UGSU: 17
SCOFQ UG 61
SCOMM UGSU 232 240 (62%)
SCOV478 UG 4
SCOV598 UG 3362
SCOV601 UG? 1177
SCOV794 UG? 4752
SCOV893 UGSU:+E 4
SERRY UGSS 29
SERUZ UGZ 17
SERNY =PG1510+234,_UGSU 33 34 (40%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 41 323 (127%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 26
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 25
SGERZ UGSU 2 255 (95%)
SGEWZ UGSU+E 5367 5407 (56%)
SGEAW UGSU 606
SGEET UG? 2402
SGEGL UG 998
SGRV522 UG: 5454
SGRV551 UGSU 289
SGRV729 UGZ:+E 15
SGRV735 UGZ? 229
SGRV1089 UG 15
SGRV1830 UG 618
SGRV2038 UG? 5405
SGRV2276 UG 199
SGRV2323 LPV? 1462
SGRV2359 UG? 4720
SGRV2435 UG: 4731
SGRV2468 UG: 2410
SGRV2493 UG: 1494
SGRV2839 UG? 4483
SGRV3462 UG? 6148
SGRV3608 UG 4345
SGRV3774 UG 1442
SGRV3909 UG: 2546
SGRV3914 UG: 227
SGRV3941 UG: 198
SGRV4140 UGSU:+E 4988
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 1464
SGRV5099 UGSU: 2453
SGRV5508 UG: no observation
SGRV5509 UG: no observation
SGRV5510 UG: no observation
SGRV5513 UG: 2402
TAUV701 UGSU 201 2755 (725%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 151
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 111
TELYY UG 6442
TELKK UGSU 254 351 (89%)
TRAEK UGSU 61 262 (54%)
TRAFL UGSU 85
TRITU UGSU 987
TRITW UGZ 104
TRITX UGSS 110
TRIUW UGSU: 2764
TRIWY UGSU 535
TUCVW UGSS: 17
TUCVZ UG: 3924
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 2492
UMASU UGSU 5 254 (158%)
UMASW UGSU 693 2005 (302%)
UMABC UGSU 1529 2432 (135%)
UMABZ UGSU: 44 46
UMACE UG? 1507
UMACH UGSS 2
UMACI UGSU 66 982 (701%)
UMACY UGSU 28 374 (124%)
UMADI UGSU(ER) 468 468 (1376%)
UMADR UG: 1480
UMADV UGSU+E 400 3359 (436%)
UMAEL UG 2304
UMAER UGSU(ER) 24 29 (67%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 399 963 (337%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 56 172 (67%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 121 443 (119%)
UMISS UGSU 27 1532 (1808%)
VELBB UG 4
VELCU UGSU 24 34 (4%)
VELV383 UG 17
VIRTW UGSS 29
VIRHS UGSU 35 45 (24%)
VIRHV UGSU 61 74 (1%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 346
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 7 81 (19%)
VOLRX UGSU 4
VULSW UG 164
VULTY UGSU 1410
VULVW UGZ 204
VULDO UGSU 2429
VULFY UGZ: 154
VULIL UG 1072
VULV405 =S10943,_UGSU: 1643
1502+09 UG 4377
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 2592
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU 1913
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 141
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 20
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU 1056
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 735
NSV24663 UG: 4671
NSV24667 UG: 1413
NSV24685 UG: 2782
NSV24785 UG: 1399
NSV24843 UG: 1399
NSV25717 =M30V4,_UGSS 1782
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 1404
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 2561
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 3643
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 2655
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 66
SDSSJ124819.36+072049.4 UG 691
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 45
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG 644
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 202
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU 284
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation