ANDRX UGZ 7
ANDAR UGSS 7
ANDBV UG 15
ANDDX UGSS 120
ANDFN UGSS 7
ANDFO UGSU 8 65 (54%)
ANDFS UG 6
ANDIW UGZ 3
ANDIZ UG 72
ANDKV UGSU 12 7581 (3158%)
ANDKW UG 334
ANDLL UGSU 2 2 (0%)
ANDLT UG: 2096
ANDLX UG 13
ANDPQ UG 432
ANDPT UG: 1500
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 239
APSAG UG 16
APSDT UG 16
AQLUU UGSS 32
AQLDH UGSU 96 834 (278%)
AQLFO UG 10
AQLKX UGSU: 392 392
AQLPQ UGSS: 10
AQLV725 UGSU 91 183 (18%)
AQLV875 UGZ: 3354
AQLV991 UGZ: 318
AQLV1047 UG 7
AQLV1101 UGZ: 7
AQLV1141 UGSU 366 1813 (533%)
AQLV1233 UG 100
AQRVY UGSU 294 294
AQRVZ UGSS 67
AQREG UG 390
AQREH UG: 6614
ARAAT UG 16
ARABF UGSU 42 52 (61%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 4820
ARAKY UG 4820
ARAV422 UG: 5946
ARAV433 UGZ:+E 2777
ARAV499 UG 842
ARAV877 UGSU 8 8 (2%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 294
AURSS UGSS 44
AURFS UG(SU?) 13
AURHV UGSU 21
AURV496 =New_Aur,_UG 223
BOOTT UGSU 4 1837 (749%)
BOOUZ UGSU 2952
BOOCR HeDN 23
CAMZ UGZ 2
CAMAF UGSS 6
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 23
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 182
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 170
CAPAX UGSU 48
CAROQ UG 21
CAROY UGSU+E 24 873 (252%)
CARV436 UG: 8
CASAM UGSS 6
CASDK UGSS 17
CASFI UG 6
CASGX UGSU 36 1101 (358%)
CASHT UGSU+E 98 98
CASKP UG 32
CASKU UG 2
CASKZ UG 13
CASLM UG 25
CASV452 UGSU 46
CASV502 UG: 14
CASV513 UGZ: 8
CASV630 UGSS 481
CENBV UGSS 24
CENMU UG 16
CENNN UG 46
CENV359 UGSU 164 1285 (365%)
CENV373 UG 10
CENV436 UGSU 155 5208 (826%)
CENV442 UG 46
CENV485 UGSU 56 218 (68%)
CENV591 UG 74
CENV803 HeDN 21
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 10
CEPBS UGZ: 25
CEPCG UG 9
CEPFX UG 7
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 263
CETWW UGZ 6
CETWX UGSU 4448 7388 (738%)
CETEN =New_CET,_UG 5828
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 2644
CHAZ UGSU+E 32 224 (78%)
CHARX UGSU 218 952 (221%)
CHAST UG 8
CIRBZ UGSU 131
CMAWZ UGZ: 20
CMACG UGSU 206
CMAEU UGSS 312
CMAHL UGZ 13
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 134 240 (67%)
CMISV UGZ 22
CMIAQ UGSU 1291 1296 (316%)
CNCSY UGZ 101
CNCYZ UGSU 14 157 (117%)
CNCAK UGSU 146 220 (76%)
CNCAR UGSS+E 290
CNCAT UGZ 4
CNCCC UGSU 222 2381 (643%)
CNCDE UG 7466
CNCEG UGSU 1028 1029
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 124
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 108
CNCHH =TmzV36,_UGSS 203
COMAL UGSU 857
COMFU UG: 6714
COMFY UG: 6714
COMGO UGSU 142 150
COMIM UG: 3406
COMIR =S10932,_UGSU:+E 85
CRABP UGZ 25
CRAV662 UG 4795
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 468
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 128 144 (48%)
CRTSW UGZ: 169
CRTTT UGSS 181
CRTTU UGSU 64 640 (142%)
CRVTV UGSU 217 1941 (463%)
CYGSS UGSS 2
CYGEM UGZ 12
CYGEY UGSS 30
CYGV337 UGSU 100
CYGV503 UGSU 3 12 (13%)
CYGV516 UGSS 11
CYGV542 UGSS 67
CYGV550 UGSU 497
CYGV630 UGSU 69 389 (189%)
CYGV632 UGSS 261
CYGV767 UG 39
CYGV792 UG 25
CYGV793 UG 674
CYGV795 UGSS 132
CYGV811 UG 70
CYGV813 UG 1256
CYGV823 UG 100
CYGV868 UGZ 14
CYGV905 UG: 136
CYGV1006 UG 100
CYGV1028 UGSU 98 1166 (281%)
CYGV1032 UG 136
CYGV1052 UG 4
CYGV1060 UGSS 72
CYGV1062 UG 14
CYGV1065 UG 13
CYGV1075 UG 299
CYGV1081 UG 33
CYGV1089 UG 263
CYGV1113 UGSU 34 95 (50%)
CYGV1114 UG 55
CYGV1153 UG 1134
CYGV1162 UG: 3060
CYGV1251 UGSU 44 4715 (406%)
CYGV1310 UG 94
CYGV1316 UGSU 55
CYGV1363 UGZ:/pec? 25
CYGV1377 UG: 3329
CYGV1390 UG 74
CYGV1404 UGZ 42
CYGV1449 UG 660
CYGV1452 UG 100
CYGV1454 UG 709
CYGV1504 UGSU 13 52 (37%)
CYGV1505 UGZ 100
CYGV1570 UG: 3418
CYGV1697 UG: 3340
CYGV1711 UG: 866
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 8489
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 13
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 661
DELCM UGZ: 7
DELEZ UGSS 3
DELHO UGSU 19 21 (2%)
DELIO UG: 402
DELIS UGZ: 30
DORBC =CAL86,_UGSU: 196
DRAAB UGZ 31
DRACG UGSS 13
DRACP UGSU 183 189 (47%)
DRADM UGSU 126 812 (184%)
DRADO UGSS+DQ 89
DRADV UGSU 213
DRAES UG 44
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 3
DRAIX UGSU(ER) 12 16 (30%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 13
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 156 6960 (828%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 60
ERIXZ UGSU+E 295
ERIAH UGSS 29
ERIAQ UGSU 13 560 (186%)
ERIBF UG 13
ERICP HeDN 2203
FORVX UG: 216
GEMU UGSS+E 22
GEMUV UGSU 26 177 (122%)
GEMAW UGSU 30 1012 (337%)
GEMCI UG 2008
GEMHM UG: 361
GEMHQ UG: 4563
GEMIR UGSU 139 1395 (762%)
GEMKN UG: 3503
GEMKT UG 247
GEMKZ UGSS: 13
GEMMV UG 151
GRUCI UG 5476
HERAH UGZ 2
HERCH UG 69
HERPR UG 3575
HERPU UG 368
HERV446 NA+UG 7
HERV544 UG 12
HERV589 UGSU: 34
HERV592 UGSU 1529
HERV610 UG 113
HERV611 UG 7
HERV631 UG 3354
HERV632 UG 1123
HERV660 UGSU 51 781 (205%)
HERV809 UG 316
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 45 523 (205%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 12
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 167
HERV1010 =New_Her,_UG: 24
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 402
HORRU UGSU 74
HYAAG UG 94
HYACT UGSU 94 94 (33%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 10
HYAGY UGSS 45
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 140 151 (39%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 76
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 7095
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 215
HYIVW UGSU 26 224 (125%)
HYIWX UGSU 8 221 (127%)
INDTT UG 116
INDTU UG 20
LACEG UG 1069
LACKM UG 100
LACMN UGZ 83
LACMR UG: 1114
LACNQ UG 14
LACPS UG 126
LEOX UGSS 94
LEORZ UGSU 2046 2046
LEODO UG+E 117
LIBGW UGSU: 2680
LMIRU UGSS 304
LMIRZ UGSU(ER) 99 103 (542%)
LMISX UGSU 189 334 (119%)
LUPBR UGSU 45
LYRAY UGSU 2 180 (85%)
LYRCY UGSS 4
LYRDM UGSU 64 470 (188%)
LYRIR UG: 1139
LYRLL UGSS 55
LYRV344 UGSU 23 81 (73%)
LYRV363 UG 100
LYRV391 UGZ 28
LYRV394 UG: 28
LYRV415 UG 26
LYRV419 UGSU 12 347 (102%)
LYRV447 UG: 541
LYRV452 UG: 2924
LYRV492 UG 33
LYRV493 UG 13
LYRV516 UG 3340
LYRV585 =TK4,_UGSU 2289
LYRV587 =TK5,_UGSS 26
MENTU UGSU 109 721 (120%)
MENAD UGSS: 39
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 1124
MICCM =EC20335-4332,_UG: 1136
MONCW UGSS+E 295
MONFQ UGSU 574
NORAB UGSU 16
NORHP UGZ 8
NORIK UG 210
OCTAO UGSU 84
OCTBE UGSU 74
OCTDT =NSV10934,_UGSU 56
OPHV426 UG+NLDQ: 34
OPHV651 UG 53
OPHV699 UGSU 50 165
OPHV982 UG 32
OPHV1063 UG 5189
OPHV1195 UGSU 122
OPHV1326 UG 56
OPHV2051 UGSU+E 21 1193 (525%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 478
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 49
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 7396
ORIBI UGZ 6
ORICN UGZ 8
ORICZ UGSS 36
ORIV344 UGSU: 522 6120
ORIV650 UG: 13
ORIV1159 UGSU(ER) 8 228 (467%)
PAVBD UGSS 39
PAVGS UG+E 8
PAVV344 UGSU 123
PEGRU UGSS 55
PEGEF UGSU 109 1195 (99%)
PEGHX UGZ 6
PEGIP UGSS+E 3
PEGV364 UG 42
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 42
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 123 123 (31%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 70 1069 (334%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 336
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 2
PERUV UGSU 440 456 (47%)
PERUW UG: 4614
PERFO UGZ 4
PERKT UGZ 11
PERMY UG 26
PERNS UGSS 23
PERPT UG 6
PERPU UGSU 70 295 (58%)
PERPV UGSU 28 64 (35%)
PERPY UGZ: 19
PERQY UGSU 734 750 (41%)
PERV336 UG 1873
PERV368 UGZ: 223
PERV372 UG 95
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 6 8 (3%)
PSCTY UGSU 17 305 (145%)
PSCXY UG 713
PSCAY UGZ+E 6
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 739 743
PSCNew UG? 1068
PUPUY UGSS 8
PUPBV UGZ 8
PUPBX UGZ 115
PYXVZ UGSU 76 76 (28%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 1791
RETVX =EC04030-5801,_UG 164
SCODV UGSU: 52
SCOFQ UG 31
SCOMM UGSU 155 163 (42%)
SCOV478 UG 16
SCOV598 UG 21
SCOV601 UG? 3118
SCOV794 UG? 6693
SCOV893 UGSU:+E 15
SERRY UGSS 13
SERUZ UGZ 4
SERNY =PG1510+234,_UGSU 7 34 (40%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 63 74 (29%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 511
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 154
SGERZ UGSU 54 1627 (611%)
SGEWZ UGSU+E 7308 7348 (77%)
SGEAW UGSU 7
SGEET UG? 4343
SGEGL UG 709
SGRV522 UG: 7395
SGRV551 UGSU 8
SGRV729 UGZ:+E 4
SGRV735 UGZ? 83
SGRV1089 UG 42
SGRV1830 UG 76
SGRV2038 UG? 7346
SGRV2276 UG 39
SGRV2323 LPV? 24
SGRV2359 UG? 6661
SGRV2435 UG: 14
SGRV2468 UG: 50
SGRV2493 UG: 3435
SGRV2839 UG? 6424
SGRV3462 UG? 8089
SGRV3608 UG 6286
SGRV3774 UG 133
SGRV3909 UG: 67
SGRV3914 UG: 1497
SGRV3941 UG: 316
SGRV4140 UGSU:+E 1916
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 123
SGRV5099 UGSU: 4394
SGRV5508 UG: 8138
SGRV5509 UG: 8138
SGRV5510 UG: 8
SGRV5513 UG: 948
TAUV701 UGSU 231 4696 (1235%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 55
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 672
TELYY UG 8383
TELKK UGSU 64 71 (18%)
TRAEK UGSU 74 191 (39%)
TRAFL UGSU 45
TRITU UGSU 375
TRITW UGZ 13
TRITX UGSS 17
TRIUW UGSU: 4705
TRIWY UGSU 713
TUCVW UGSS: 13
TUCVZ UG: 5865
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 1124
UMASU UGSU 152 166 (103%)
UMASW UGSU 288 466 (70%)
UMABC UGSU 394 4373 (242%)
UMABZ UGSU: 465 465
UMACE UG? 3448
UMACH UGSS 125
UMACI UGSU 137 231 (165%)
UMACY UGSU 100 1070 (356%)
UMADI UGSU(ER) 122 287 (844%)
UMADR UG: 3421
UMADV UGSU+E 164 652 (84%)
UMAEL UG 4245
UMAER UGSU(ER) 76 76 (176%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 153 212 (74%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 121 524 (206%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 188 189 (51%)
UMISS UGSU 20 102 (120%)
VELBB UG 163
VELCU UGSU 134 141 (17%)
VELV383 UG 116
VIRTW UGSS 100
VIRHS UGSU 52 165 (88%)
VIRHV UGSU 2002 2015 (53%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 193
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 284 854 (203%)
VOLRX UGSU 74
VULSW UG 47
VULTY UGSU 448
VULVW UGZ 4
VULDO UGSU 707
VULFY UGZ: 4
VULIL UG 28
VULV405 =S10943,_UGSU: 22
1502+09 UG 6318
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 4533
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU no observation
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 292
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 260
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU no observation
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 169
NSV24663 UG: 6612
NSV24667 UG: 3354
NSV24685 UG: 948
NSV24785 UG: 94
NSV24843 UG: 3340
NSV25717 =M30V4,_UGSS 3723
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 3345
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 4502
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 5584
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 223
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 146
SDSSJ124819.36+072049.4 UG no observation
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 40
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG 211
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 13
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU no observation
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation