ANDRX UGZ 5
ANDAR UGSS 3
ANDBV UG 57
ANDDX UGSS 57
ANDFN UGSS 134
ANDFO UGSU 10 32 (26%)
ANDFS UG 27
ANDIW UGZ 3
ANDIZ UG 13
ANDKV UGSU 114 8014 (3339%)
ANDKW UG 98
ANDLL UGSU 417 431 (8%)
ANDLT UG: 200
ANDLX UG 3
ANDPQ UG 865
ANDPT UG: 1933
ANDV402 =Var62_And,_UGSU 672
APSAG UG 449
APSDT UG 204
AQLUU UGSS 33
AQLDH UGSU 152 1267 (422%)
AQLFO UG 28
AQLKX UGSU: 135 136
AQLPQ UGSS: 20
AQLV725 UGSU 60 60 (6%)
AQLV875 UGZ: 151
AQLV991 UGZ: 6
AQLV1047 UG 69
AQLV1101 UGZ: 3
AQLV1141 UGSU 107 2246 (660%)
AQLV1233 UG 149
AQRVY UGSU 126 129
AQRVZ UGSS 62
AQREG UG 823
AQREH UG: 7047
ARAAT UG 42
ARABF UGSU 43 44 (52%)
ARAFQ UG no observation
ARAFV UG 5253
ARAKY UG 5253
ARAV422 UG: 395
ARAV433 UGZ:+E 3210
ARAV499 UG 1275
ARAV877 UGSU 294 441 (135%)
ARIBB =NSV00907,_UGSU 82
AURSS UGSS 5
AURFS UG(SU?) 3
AURHV UGSU 5
AURV496 =New_Aur,_UG 656
BOOTT UGSU 32 317 (129%)
BOOUZ UGSU 3385
BOOCR HeDN 2
CAMZ UGZ 3
CAMAF UGSS 37
CAMFT =Var64_Cam,_UG(SU?) 86
CAMHT =RXJ0757.0+6306,_CV(NLDQ,UGSU?) 12
CAMLU =RXJ0558.3+6753,_UGSS: 6
CAPAX UGSU 55
CAROQ UG 31
CAROY UGSU+E 41 1306 (377%)
CARV436 UG: 2
CASAM UGSS 12
CASDK UGSS 42
CASFI UG 25
CASGX UGSU 5 14 (4%)
CASHT UGSU+E 429 429
CASKP UG 89
CASKU UG 63
CASKZ UG 3
CASLM UG 75
CASV452 UGSU 14
CASV502 UG: 3
CASV513 UGZ: 3
CASV630 UGSS 423
CENBV UGSS 91
CENMU UG 5
CENNN UG 91
CENV359 UGSU 200 1718 (488%)
CENV373 UG 78
CENV436 UGSU 162 5641 (895%)
CENV442 UG 5
CENV485 UGSU 4 4 (1%)
CENV591 UG 118
CENV803 HeDN 78
CENV1040 =RXJ1155.4-5641,_UGSU 5
CEPBS UGZ: 3
CEPCG UG 3
CEPFX UG 39
CEPV713 =Var75_Cep,_UG 696
CETWW UGZ 14
CETWX UGSU 42 57 (5%)
CETEN =New_CET,_UG 6261
CETFI =ROTSE3_J015118.59-022300.1,_UGSU 3077
CHAZ UGSU+E 76 295 (102%)
CHARX UGSU 231 1385 (322%)
CHAST UG 5
CIRBZ UGSU 66
CMAWZ UGZ: 3
CMACG UGSU 26
CMAEU UGSS 745
CMAHL UGZ 2
CMAPU =RXJ0640-24,_UGSU 54 60 (16%)
CMISV UGZ 5
CMIAQ UGSU 2 3 (0%)
CNCSY UGZ 3
CNCYZ UGSU 5 326 (243%)
CNCAK UGSU 27 221 (77%)
CNCAR UGSS+E 379
CNCAT UGZ 3
CNCCC UGSU 22 26 (7%)
CNCDE UG 7899
CNCEG UGSU 1461 1462
CNCGY =RXJ0909.8+1849,_UGSS+E 8
CNCGZ =TmzV34,_UGSS 2
CNCHH =TmzV36,_UGSS 287
COMAL UGSU 1290
COMFU UG: 7147
COMFY UG: 7147
COMGO UGSU 575 583
COMIM UG: 3839
COMIR =S10932,_UGSU:+E 12
CRABP UGZ 13
CRAV662 UG 236
CRAV728 =NSV09923,_UGSU 42
CRBVW =Var21_CrB,_UGSU 41 428 (143%)
CRTSW UGZ: 234
CRTTT UGSS 150
CRTTU UGSU 20 211 (46%)
CRVTV UGSU 318 335 (79%)
CYGSS UGSS 2
CYGEM UGZ 13
CYGEY UGSS 61
CYGV337 UGSU 75
CYGV503 UGSU 17 445 (500%)
CYGV516 UGSS 7
CYGV542 UGSS 18
CYGV550 UGSU 5
CYGV630 UGSU 30 35 (17%)
CYGV632 UGSS 7
CYGV767 UG 3
CYGV792 UG 3
CYGV793 UG 1107
CYGV795 UGSS 30
CYGV811 UG 5
CYGV813 UG 1689
CYGV823 UG 30
CYGV868 UGZ 50
CYGV905 UG: 569
CYGV1006 UG 144
CYGV1028 UGSU 58 168 (40%)
CYGV1032 UG 7
CYGV1052 UG 3
CYGV1060 UGSS 60
CYGV1062 UG 26
CYGV1065 UG 118
CYGV1075 UG 43
CYGV1081 UG 42
CYGV1089 UG 108
CYGV1113 UGSU 18 129 (67%)
CYGV1114 UG 8
CYGV1153 UG 1567
CYGV1162 UG: 3493
CYGV1251 UGSU 477 5148 (443%)
CYGV1310 UG 25
CYGV1316 UGSU 24
CYGV1363 UGZ:/pec? 57
CYGV1377 UG: 3762
CYGV1390 UG 246
CYGV1404 UGZ 24
CYGV1449 UG 1093
CYGV1452 UG 83
CYGV1454 UG 1142
CYGV1504 UGSU 5 81 (59%)
CYGV1505 UGZ 126
CYGV1570 UG: 3851
CYGV1697 UG: 3773
CYGV1711 UG: 1299
CYGV2176 =USNO1425.09823278,_UGSU 8922
CYGV2209 =Var66_Cyg,_UG 14
CYGV2466 =Var76_Cyg,_UGSU: 1094
DELCM UGZ: 3
DELEZ UGSS 10
DELHO UGSU 132 139 (18%)
DELIO UG: 396
DELIS UGZ: 16
DORBC =CAL86,_UGSU: 52
DRAAB UGZ 7
DRACG UGSS 3
DRACP UGSU 265 271 (67%)
DRADM UGSU 116 350 (79%)
DRADO UGSS+DQ 25
DRADV UGSU 646
DRAES UG 30
DRAEX =HS1804+6753,_UGSS+E 9
DRAIX UGSU(ER) 23 60 (113%)
DRAKL =SN1998di,_HeDN 39
DRAKV =RXJ1450.5+6403,_UGSU 142 7393 (880%)
DRAMN =Var73_Dra,_UGSU 25
ERIXZ UGSU+E 96
ERIAH UGSS 47
ERIAQ UGSU 316 993 (331%)
ERIBF UG 3
ERICP HeDN 2636
FORVX UG: 415
GEMU UGSS+E 323
GEMUV UGSU 2 5 (3%)
GEMAW UGSU 35 37 (12%)
GEMCI UG 349
GEMHM UG: 379
GEMHQ UG: 393
GEMIR UGSU 4 1828 (998%)
GEMKN UG: 3936
GEMKT UG 680
GEMKZ UGSS: 267
GEMMV UG 6
GRUCI UG 5909
HERAH UGZ 4
HERCH UG 63
HERPR UG 206
HERPU UG 801
HERV446 NA+UG 62
HERV544 UG 130
HERV589 UGSU: 110
HERV592 UGSU 165
HERV610 UG 546
HERV611 UG 81
HERV631 UG 3787
HERV632 UG 1556
HERV660 UGSU 61 301 (79%)
HERV809 UG 749
HERV844 =Var43_Her,_UGSU 127 956 (374%)
HERV849 =PG1633+115,_UG: 41
HERV1008 =Var61_Her,_UGSS 92
HERV1010 =New_Her,_UG: 59
HERV1108 =OT_J183926+260410=Var_Her_04,_UGSU 97
HORRU UGSU 507
HYAAG UG 9
HYACT UGSU 69 265 (94%)
HYAEX NLDQ(UG)+E 78
HYAGY UGSS 148
HYAMM =PG0911-066,_UGSU 573 584 (153%)
HYAV392 =EC10565-2858,_UG 12
HYAV396 =CE-315,_pec/HeDN 7528
HYAV406 =SN2003aw,_HeDN 648
HYIVW UGSU 50 118 (65%)
HYIWX UGSU 90 654 (375%)
INDTT UG 5
INDTU UG 2
LACEG UG 33
LACKM UG 30
LACMN UGZ 12
LACMR UG: 41
LACNQ UG 7
LACPS UG 48
LEOX UGSS 9
LEORZ UGSU 243 243
LEODO UG+E 31
LIBGW UGSU: 3113
LMIRU UGSS 54
LMIRZ UGSU(ER) 3 3 (15%)
LMISX UGSU 180 279 (100%)
LUPBR UGSU 66
LYRAY UGSU 26 210 (100%)
LYRCY UGSS 6
LYRDM UGSU 131 903 (361%)
LYRIR UG: 1572
LYRLL UGSS 96
LYRV344 UGSU 8 70 (63%)
LYRV363 UG 533
LYRV391 UGZ 17
LYRV394 UG: 17
LYRV415 UG 74
LYRV419 UGSU 36 78 (22%)
LYRV447 UG: 974
LYRV452 UG: 3357
LYRV492 UG 16
LYRV493 UG 138
LYRV516 UG 3773
LYRV585 =TK4,_UGSU 237
LYRV587 =TK5,_UGSS 66
MENTU UGSU 2 2 (0%)
MENAD UGSS: 76
MENAQ =EC05114-7955,_UG: 1557
MICCM =EC20335-4332,_UG: 364
MONCW UGSS+E 6
MONFQ UGSU 375
NORAB UGSU 449
NORHP UGZ 13
NORIK UG 133
OCTAO UGSU 129
OCTBE UGSU 95
OCTDT =NSV10934,_UGSU 60
OPHV426 UG+NLDQ: 27
OPHV651 UG 106
OPHV699 UGSU 112 179
OPHV982 UG 88
OPHV1063 UG 5622
OPHV1195 UGSU 555
OPHV1326 UG 119
OPHV2051 UGSU+E 103 110 (48%)
OPHV2335 =Var25_Oph,_UG 911
OPHV2527 =1E1719.1-1946,_UGSU: 78
OPHV2561 =SN1999bs,_UG 7829
ORIBI UGZ 5
ORICN UGZ 3
ORICZ UGSS 12
ORIV344 UGSU: 955 6553
ORIV650 UG: 2
ORIV1159 UGSU(ER) 2 42 (86%)
PAVBD UGSS 45
PAVGS UG+E 2
PAVV344 UGSU 208
PEGRU UGSS 13
PEGEF UGSU 58 330 (27%)
PEGHX UGZ 3
PEGIP UGSS+E 3
PEGV364 UG 32
PEGV367 =Var65_Peg,_UGSS+E 15
PEGV368 =Var63_Peg,_UGSU 110 113 (28%)
PEGV369 =NSV26006=KUV23012+1702,_UGSU 33 1502 (469%)
PEGV370 =J235439+282250,_UG 769
PEGVar79 UGSS no observation
PERTZ UGZ 3
PERUV UGSU 873 889 (92%)
PERUW UG: 5047
PERFO UGZ 3
PERKT UGZ 3
PERMY UG 4
PERNS UGSS 45
PERPT UG 60
PERPU UGSU 48 57 (11%)
PERPV UGSU 45 45 (25%)
PERPY UGZ: 3
PERQY UGSU 1167 1183 (65%)
PERV336 UG 2306
PERV368 UGZ: 24
PERV372 UG 528
PERVar80 UG no observation
PSATY UGSU 2 5 (2%)
PSCTY UGSU 10 145 (69%)
PSCXY UG 1146
PSCAY UGZ+E 3
PSCEI =1RXS_J232953.9+062814,_UGSU 75 75
PSCNew UG? 360
PUPUY UGSS 9
PUPBV UGZ 12
PUPBX UGZ 18
PYXVZ UGSU 2 3 (1%)
PYXnova2005 UGSU no observation
RETTV UG: 2224
RETVX =EC04030-5801,_UG 93
SCODV UGSU: 58
SCOFQ UG 91
SCOMM UGSU 234 243 (63%)
SCOV478 UG 42
SCOV598 UG 44
SCOV601 UG? 176
SCOV794 UG? 7126
SCOV893 UGSU:+E 41
SERRY UGSS 32
SERUZ UGZ 4
SERNY =PG1510+234,_UGSU 28 89 (105%)
SERQW =TmzV46,_UGSU 124 127 (50%)
SERQZ =HadV04,_UG(SU?) 944
SEXVZ =RXJ0944.5+0357,_UGSS:+NLDQ: 2
SGERZ UGSU 14 27 (10%)
SGEWZ UGSU+E 7741 7781 (81%)
SGEAW UGSU 176
SGEET UG? 4776
SGEGL UG 148
SGRV522 UG: 7828
SGRV551 UGSU 162
SGRV729 UGZ:+E 4
SGRV735 UGZ? 239
SGRV1089 UG 4
SGRV1830 UG 151
SGRV2038 UG? 7779
SGRV2276 UG 90
SGRV2323 LPV? 242
SGRV2359 UG? 7094
SGRV2435 UG: 265
SGRV2468 UG: 401
SGRV2493 UG: 119
SGRV2839 UG? 6857
SGRV3462 UG? 8522
SGRV3608 UG 6719
SGRV3774 UG 118
SGRV3909 UG: 60
SGRV3914 UG: 42
SGRV3941 UG: 749
SGRV4140 UGSU:+E 2349
SGRV4338 =Nova_Sgr_1990,_UG 400
SGRV5099 UGSU: 4827
SGRV5508 UG: 8571
SGRV5509 UG: 8571
SGRV5510 UG: 162
SGRV5513 UG: 1381
TAUV701 UGSU 96 96 (25%)
TAUV1208 =RXJ0459.7+1926,_UGSU 30
TAUV1212 =NSV15820=034525_Tau,_UG: 1105
TELYY UG 8816
TELKK UGSU 13 118 (29%)
TRAEK UGSU 507 624 (128%)
TRAFL UGSU 90
TRITU UGSU 326
TRITW UGZ 5
TRITX UGSS 18
TRIUW UGSU: 317
TRIWY UGSU 286
TUCVW UGSS: 322
TUCVZ UG: 6298
TUCEF =EC23593-6724,_UG: 1557
UMASU UGSU 5 236 (147%)
UMASW UGSU 205 416 (62%)
UMABC UGSU 204 841 (46%)
UMABZ UGSU: 87 87
UMACE UG? 245
UMACH UGSS 134
UMACI UGSU 21 195 (139%)
UMACY UGSU 309 1503 (501%)
UMADI UGSU(ER) 24 720 (2117%)
UMADR UG: 3854
UMADV UGSU+E 231 1085 (140%)
UMAEL UG 4678
UMAER UGSU(ER) 3 8 (18%)
UMAIY =TmzV85,_UGSU+E 42 226 (79%)
UMAKS =SBS1017+533,_UGSU 40 957 (376%)
UMAMR =1RXP_J113123+4322.5,_UGSU 140 146 (39%)
UMISS UGSU 61 61 (72%)
VELBB UG 147
VELCU UGSU 248 574 (71%)
VELV383 UG 118
VIRTW UGSS 21
VIRHS UGSU 114 116 (62%)
VIRHV UGSU 259 2448 (64%)
VIROU =1432-0033,_UGSU+E 258
VIRQZ =former_T_Leo,_UGSU 150 153 (36%)
VOLRX UGSU 222
VULSW UG 16
VULTY UGSU 41
VULVW UGZ 8
VULDO UGSU 1140
VULFY UGZ: 3
VULIL UG 161
VULV405 =S10943,_UGSU: 35
1502+09 UG 6751
1RXS_J053234.9+624755 =Bernhard01,_UGSU no observation
1RXS_J224342.3+305526 UG: no observation
1RXS_J230949.6+213523 UG no observation
2QZJ021927.9-304545 UGSU no observation
2QZJ225647.8-274325 UGSS+E 4966
ASAS002511+1217.2 UGSU no observation
ASAS023322-1047.0 UGSU no observation
ASAS102522-1542.4 UGSU no observation
ASAS153616-0839.1 UGSU no observation
ASAS160048-4846.2 UGSU no observation
CTCVJ0549-4921 UGSU no observation
CTCVJ1300-3052 UG+E no observation
GSC2736.1067 UG no observation
HS0417+7445 =1RXS_J042332.8+745300,_UGSU: no observation
HS1016+3412 UG no observation
HS1340+1524 UG(SU:) no observation
HS1857+7127 UGZ:+E no observation
HS2214+2845 UGSS no observation
HS2219+1824 UGSU no observation
HS2331+3905 UGSU: no observation
Ha0242-2802 UGSU+E no observation
J183556+222640 UG: no observation
LD324 UG: 725
M5V101 UG no observation
M22CV1 UG no observation
M22CV2 UGSU no observation
NSV00601 UGSU: no observation
NSV01485 UG no observation
NSV04838 UGSU 25
NSV13983 UG no observation
NSV14652 UGSU no observation
NSV18241 =PG0935+075,_UGSS no observation
NSV19451 UG: 174
NSV24663 UG: 7045
NSV24667 UG: 3787
NSV24685 UG: 1381
NSV24785 UG: 84
NSV24843 UG: 3773
NSV25717 =M30V4,_UGSS 403
NSV25747 =Scovil_Cyg,_UG? 91
OT_J195951.3+224232 =Var_near_M27,_UGSU no observation
OT_J203707.8+633914 =Var_near_UGC11603,_UG no observation
PG0149+138 UG+E: no observation
ROTSE3J100932.2-020155 UGSU 4935
ROTSE3J151453.6+020934.2 UG no observation
ROTSE3J214850-020622.2 UG 6017
ROTSE3J221519.8-003257.2 UG no observation
RXJ0636.3+6554 UGSU 656
SDSSJ013701.06-091234.9 UGSU no observation
SDSSJ031051.66-075500.3 UGSU no observation
SDSSJ040714.78-064425.1 UGSS+E no observation
SDSSJ080434.20+510349.2 UG no observation
SDSSJ080846.19+313106.0 UG 88
SDSSJ124819.36+072049.4 UG no observation
SDSSJ155644.24-000950.2 UGSU no observation
SDSSJ161332.56-000331.0 UG 87
SDSSJ163722.21-001957.1 UG no observation
SDSSJ165359.06+201010.4 UGSU no observation
SDSSJ170213.26+322954.1 UGSU+E no observation
SDSSJ171247.71+604603.3 UG no observation
SDSSJ210014.12+004446.0 UGSU no observation
SDSSJ225831.18-094931.7 UGSU 34
SDSSp_J173008.38+624754.7 UGSU no observation
SDSSp_J230351.64+010651.0 UG no observation
TSSJ022216.4+412260 UGSU no observation