ANDRX UGZ 2
ANDAR UGSS 2
ANDBV UG 70
ANDDX UGSS 111
ANDFN UGSS 211
ANDFO UGSU 10 12 (10%)
ANDFS UG 4
ANDIW UGZ 2
ANDIZ UG 48
ANDKV UGSU 294 7173 (2988%)
ANDKW UG 179
ANDLL UGSU 5902 5919 (118%)
ANDLT UG: no observation
ANDLX UG 10
ANDPQ UG 24
ANDPT UG: 1092
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 231
APSAG UG 387
APSDT UG 60
AQLUU UGSS 23
AQLDH UGSU 324 426 (142%)
AQLFO UG 2
AQLKX UGSU: 378 393
AQLPQ UGSS: 49
AQLV725 UGSU 129 129 (12%)
AQLV875 UGZ: 2946
AQLV991 UGZ: 265
AQLV1047 UG 62
AQLV1101 UGZ: 12
AQLV1141 UGSU 77 1405 (413%)
AQLV1233 UG 330
AQRVY UGSU 1960 1960
AQRVZ UGSS 44
AQREG UG 754
AQREH UG: 6206
ARAAT UG 45
ARABF UGSU 43 171 (202%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 4412
ARAKY UG 4412
ARAV422 UG: 5538
ARAV433 UGZ:+E 2369
ARAV499 UG 434
ARAV877 UGSU 117 884 (271%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 557
AURSS UGSS 21
AURFS UG(SU?) 158
AURHV UGSU 128
AURV496 =New_Aur,_UG 62
BOOTT UGSU 70 1429 (583%)
BOOUZ UGSU 2544
BOOCR HeDN 16
CAMZ UGZ 6
CAMAF UGSS 131
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 205
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 132
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 62
CAPAX UGSU 350
CAROQ UG 2
CAROY UGSU+E 460 465 (134%)
CARV436 UG: 43
CASAM UGSS 2
CASDK UGSS 295
CASFI UG 33
CASGX UGSU 39 693 (225%)
CASHT UGSU+E 45 46
CASKP UG 251
CASKU UG 213
CASKZ UG 38
CASLM UG 21
CASV452 UGSU 10
CASV502 UG: 3
CASV513 UGZ: 5
CASV630 UGSS 4132
CENBV UGSS 54
CENMU UG 2
CENNN UG 85
CENV359 UGSU 144 877 (249%)
CENV373 UG 74
CENV436 UGSU 843 4800 (761%)
CENV442 UG 73
CENV485 UGSU 5 125 (39%)
CENV591 UG 78
CENV803 HeDN 85
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 2
CEPBS UGZ: 43
CEPCG UG 6
CEPFX UG 3
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 427
CETWW UGZ 12
CETWX UGSU 4040 6980 (698%)
CETEN =New_CET,_UG 5420
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 2236
CHAZ UGSU+E 5 211 (73%)
CHARX UGSU 232 544 (126%)
CHAST UG 2
CIRBZ UGSU 151
CMAWZ UGZ: 48
CMACG UGSU 165
CMAEU UGSS 85
CMAHL UGZ 48
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 146 979 (274%)
CMISV UGZ 77
CMIAQ UGSU 883 888 (216%)
CNCSY UGZ 49
CNCYZ UGSU 63 112 (83%)
CNCAK UGSU 136 136 (47%)
CNCAR UGSS+E 1637
CNCAT UGZ 50
CNCCC UGSU 187 1973 (533%)
CNCDE UG 7058
CNCEG UGSU 620 621
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 158
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 62
CNCHH =TmzV36,_UGSS 929
COMAL UGSU 449
COMFU UG: 6306
COMFY UG: 6306
COMGO UGSU 73 74
COMIM UG: 2998
COMIR =S10932,_UGSU:+E 40
CRABP UGZ 2
CRAV662 UG 4387
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 60
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 9 172 (57%)
CRTSW UGZ: 82
CRTTT UGSS 88
CRTTU UGSU 138 232 (51%)
CRVTV UGSU 154 1533 (365%)
CYGSS UGSS 2
CYGEM UGZ 5
CYGEY UGSS 25
CYGV337 UGSU 221
CYGV503 UGSU 9 345 (387%)
CYGV516 UGSS 9
CYGV542 UGSS 105
CYGV550 UGSU 89
CYGV630 UGSU 108 264 (128%)
CYGV632 UGSS 562
CYGV767 UG 62
CYGV792 UG 20
CYGV793 UG 266
CYGV795 UGSS 19
CYGV811 UG 124
CYGV813 UG 848
CYGV823 UG 318
CYGV868 UGZ 3
CYGV905 UG: 2630
CYGV1006 UG 58
CYGV1028 UGSU 330 758 (183%)
CYGV1032 UG 171
CYGV1052 UG 20
CYGV1060 UGSS 3
CYGV1062 UG 40
CYGV1065 UG 665
CYGV1075 UG 351
CYGV1081 UG 144
CYGV1089 UG 139
CYGV1113 UGSU 9 72 (37%)
CYGV1114 UG 108
CYGV1153 UG 25
CYGV1162 UG: 2652
CYGV1251 UGSU 4291 4307 (371%)
CYGV1310 UG 51
CYGV1316 UGSU 103
CYGV1363 UGZ:/pec? 3
CYGV1377 UG: 2921
CYGV1390 UG 2932
CYGV1404 UGZ 13
CYGV1449 UG 252
CYGV1452 UG 131
CYGV1454 UG 301
CYGV1504 UGSU 12 34 (24%)
CYGV1505 UGZ 301
CYGV1570 UG: 3010
CYGV1697 UG: 2932
CYGV1711 UG: 458
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 8081
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 13
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 253
DELCM UGZ: 12
DELEZ UGSS 20
DELHO UGSU 69 69 (9%)
DELIO UG: 5200
DELIS UGZ: 62
DORBC =CAL86,_UGSU: 48
DRAAB UGZ 6
DRACG UGSS 8
DRACP UGSU 110 117 (29%)
DRADM UGSU 146 404 (91%)
DRADO UGSS+DQ 77
DRADV UGSU 5126
DRAES UG 6
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 2
DRAIX UGSU(ER) 21 29 (54%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 72
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 12 6552 (780%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 67
ERIXZ UGSU+E 950
ERIAH UGSS 159
ERIAQ UGSU 128 152 (50%)
ERIBF UG 106
ERICP HeDN 1795
FORVX UG: 3942
GEMU UGSS+E 65
GEMUV UGSU 107 262 (181%)
GEMAW UGSU 189 604 (201%)
GEMCI UG 1600
GEMHM UG: 5725
GEMHQ UG: 4155
GEMIR UGSU 85 987 (539%)
GEMKN UG: 3095
GEMKT UG 288
GEMKZ UGSS: 266
GEMMV UG 104
GRUCI UG 5068
HERAH UGZ 10
HERCH UG 282
HERPR UG 3167
HERPU UG 293
HERV446 NA+UG 35
HERV544 UG 114
HERV589 UGSU: 177
HERV592 UGSU 1121
HERV610 UG 360
HERV611 UG 9
HERV631 UG 2946
HERV632 UG 715
HERV660 UGSU 29 375 (98%)
HERV809 UG 5577
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 101 115 (45%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 3
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 72
HERV1010 =New_Her,_UG: 374
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 758
HORRU UGSU 189
HYAAG UG 55
HYACT UGSU 60 140 (50%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 2
HYAGY UGSS 35
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 219 223 (58%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 43
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 6687
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 194
HYIVW UGSU 60 124 (69%)
HYIWX UGSU 75 148 (85%)
INDTT UG 5
INDTU UG 5
LACEG UG 661
LACKM UG 54
LACMN UGZ 62
LACMR UG: 706
LACNQ UG 50
LACPS UG 114
LEOX UGSS 55
LEORZ UGSU 1638 1638
LEODO UG+E 74
LIBGW UGSU: 2272
LMIRU UGSS 234
LMIRZ UGSU(ER) 40 90 (473%)
LMISX UGSU 76 392 (140%)
LUPBR UGSU 74
LYRAY UGSU 1 187 (89%)
LYRCY UGSS 1
LYRDM UGSU 62 62 (24%)
LYRIR UG: 731
LYRLL UGSS 70
LYRV344 UGSU 45 82 (74%)
LYRV363 UG 132
LYRV391 UGZ 40
LYRV394 UG: 40
LYRV415 UG 454
LYRV419 UGSU 56 299 (87%)
LYRV447 UG: 133
LYRV452 UG: no observation
LYRV492 UG no observation
LYRV493 UG 1
LYRV516 UG 2932
LYRV585 =TK4,_UGSU 1881
LYRV587 =TK5,_UGSS 126
MENTU UGSU 85 313 (52%)
MENAD UGSS: 77
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 716
MICCM =EC20335-4332,_UG: 728
MONCW UGSS+E 138
MONFQ UGSU 166
NORAB UGSU 166
NORHP UGZ 4
NORIK UG 197
OCTAO UGSU 381
OCTBE UGSU 350
OCTDT =NSV10934,_UGSU 5
OPHV426 UG+NLDQ: 14
OPHV651 UG 171
OPHV699 UGSU 48 564
OPHV982 UG 129
OPHV1063 UG 4781
OPHV1195 UGSU 497
OPHV1326 UG 3038
OPHV2051 UGSU+E 780 785 (345%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 70
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 707
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 6988
ORIBI UGZ 106
ORICN UGZ 86
ORICZ UGSS 106
ORIV344 UGSU: 114 5712
ORIV650 UG: 123
ORIV1159 UGSU(ER) 86 146 (299%)
PAVBD UGSS 2
PAVGS UG+E 52
PAVV344 UGSU 116
PEGRU UGSS 5
PEGEF UGSU 521 787 (65%)
PEGHX UGZ 9
PEGIP UGSS+E 197
PEGV364 UG 3
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 585
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 263 269 (68%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 269 661 (206%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 276
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 2
PERUV UGSU 32 48 (5%)
PERUW UG: 4206
PERFO UGZ 11
PERKT UGZ 5
PERMY UG 193
PERNS UGSS 149
PERPT UG 194
PERPU UGSU 219 1099 (219%)
PERPV UGSU 159 387 (215%)
PERPY UGZ: 122
PERQY UGSU 336 342 (19%)
PERV336 UG 1465
PERV368 UGZ: 375
PERV372 UG 738
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 20 232 (105%)
PSCTY UGSU 213 301 (143%)
PSCXY UG 305
PSCAY UGZ+E 6
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 331 335
PSCNew UG? 660
PUPUY UGSS 52
PUPBV UGZ 55
PUPBX UGZ 117
PYXVZ UGSU 52 166 (61%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 1383
RETVX =EC04030-5801,_UG 764
SCODV UGSU: 52
SCOFQ UG 52
SCOMM UGSU 303 315 (81%)
SCOV478 UG 40
SCOV598 UG 45
SCOV601 UG? 2710
SCOV794 UG? 6285
SCOV893 UGSU:+E 4
SERRY UGSS 8
SERUZ UGZ 12
SERNY =PG1510+234,_UGSU 9 18 (21%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 69 184 (72%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 112
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 103
SGERZ UGSU 288 1219 (458%)
SGEWZ UGSU+E 6900 6940 (73%)
SGEAW UGSU 54
SGEET UG? 3935
SGEGL UG 301
SGRV522 UG: 6987
SGRV551 UGSU 451
SGRV729 UGZ:+E 5
SGRV735 UGZ? 1762
SGRV1089 UG 52
SGRV1830 UG 50
SGRV2038 UG? 6938
SGRV2276 UG 503
SGRV2323 LPV? 326
SGRV2359 UG? 6253
SGRV2435 UG: 6264
SGRV2468 UG: 3943
SGRV2493 UG: 3027
SGRV2839 UG? 6016
SGRV3462 UG? 7681
SGRV3608 UG 5878
SGRV3774 UG 43
SGRV3909 UG: 40
SGRV3914 UG: 1090
SGRV3941 UG: 326
SGRV4140 UGSU:+E 1508
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 801
SGRV5099 UGSU: 3986
SGRV5508 UG: 7730
SGRV5509 UG: 7730
SGRV5510 UG: 451
SGRV5513 UG: 540
TAUV701 UGSU 253 4288 (1128%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 155
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 264
TELYY UG 7975
TELKK UGSU 43 46 (11%)
TRAEK UGSU 116 903 (186%)
TRAFL UGSU 329
TRITU UGSU 531
TRITW UGZ 5
TRITX UGSS 351
TRIUW UGSU: 4297
TRIWY UGSU 305
TUCVW UGSS: 87
TUCVZ UG: 5457
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 716
UMASU UGSU 47 218 (136%)
UMASW UGSU 43 610 (92%)
UMABC UGSU 3062 3965 (220%)
UMABZ UGSU: 57 57
UMACE UG? 3040
UMACH UGSS 31
UMACI UGSU 45 132 (94%)
UMACY UGSU 69 662 (220%)
UMADI UGSU(ER) 149 233 (685%)
UMADR UG: 3013
UMADV UGSU+E 82 244 (31%)
UMAEL UG 3837
UMAER UGSU(ER) 63 81 (188%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 64 141 (49%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 108 116 (45%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 126 135 (36%)
UMISS UGSU 46 46 (54%)
VELBB UG 86
VELCU UGSU 105 105 (13%)
VELV383 UG 2
VIRTW UGSS 52
VIRHS UGSU 56 56 (30%)
VIRHV UGSU 1594 1607 (42%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 116
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 112 446 (106%)
VOLRX UGSU 85
VULSW UG 8
VULTY UGSU 40
VULVW UGZ 5
VULDO UGSU 299
VULFY UGZ: 4
VULIL UG 407
VULV405 =S10943,_UGSU: 10
1502+09 UG 5910
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 4125
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU no observation
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 77
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 138
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU 38
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 82
NSV24663 UG: 6204
NSV24667 UG: 2946
NSV24685 UG: 540
NSV24785 UG: 640
NSV24843 UG: 2932
NSV25717 =M30V4,_UGSS 3315
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 2937
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 4094
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 5176
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 4188
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 138
SDSSJ124819.36+072049.4 UG no observation
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 8
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG 83
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 264
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU no observation
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation