ANDRX UGZ 2
ANDAR UGSS 15
ANDBV UG 33
ANDDX UGSS 32
ANDFN UGSS 54
ANDFO UGSU 2 69 (57%)
ANDFS UG 17
ANDIW UGZ 9
ANDIZ UG 5
ANDKV UGSU 46 8318 (3465%)
ANDKW UG 259
ANDLL UGSU 721 735 (14%)
ANDLT UG: 352
ANDLX UG 8
ANDPQ UG 1168
ANDPT UG: 2236
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 88
APSAG UG 142
APSDT UG 52
AQLUU UGSS 31
AQLDH UGSU 67 1033 (344%)
AQLFO UG 2
AQLKX UGSU: 439 440
AQLPQ UGSS: 2
AQLV725 UGSU 2 2 (0%)
AQLV875 UGZ: 455
AQLV991 UGZ: 21
AQLV1047 UG 9
AQLV1101 UGZ: 2
AQLV1141 UGSU 40 412 (121%)
AQLV1233 UG 62
AQRVY UGSU 430 433
AQRVZ UGSS 79
AQREG UG 482
AQREH UG: 2085
ARAAT UG 8
ARABF UGSU 5 14 (16%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 5557
ARAKY UG 65
ARAV422 UG: 186
ARAV433 UGZ:+E 55
ARAV499 UG 205
ARAV877 UGSU 44 45 (13%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 247
AURSS UGSS 43
AURFS UG(SU?) 2
AURHV UGSU 2
AURV496 =New_Aur,_UG 144
BOOTT UGSU 8 621 (253%)
BOOUZ UGSU 2067
BOOCR HeDN 6
CAMZ UGZ 3
CAMAF UGSS 76
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 276
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 182
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 5
CAPAX UGSU 90
CAROQ UG 18
CAROY UGSU+E 45 53 (15%)
CARV436 UG: 2
CASAM UGSS 4
CASDK UGSS 135
CASFI UG 10
CASGX UGSU 2 5 (1%)
CASHT UGSU+E 41 41
CASKP UG 257
CASKU UG 21
CASKZ UG 2
CASLM UG 5
CASV452 UGSU 3
CASV502 UG: 348
CASV513 UGZ: 5
CASV630 UGSS 727
CENBV UGSS 24
CENMU UG 15
CENNN UG 47
CENV359 UGSU 103 2022 (574%)
CENV373 UG 27
CENV436 UGSU 81 5945 (943%)
CENV442 UG 27
CENV485 UGSU 11 11 (3%)
CENV591 UG 59
CENV803 HeDN 11
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 7
CEPBS UGZ: 5
CEPCG UG 2
CEPFX UG 14
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 136
CETWW UGZ 8
CETWX UGSU 346 358 (35%)
CETEN =New_CET,_UG 6565
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 3370
CHAZ UGSU+E 88 139 (48%)
CHARX UGSU 63 544 (126%)
CHAST UG 5
CIRBZ UGSU 148
CMAWZ UGZ: 5
CMACG UGSU 297
CMAEU UGSS 17
CMAHL UGZ 2
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 229 364 (101%)
CMISV UGZ 129
CMIAQ UGSU 301 304 (74%)
CNCSY UGZ 106
CNCYZ UGSU 2 630 (470%)
CNCAK UGSU 163 224 (78%)
CNCAR UGSS+E 504
CNCAT UGZ 2
CNCCC UGSU 190 330 (89%)
CNCDE UG 8203
CNCEG UGSU 1765 1766
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 155
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 109
CNCHH =TmzV36,_UGSS 260
COMAL UGSU 592
COMFU UG: 58
COMFY UG: 58
COMGO UGSU 127 129
COMIM UG: 86
COMIR =S10932,_UGSU:+E 133
CRABP UGZ 1
CRAV662 UG 16
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 70
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 5 536 (179%)
CRTSW UGZ: 106
CRTTT UGSS 103
CRTTU UGSU 201 335 (74%)
CRVTV UGSU 120 129 (30%)
CYGSS UGSS 1
CYGEM UGZ 2
CYGEY UGSS 3
CYGV337 UGSU 11
CYGV503 UGSU 3 119 (133%)
CYGV516 UGSS 9
CYGV542 UGSS 15
CYGV550 UGSU 19
CYGV630 UGSU 2 2 (0%)
CYGV632 UGSS 8
CYGV767 UG 31
CYGV792 UG 3
CYGV793 UG 17
CYGV795 UGSS 31
CYGV811 UG 42
CYGV813 UG 589
CYGV823 UG 10
CYGV868 UGZ 10
CYGV905 UG: 108
CYGV1006 UG 83
CYGV1028 UGSU 42 52 (12%)
CYGV1032 UG 11
CYGV1052 UG 17
CYGV1060 UGSS 7
CYGV1062 UG 2
CYGV1065 UG 2
CYGV1075 UG 84
CYGV1081 UG 29
CYGV1089 UG 22
CYGV1113 UGSU 11 18 (9%)
CYGV1114 UG 39
CYGV1153 UG 299
CYGV1162 UG: 3797
CYGV1251 UGSU 169 179 (15%)
CYGV1310 UG 11
CYGV1316 UGSU 11
CYGV1363 UGZ:/pec? 2
CYGV1377 UG: 10
CYGV1390 UG 550
CYGV1404 UGZ 33
CYGV1449 UG 10
CYGV1452 UG 10
CYGV1454 UG 10
CYGV1504 UGSU 10 91 (66%)
CYGV1505 UGZ 11
CYGV1570 UG: 4155
CYGV1697 UG: 89
CYGV1711 UG: 1603
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 9226
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 2
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 174
DELCM UGZ: 2
DELEZ UGSS 25
DELHO UGSU 18 92 (12%)
DELIO UG: 11
DELIS UGZ: 11
DORBC =CAL86,_UGSU: 355
DRAAB UGZ 7
DRACG UGSS 2
DRACP UGSU 171 226 (56%)
DRADM UGSU 111 232 (52%)
DRADO UGSS+DQ 133
DRADV UGSU 6
DRAES UG 5
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 2
DRAIX UGSU(ER) 10 14 (26%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 23
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 71 7697 (916%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 63
ERIXZ UGSU+E 188
ERIAH UGSS 53
ERIAQ UGSU 25 289 (96%)
ERIBF UG 2
ERICP HeDN 59
FORVX UG: 719
GEMU UGSS+E 107
GEMUV UGSU 142 142 (98%)
GEMAW UGSU 35 168 (56%)
GEMCI UG 353
GEMHM UG: 588
GEMHQ UG: 686
GEMIR UGSU 2 2132 (1165%)
GEMKN UG: 4240
GEMKT UG 261
GEMKZ UGSS: 143
GEMMV UG 148
GRUCI UG 147
HERAH UGZ 5
HERCH UG 2
HERPR UG 210
HERPU UG 7
HERV446 NA+UG 19
HERV544 UG 103
HERV589 UGSU: 66
HERV592 UGSU 119
HERV610 UG 87
HERV611 UG 24
HERV631 UG 4091
HERV632 UG 59
HERV660 UGSU 16 81 (21%)
HERV809 UG 1053
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 145 1260 (494%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 2
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 57
HERV1010 =New_Her,_UG: 58
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 5
HORRU UGSU 52
HYAAG UG 90
HYACT UGSU 179 259 (92%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 15
HYAGY UGSS 54
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 877 888 (233%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 53
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 421
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 153
HYIVW UGSU 14 253 (141%)
HYIWX UGSU 27 267 (153%)
INDTT UG 116
INDTU UG 8
LACEG UG 2
LACKM UG 3
LACMN UGZ 7
LACMR UG: 46
LACNQ UG 5
LACPS UG 40
LEOX UGSS 104
LEORZ UGSU 547 547
LEODO UG+E 113
LIBGW UGSU: 144
LMIRU UGSS 175
LMIRZ UGSU(ER) 104 132 (694%)
LMISX UGSU 115 225 (80%)
LUPBR UGSU 57
LYRAY UGSU 9 90 (42%)
LYRCY UGSS 10
LYRDM UGSU 43 1207 (482%)
LYRIR UG: 1876
LYRLL UGSS 117
LYRV344 UGSU 9 17 (15%)
LYRV363 UG 837
LYRV391 UGZ 37
LYRV394 UG: 40
LYRV415 UG 62
LYRV419 UGSU 4 4 (1%)
LYRV447 UG: 1278
LYRV452 UG: 3661
LYRV492 UG 25
LYRV493 UG 4
LYRV516 UG 4077
LYRV585 =TK4,_UGSU 216
LYRV587 =TK5,_UGSS 10
MENTU UGSU 106 305 (50%)
MENAD UGSS: 110
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 2
MICCM =EC20335-4332,_UG: 26
MONCW UGSS+E 310
MONFQ UGSU 675
NORAB UGSU 26
NORHP UGZ 7
NORIK UG 103
OCTAO UGSU 78
OCTBE UGSU 50
OCTDT =NSV10934,_UGSU 24
OPHV426 UG+NLDQ: 3
OPHV651 UG 19
OPHV699 UGSU 11 169
OPHV982 UG 46
OPHV1063 UG 117
OPHV1195 UGSU 106
OPHV1326 UG 88
OPHV2051 UGSU+E 129 129 (56%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 529
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 28
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 56
ORIBI UGZ 1
ORICN UGZ 2
ORICZ UGSS 2
ORIV344 UGSU: 169 1264
ORIV650 UG: 2
ORIV1159 UGSU(ER) 2 9 (18%)
PAVBD UGSS 24
PAVGS UG+E 7
PAVV344 UGSU 132
PEGRU UGSS 2
PEGEF UGSU 5 634 (52%)
PEGHX UGZ 2
PEGIP UGSS+E 17
PEGV364 UG 5
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 60
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 256 417 (106%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 21 344 (107%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 297
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 2
PERUV UGSU 109 1192 (124%)
PERUW UG: 3210
PERFO UGZ 2
PERKT UGZ 9
PERMY UG 5
PERNS UGSS 179
PERPT UG 276
PERPU UGSU 21 361 (72%)
PERPV UGSU 5 31 (17%)
PERPY UGZ: 11
PERQY UGSU 95 374 (20%)
PERV336 UG 763
PERV368 UGZ: 328
PERV372 UG 675
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 22 48 (21%)
PSCTY UGSU 23 106 (50%)
PSCXY UG 1450
PSCAY UGZ+E 2
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 379 379
PSCNew UG? 664
PUPUY UGSS 2
PUPBV UGZ 5
PUPBX UGZ 17
PYXVZ UGSU 75 80 (29%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 5338
RETVX =EC04030-5801,_UG 164
SCODV UGSU: 61
SCOFQ UG 14
SCOMM UGSU 15 105 (27%)
SCOV478 UG 8
SCOV598 UG 8
SCOV601 UG? 480
SCOV794 UG? 7430
SCOV893 UGSU:+E 4
SERRY UGSS 21
SERUZ UGZ 14
SERNY =PG1510+234,_UGSU 4 57 (67%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 6 20 (7%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 5
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 91
SGERZ UGSU 2 5 (1%)
SGEWZ UGSU+E 8045 8085 (85%)
SGEAW UGSU 2
SGEET UG? 5080
SGEGL UG 57
SGRV522 UG: 49
SGRV551 UGSU 17
SGRV729 UGZ:+E 7
SGRV735 UGZ? 66
SGRV1089 UG 12
SGRV1830 UG 10
SGRV2038 UG? 8083
SGRV2276 UG 82
SGRV2323 LPV? 46
SGRV2359 UG? 68
SGRV2435 UG: 569
SGRV2468 UG: 49
SGRV2493 UG: 423
SGRV2839 UG? 7161
SGRV3462 UG? 5312
SGRV3608 UG 9
SGRV3774 UG 9
SGRV3909 UG: 203
SGRV3914 UG: 346
SGRV3941 UG: 10
SGRV4140 UGSU:+E 120
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 78
SGRV5099 UGSU: 51
SGRV5508 UG: 15
SGRV5509 UG: 15
SGRV5510 UG: 45
SGRV5513 UG: 50
TAUV701 UGSU 3 400 (105%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 65
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 182
TELYY UG 90
TELKK UGSU 7 105 (26%)
TRAEK UGSU 16 125 (25%)
TRAFL UGSU 153
TRITU UGSU 279
TRITW UGZ 2
TRITX UGSS 16
TRIUW UGSU: 621
TRIWY UGSU 349
TUCVW UGSS: 2
TUCVZ UG: 356
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 7
UMASU UGSU 9 180 (112%)
UMASW UGSU 393 720 (108%)
UMABC UGSU 508 1145 (63%)
UMABZ UGSU: 391 391
UMACE UG? 141
UMACH UGSS 200
UMACI UGSU 107 234 (167%)
UMACY UGSU 209 1017 (339%)
UMADI UGSU(ER) 98 98 (288%)
UMADR UG: 4158
UMADV UGSU+E 211 222 (28%)
UMAEL UG 93
UMAER UGSU(ER) 98 164 (381%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 132 530 (185%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 172 174 (68%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 159 164 (44%)
UMISS UGSU 7 263 (310%)
VELBB UG 84
VELCU UGSU 54 878 (109%)
VELV383 UG 24
VIRTW UGSS 56
VIRHS UGSU 114 119 (63%)
VIRHV UGSU 209 2752 (72%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 109
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 104 104 (24%)
VOLRX UGSU 63
VULSW UG 4
VULTY UGSU 88
VULVW UGZ 2
VULDO UGSU 476
VULFY UGZ: 2
VULIL UG 7
VULV405 =S10943,_UGSU: 45
1502+09 UG 7055
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 60
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU no observation
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 1029
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 80
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU no observation
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 41
NSV24663 UG: 91
NSV24667 UG: 112
NSV24685 UG: 23
NSV24785 UG: 7
NSV24843 UG: 5
NSV25717 =M30V4,_UGSS 707
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 58
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 119
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 116
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 960
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 4
SDSSJ124819.36+072049.4 UG no observation
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 3
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG no observation
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 5
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU no observation
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation